TIPS FÖR ATT LYMFSTÄDNING

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

VAD ÄR LYMFAN?

Enkelt beskrivet är det lymfatiska systemet (lymfsystemet) ett kärlsystem för uppsamling av överskottsvätska som ansamlas mellan cellerna och ett filtreringssystem för mikroorganismer. En annan funktion som lymfsystemet har är att transportera fettsyror från tunntarmen till levern. Lymfsystemet består av:

  • Lymfkärl
  • Lymfvätska (lymfa) som transporteras i lymfkärlen
  • Lymfkörtlar vilka filtrerar lymfan från skadliga mikroorganismer.

Lymfsystemet utgör tillsammans med de lymfatiska organen (tonsillerna, mjälten, tymus (brässen), lymfatisk vävnad i slemhinnorna och benmärgen) en viktig del av immunförsvaret och om lymfsystemet inte fungerar som det ska ökar risken för infektioner, sjukdomar och så kallade lymfödem. Kroppen har mellan 600–700 lymfkörtlar i vilka lymfan filtreras från virus, bakterier, cancerceller och parasiter. Lymfatiska celler (B-lymfocyter, T-lymfocyter och makrofager: en sorts vita blodkroppar) oskadliggör dessa skadliga ämnen. Lymfkörtlar finns rikligast i halsen, armhålorna, i ljumskarna och längs de stora blodkärlen i bålen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

BLODET OCH LYMFAN FUNGERAR I SYNERGI

Blodplasma innehåller vatten, joner och näringsämnen (glukos, aminosyror, proteiner och lipider). Via de mycket små och tunna arteriella kapillärerna släpper blodet ut dessa ämnen tillsammans med vätska till utrymmet mellan cellerna, där finns så kallad interstitialvätska, vars innehåll påminner mycket om blodplasma. Cellerna som alltså badar i interstitialvätska tar sedan upp näringsämnen och substanser som de behöver från vätskan och släpper ut avfallsprodukter till samma vätska. De venösa kapillärerna tar därefter upp vatten, koldioxid och en del avfallsprodukter. Resten, vilket även inkluderar bland annat hormoner och bakterier, tar lymfsystemet upp. Lymfan transporteras i lymfkärlen till halsen där den släpps till nyckelbensvenerna, det vill säga blodcirkulationen. Till skillnad från hjärtat har lymfsystemet ingen egen pump utan förlitar sig primärt på skelettmusklerna kontraktioner, glatt muskulatur i lymfkärlens väggar och andningen för att transportera lymfa. Lymfsystemet har, precis som venerna, klaffar som gör att lymfa endast kan transporteras i en riktning. Klaffarna är avgörande för lymfans transport i lymfsystemet. Utan klaffar hade lymfan kunnat transporteras bakåt. En annan förutsättning för att lymfan ska kunna transporteras är faktiskt att blodtrycket är relativt lågt i nyckelbensvenerna där lymfan töms: ca. 5 mm Hg. Blodtrycket i aorta är exempelvis betydligt högre: ca. 120 mm Hg. För att emellertid sätta saker i perspektiv: cirka 7000 liter blod strömmar genom blodcirkulationssystemet varje dag. Motsvarande siffra för lymfsystemet är 2 till 4 liter.

Om transporten av lymfa avstannas utvidgas lymfkärlen och så kallad lymfödem kan uppstå. Lymfödem är ett symptom kopplat till skador på lymfkärlen och/eller i lymfkörtlarna. Ödem är alltså en volymökning som beror på en vätskeansamling i utrymmet mellan cellerna på grund av bristande transportkapacitet i lymfsystemet. Det leder till ansamling av lymfa mellan cellerna som med tiden kan leda till nybildning av fettvävnad. Kroniska lymfödem som “hunnit bli” rikt på fettvävnad är svåra att behandla eftersom de inte svarar på kompression. Tio procent av lymfödemen orsakas av cancer där armlymfödem efter bröstcancerbehandling (masektomi: kirurgiskt ingrepp där man tar bort lymfvävnad i bröst och underarm) är vanligast.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

LYMFAN OCH EGENVÅRD

Man bör givetvis konsultera sin läkare och diskutera eventuella behandlingar som sjukvården har att erbjuda om man har besvär med sitt lymfsystem. Kompression är exempelvis den vanligaste behandlingen för lymfödem. Det höjer trycket i vävnaden vilket leder till att det flödar mindre vätska från blodkärlen och att flödet in till lymfan ökar. Det minskar produktionen av lymfa och minskar risken för lymfödem. Vad kan man annars göra för att hjälpa lymfan?

