ÄGG – INGEN FARA FÖR KOLESTEROLET

Professor Maria Luz Fernandez menar att det inte finns något samband mellan hjärtsjukdomar och äggkonsumtion. Hon anger att detta delvis förklaras av att halterna av både cirkulerande LDL- och HDL-partiklar stiger hos de individer som får ökad kolesterolhalt i blodplasma efter äggkonsumtion. Vidare säger hon att en majoritet av alla människor bara får en lätt ökning eller inga förändringar alls i plasmakolesterolhalten när de konsumerar stora mängder kolesterol via ägg i kosten. Dessutom visar hennes forskning att äggkonsumtion främjar bildandet av stora LDL-partiklar, vilket innebär att man går från LDL-mönster B till LDL-mönster A som inte är lika plackbildande (aterogent). Ägg är också en bra källa till antioxidanterna lutein och zeaxantin som är kända för att skydda ögat. Maria Luz Fernandez menar att högre halt av dessa antioxidanter i plasma hos personer som äter mycket ägg är av intresse, särskilt i de populationer som är mottagliga för att utveckla åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration) och grå starr.

Undantag: om man lider av den ärftliga sjukdomen familjär hyperkolesterolemi. Då bör man vara försiktig med kolesterolrika livsmedel och mättat fett.  Familjär hyperkolesterolemi (FH) är en genetisk sjukdom som innebär att man får sjukligt förhöjda nivåer av kolesterol, särskilt LDL, i plasma. Den enklare formen drabbar en på 500, medan en på miljonen lider av den svårare, homozygota varianten av FH där två likadana defekta varianter av en gen kodar LDL-receptorn i en cell. Den senare är en mycket svår sjukdom som kräver behandling med läkemedel.


Referens

Fernandez ML. Dietary cholesterol provided by eggs and plasma lipoproteins in healthy populations. Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care. 2006 Jan;9(1):8-12.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *