Home KOST & NÄRING Vitamintillskott kan ge tidigare död – here we go again…

Vitamintillskott kan ge tidigare död – here we go again…

0

”Vitamintillskott kan ge tidigare död” heter en artikel i DN, publicerad 2012-03-22. Artikeln bygger på en Cochrane-rapport. Cochrane Collaboration är ett nätverk av frivilliga forskare som sysslar med att systematisera redan publicerade forskning. De genomför ett systematiskt översiktsarbete på randomiserade kontrollerade studier. De är stora och seriösa men ibland blir det väldigt, väldigt fel.

År 2007 och 2008 publicerades basmaterialet som utgör grunden till den nya rapporten som ingår i The Cochrane Library 2012, Issue 3. Nu har alltså Professor Christian Gluud och Goran Bjelakovic med kollegor lagt till ytterligare ett antal studier som publicerats efter år 2008 till rapporten. Materialet omfattar nu totalt 78 randomiserade kliniska studier med sammanlagt nästan 300 000 individer.

Stämmer resultatet bara för att det är många individer i metaanalysen? Nej tyvärr inte, för metaanalyser måste man titta på varje enskild studie som är inkluderad, dvs alla 78 stycken. Låt oss titta lite närmare på själva studien och se vad den säger och vad som har gjorts. Gluud med kollegor kom fram till att personer som tar tillskott av A-vitamin, betakaroten och E-vitamin löper en ökad risk för att dö med cirka 4%. Det är samma ungefär resultat som rapporten från år 2007 och 2008 kom fram till.

Innan jag går vidare med mina kommentarer, ska vi se vad andra forskare, både externa och inom Cochrane-nätverk skrivit om originalrapporten från år 2008 samt om denna nyare rapport. (För den som vill ha referenser ingår dessa kommentarer i själva rapporten; se länk nedan). Rapporten har blivit mycket kritiserad:

 1. Rapportens fynd att A-vitamin, beta-karoten och E-vitamin kan öka risken för mortalitet är författarnas slutsats. Detta resultat var endast producerat via statistik manipulation…
 2. Författarna refererar till tidigare publicering av sin egen metaanalys men tar inte hänsyn till den detaljerade kritik gällande vetenskap och metodologi som framförts.
 3. En metaanalys över mortalitet ska inte användas som verktyg för att marknadsföra kontroversiella åsikter mot nutrition i primära och sekundära sjukdomar. Studien förenar data från både friska och sjuka och inkluderar även flera andra inblandningar vilket ökar datans osäkerhet. Det kan i sin tur dölja positiva effekter. Att förena sjuka och friska i studien sammanblandar nutrition och farmakologi.
 4. Studier utan dödsfall exkluderas i metaanalysen, 405 studier exkluderas i jämförelse med de 67 som inkluderades [Min kommentar: grundstudien från år 2008 hade 67 studier]. Det kan dessutom ha varit dödsfall i studierna som inte har något med kosttillskott att göra. Dessutom bör författarna tvingas att besvara den existerande och omfattande kritik som föreligger mot deras arbete innan de publicerat denna repeterade studie.
 5. Viktiga redoxaktiva substanser som rutin, CoQ10 som användes i de inkluderade studierna togs ingen hänsyn till.
 6. Studier på barn och gravida exkluderas ”eftersom dessa kan behöva antioxidanter”. Detta skapar bias och talar för att författarna är emot antioxidanter.
 7. Rapporten är statistiskt inkonsekvent vilket gör att dess slutsats blir tveksam. Vidare är deras statistiska antaganden inte bra.
 8. Slutsatsen kan inte anses mer än författarnas tidigare fördomar. Cochrane bör vara tydlig med rapportens subjektivitet.
 9. Författarna jämför äpplen och päron.
 10. Författarna försökte omfatta alla antioxidant- och vitamin-A-studier. Dylika försök kräver dock mycket arbete och leder ofta till felaktigheter när data tas fram samt svårigheter med att sätta sig in i och förstå de studier som inkluderas. Som en följd av detta fick författarna skriva en halv sida med errata/korrigeringar i JAMA (Journal of the American Medical Assocation – Bjelakovic G. Corrections. JAMA 2008;299:765-6.). Trots detta inkluderas Chandra-studien från 1992 som har visat sig vara förfalskad.
 11. Professor John Bailar kritiserar metaanalys-förfarandet rent generellt och visar flera felaktigheter i fem stycken stora metaanalyser. Bailar kritiserar sättet varmed en grupp forskare väljer ett ämne, letar efter studier som de förenar i en meta-analys utan att sätta sig i biologin och annat relevant i ämnet.
 12. Det stora antalet fel i studien och inkluderandet av Chandra-studien pekar på stora problem i rapporten.   