Fysisk aktivitet

Det finns flera anledningar att röra på kroppen regelbundet, en av dessa anledningar är att lymfan pumpas runt i lymfsystemet. Det är viktigt för hälsan i allmänhet och för lymfsystemet i synnerhet. Att hoppa studsmatta rekommenderas som en bra metod för att få lymfan att transporteras i lymfsystemet. Yoga verkar inte öka risken för lymfödem enligt forskning vilket tidigare har diskuterats. Även morgonpromenader och rörelseövningarna som rekommenderas i PXP – Ditt bästa jag är utmärkta för att få lymfan att cirkulera.

Andning

Djupandning enligt instruktionerna nedan är bra för lymfcirkulationen. Genomför följande andningsövning i fem minuter, gärna en till två gånger per dag:

  1. Sitt skönt i en stol eller ligg ned på golvet, alternativt på en madrass. Blunda och låt tankarna komma och gå utan att lägga någon vikt vid dem. Placera höger hand på magen precis under naveln och placera vänster hand mitt på bröstet.
  2. Andas långsamt in genom näsan i fem sekunder och känn hur den högra handen på magen rör sig framåt/utåt. Känn hur andetaget gör så att magen vidgas åt sidorna och att ländryggen rätas ut, det vill säga andetaget går åt alla fyra håll: framåt, sidledes och bakåt.
  3. Andas långsamt ut genom näsan i fem till sju sekunder och känn hur magen återgår till ursprungsläget. Om du inte orkar andas in och ut i fem sekunder kan du börja med kortare intervall. Öva dagligen och arbeta dig upp till fem till sju sekunders utandning.
  4. Upprepa från punkt två.

Näring

Givetvis bör man äta bra mat och undvika skräpmat, inte bara för lymfsystemets skull utan för att varenda cell i kroppen ska må bra. Vad jag anser att det är kan du läsa mer om i PXP  – Ditt bäst jag. Det finns även vissa kosttillskott som eventuellt kan bidra till att lymfsystemets hälsa förbättras.

Citron
Drick en stor kopp varmt vatten med saften från en halv ekologisk citron varje morgon. Citron har en del antimikrobiella egenskaper vilket rent teoretiskt innebär att belastningen på lymfsystemet reducerar utan biverkningar.

Antioxidanter
Forskning på råttor visar att oxidativ stress och oxidativa skador kopplat till åldrande förekommer i vissa lymfkärls väggar och kan bidra till att lymfsystem inte fungerar som det ska. Det finns en kroppsegen antioxidant som heter Super Oxiddismutas som motverkar detta. Rent teoretiskt borde alla typer av antioxidanter, där jag anser att Co Q10 och C-vitamin troligtvis är bland de viktigare, motverka oxidativa skador på lymfsystemet.

Näringsfysiologen BJ. Richards favorittillskott för att ”städa” lymfsystemet är bland annat:

Lösliga fiber
Arabinogalaktaner är en typ av polysackarid som består av två monosackarider: galaktos och arabinos. Det är en löslig fiber som verkar öka makrofagers aktivitet. Det har med fördel använts mot öroninflammation, troligtvis på grund av dess förmåga att aktivera makrogafer.

Proteolytiska enzymer
Enzymerna Papain och Bromelain som bryter ner proteiner och som tas mellan måltiderna. Ska inte intas av gravida mellan måltiderna. Observera att höga doser eventuellt kan göra blodet tunnare.

Quercetin
Richards menar att quercetin avhjälper nästäppa som beror på ett överbelastat lymfsystem.