Nu till der som jag vara det absolut största problemet med den här rapporten och den viktigaste kritiken som även lyfts fram av flera forskare och läkare. Tiotusenkronorsfrågan är:

Vad använde man för typ av kosttillskott i studien?

Om man läser studien hittar man på sid 280 följande citat från författarna: ” …we could not include trials with tocotrienols, gama tocopherol, or any other form of vitamin E because such randomised trials have not been published. The majority of the trials conducted tested alpha-tocopherol. We will in future updates try to highlight this issue.  Vad säger de? Jo, de säger att i studierna ingick endast en form av E-vitamin som heter alfa-tokoferol.

Detta citat är nyckeln till hela problemet med den här metaanalysen. Förutom att det är vanskligt att jämföra studier med så olika längd samt att meta-analyser riskerar att få fel just på grund av de klumpar samman olika typer av studier samt alla felaktigheter i studien som nämnts ovan är det just ovanstående citat som förklarar en stor del av problematiken. Jag har tittat på materialet och det är samma dilemma genom hela materialet. Man använder vitaminer av dålig kvalitet. För dig som har läst min blogg tidigare vet du att jag har skrivit om det om och om igen: det är bättre att inte ta kosttillskott alls än att ta lågkvalitetskosttillskott. Det gäller inte endast de vitaminer som studien menade ökar risken för dödlighet (A-vitamin, betakaroten och E-vitamin) utan alla vitaminer, mineraler och fettsyror (omega-3 bland annat), utan undantag. Låt oss titta på vart och ett av de vitaminer som eventuellt skulle öka risken för dödlighet i studien:

E-vitamin
E-vitamin är ett generiskt namn för en familj av åtta homologa ämnen som innefattar alfa, beta, gamma och delta tokoferoler samt alfa, beta, gamma och delta tokotrienoler. Alfa, beta, gamma och delta indikerar position på den så kallade metylgruppen och den huvudsakliga skillnaden mellan tokoferoler och tokotrienoler är tokoferoler har en mättad sidokedja medan motsvarande kedja för tokotrienoler är omättad. Naturligt E-vitamin förekommer alltid, verkligen alltid, som en d-stereoisomer medan syntetisk alfatokoferol förekommer i dl-form. De flesta studierna i metaanalysen har använt dl-alfatokoferol. Det är inte synonymt med E-vitamin. Tyvärr använder många kosttillskott dessvärre denna mindre lyckade variant och menar att de har E-vitamin i sin produkt. Författarna till studien använder ordet alfatokoferol synonymt med E-vitamin vilket det inte är för en biokemist som specialiserat sig på nutrition.

Deltagarna fick mellan 10-5000 IU E-vitamin med ett medelvärde på 539 IU och median på 400 IU. Rekommenderat dagligt intag är 22,5 IU vilket innebär att deltagarna fick nästan 18 gånger mer än rekommenderat dagligt intag och det fick de av syntetisk isolerat dl- och d-alfatokoferol. Det är egentligen förvånande att dödligheten inte var högre. Ja, jag tror att den formen som deltagarna i studien fick ökar risken för alla möjliga sjukdomar och är inget jag rekommenderar. Titta på ditt kosttillskott: om det står endast alfatokoferol ska du inte ta det, om det står dl-alfatokoferol bör du kasta det i papperskorgen. På ett bra kosttillskott ska det stå E-vitamin med d-alfa, d-beta, d-gamma, d-delta tokoferol och d-alfa, d-beta, d-gamma, d-delta tokotrienol, inget annat. Det var samma problem med studien som DN publicerade som påstod att E-vitamin ökar risken för prostatacancer. Jag har skrivit om den studien här.

Alltså E-vitamin förekommer aldrig någonsin isolerat som endast alfatokoferol i naturen. Naturligt förekommer E-vitamin som ett komplex av olika varianter av alfa, beta, gamma och delta tokoferol och alfa, beta, gamma och delta tokotrienol och i formen d och inte dl. Det är anledningen till att jag tar E-vitamin från whole food (och alltid tillsammans med selen). DN borde ha skrivit att syntetiskt isolerat alfa-tokoferol ökar risken för dödlighet.

Betakaroten
Betakaroten är en av cirka 600 karotenoider av vilka cirka 50 fungerar som förstadiet till A-vitamin (retinol). Syntetiskt betakaroten förekommer mestadels i formen transbetakaroten. Naturligt betakaroten däremot består av två molekyler: transbetakaroten samt 9-cis-betakaroten. För de studier som har visat ökad risk för lungcancer hos rökare i samband med betakaroten har studieobjekten tagit endast syntetisk isolerad betakaroten. Dessa studiers resultat stämmer men det betyder inte att betakaroten är farligt eller skadligt, det betyder att felaktig form av betakaroten är farligt.

Naturligt betakaroten förekommer dessutom aldrig helt isolerat utan alltid tillsammans med andra karotener och xantofyller (gult pigment) som ingår i en familj som kallas karotenoider. Exempelvis, finns det i en morot eller en tomat förutom betakaroten, även alfakaroten, cantozantheen, gammakaroten, omegakaroten bland annat. Om du tar isolerat betakaroten minskar den samverkan som medlemmarna i karotenoidfamiljen har. I alla, utom några få studier, i Cochrane-rapporten har man använt syntetiskt isolerat betakaroten. DN borde ha skrivit att syntetiskt isolerat betakaroten ökar risken för dödlighet.

A-vitamin
Retinol är syntetiskt A-vitamin. Naturligt A-vitamin består av en mix av olika isomerer, aldehyder, estrar, syror och alkoholer. Studieobjekten fick syntetiskt A-vitamin som gavs i doserna 1333 IU (0,4 mg) till 200 000 IU (60 mg) med ett medelvärde om 17491 IU och median om 5000 IU. Vuxna har ett rekommenderat dagligt intag om cirka 2333 IU. Jag har inte funnit hur seriefördelningen ser ut men att man tar med studier som administrerar 200 000 IU är inte seriöst. DN borde ha skrivit syntetiskt isolerat A-vitamin ökar risken för dödlighet.

Alltså…
Trots att den här studien har flera problem förknippade med själva metoden, med det statistiska tillvägagångssättet och har fått ordentligt kritik för det, är det allvarligaste problemet enligt mig är följande: Forskarna i Cochrane-studien antar att det inte är någon skillnad mellan syntetiska och naturliga former av vitaminer vilket alltså är helt fel. Problemet med att använda generiska namn är att naturliga wholefood vitaminer och mineraler av högsta kvalitet som kan förbättra hälsan avsevärt och skjuta upp dödlighet, svåra sjukdomar och andra hälsobesvär placeras i samma kategori som syntetiska isolerade vitaminer/molekyler. Den ena bidrar till hälsa den andra kan riskera att stjälpa hälsan på sikt.  För mig blir denna studie som att säga att diesel är farligt för bilar men att den som säger det har tankat diesel i en bensindriven bil utan att förstå att det är fel bränsle. Det bränsle som deltagarna i dessa studier fick är helt fel för deras system. Vi behöver vitaminer och mineraler i rätt form och inte bara jag utan även US Department of Agriculture, Agricultural Research Service (USDA), motsvarande vårt Jordbruksverk, är tyvärr övertygade om att majoriteten av befolkningen har näringsbrister:

9 % av USA:s befolkning har brist på selen
10 % järn
11 % vitamin B2
13 % vitamin B3
18 % vitamin B1
20 % vitamin B12
26 % vitamin B6
40 % folat (folsyra)
42 % D-vitamin
49 % C-vitamin
57 % magnesium
69 % kalcium
86 % E-vitamin
92 % kalium
92 % fiber

Vitaminer och mineraler ska först och främst komma från mat men för att täcka de brister som uppenbarligen finns är kosttillskott den bästa försäkring som finns förutsatt att de är av rätt sort och kvalitet, i annat fall är det som sagt bättre att avstå. Varför har jag valt att ta in Innate Response vid sidan om mitt vanliga arbete? Jo, just därför att jag saknade den typen av kosttillskott som jag själv ville ha. Jag vill bara ha det bästa, inget annat. Fick någon enda av dessa 296707 deltagare ett bra wholefood av högsta kvalitet, eller ens ett syntetiskt isolerat kosttillskott av högsta kvalitet? Svaret är: Nej, det fick de inte…och därmed har du, enligt mig, den huvudsakliga förklaringen till varför deltagarna fick ett sådant nedslående resultat av något som normalt ska vara bra för oss. Kvalitet kommer alltid att vinna i längden, vilken produkt man än talar, om men det är extra viktigt när det gäller kosttillskott. Det har Cochrane-rapporten gjort mycket tydligt.


PS. Forskarna Jeanne Drisko, Julia Chapman och Verda Hunter vid School of Medicine, University of Kansas Medical Center lyfte fram i en studie publicerad i tidskriften Gynecologic Oncology att just E-vitamin men i formen alfa, beta, gamma och delta tokoferol och alfa, beta, gamma och delta tokotrienol samt betakaroten men som en mix av naturliga karotenoider minskar risken för cancer. Vad var skillnaden  mot Cochrane-studien? Jo, Drisko och hennes kollegor lät studieobjekten inta de naturliga formerna av näringsämnena, inte syntetiska isolerade varianter. Tanka rätt bränsle så blir det bra, tanka fel bränsle så blir det inte bra; det är mycket enkelt.


Rapporten: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007176.pub2/pdf
http://jama.ama-assn.org/content/297/8/842.full.pdf+html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17327526
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16458936
http://www.fasebj.org/content/13/10/1145.full
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15671205
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10964265
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11134976
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16309738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8615356
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12648599
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17327526.1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224405001524
http://orthomolecular.org/library/jom/2007/pdf/2007-v22n01-p008.pdf
Bailar JC. The practice of meta-analysis. J Clin Epidemiol 1995;48:149-57. http://www.jclinepi.com/article/0895-4356(94)00149-K/abstract
http://www.dn.se/nyheter/sverige/vitamintillskott-kan-ge-tidigare-dod
http://mvt.se/nyheter/1.1590769-vitaminpiller-kan-forkorta-livet
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vitamintillskott-kan-ge-tidigare-dod_6944707.svd

 

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PERFEKTHÄLSA.SE

Perfekthälsa.se är dina hälsonyheter på nätet med det senaste inom fysisk och psykisk hälsa. Det är även bloggen för hälsoboken PXP – Ditt bästa jag.

KÖP PXP – DITT BÄSTA JAG

"Jag tyckte PXP – Ditt bästa jag var grymt bra, bästa jag läst! Boken tog verkligen upp allt och nu har jag alla verktyg samlade för att optimera mitt liv." /Micke N