BJ Richards säger: ”Alla former av näringsämnen som reducerar inflammation, ökar energi och får dig att hantera stress bättre kommer att hjälpa ditt lymfsystem genom att det får mindre ”skräp” att ta hand om från början.” Övriga kosttillskott som kanske kan hjälpa lymfan är:

Selen
Selen verkar minska lymfödem enligt forskning.

Kärlstärkande OPC
Oligomeriska Proantocyanider har, tillsammans med två andra ämnen: kumarin (ett antikoagulerande ämne som används i mediciner) och troxerutin (ett ämne som används i kärlskyddande mediciner) visat sig mninska risken för lymfödem efter operation enligt ny forskning.

De kosttilskott som jag rekommenderar är bäst i sin kategori.

Kalla och varma bad samt torrborstning

Anekdotiska bevis menar att omväxlande kalla och varma samt skonsam torrborstning bad bidrar till ökad lymfcirkulation.

Self-Manual Lymph Drainage

Det finns en form av massage som man kan göra på sig själv för att stimulera lymfcirkulationen. År 2002 publicerades en artikel i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Cancer Care i vilken forskarna kom fram till att lymfdränerande massage signifikant förbättrar bröstcancer relaterad lymfödem. Det finns flera filmer på Internet som beskriver hur den görs.

Vad man än väljer att göra för att stötta sitt lymfsystem ska man komma ihåg att det ofta inte är en enskild sak som gör skillnad utan flera tillsammans.

/Patrick[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]Referenser

Choi I, Lee S, Hong YK. The new era of the lymphatic system: no longer secondary to the blood vascular system. Cold Spring Harb Perspect Med. 2012 Apr;2(4):a006445.

Santambrogio, Laura (Ed.) Immunology of the Lymphatic System. New York: Springer Science + Business Media; 2013.

Thangaswamy S, Bridenbaugh EA, Gashev AA. Evidence of increased oxidative stress in aged mesenteric lymphatic vessels. Lymphat Res Biol. 2012 Jun;10(2):53-62.

Lane K, Worsley D, McKenzie D. Exercise and the lymphatic system: implications for breast-cancer survivors. Sports Med. 2005;35(6):461-71.

Nelson NL. Breast Cancer -Related Lymphedema and Resistance Exercise: A Systematic Review.J Strength Cond Res. 2016 Jan 29.

Murray Griffin (för), Philip Watkins (för), Naomi Wilkinson (red). Sport and Exercise Science: An Introduction. New York: Routledge; 2014

Lai YT, Hsieh CC, Huang LS, Liu WS, Lin SH, Wang LL, Chen SF, Lin CC. The Effects of Upper Limb Exercise Through Yoga on Limb Swelling in Chinese Breast Cancer Survivors – A Pilot Study. Rehabil Nurs. 2015 May 15.

Loudon A, Barnett T, Piller N, Immink MA, Williams AD. Yoga management of breast cancer-related lymphoedema: a randomised controlled pilot-trial. BMC Complement Altern Med. 2014 Jul 1;14:214.

Williams AF, Vadgama A, Franks PJ, Mortimer PS. A randomized controlled crossover study of manual lymphatic drainage therapy in women with breast cancer-related lymphedema. Eur J Cancer Care (Engl). 2002 Dec;11(4):254-61.

Zimmermann T, Leonhardt H, Kersting S, Albrecht S, Range U, Eckelt U. Reduction of postoperative lymphedema after oral tumor surgery with sodium selenite. Biol Trace Elem Res. 2005 Sep;106(3):193-203.

Hauer J Anderer FA. Mechanism of stimulation of human natural killer cytotoxicity by arabinogalactan from Larix occidentalis. Cancer Immunol Immunother (1993) 36(4):237-44.

Huang JR, Wu CC, Hou RC, Jeng KC. Bromelain inhibits lipopolysaccharide-induced cytokine production in human THP-1 monocytes via the removal of CD14. Immunol Invest. 2008 September 37(4):263-77.

Maurer HR. Bromelain: biochemistry, pharmacology and medical use. Cell Mol Life Sci. 2001 August 58(9):1234-45.

Kelly GS. Larch arabinogalactan: clinical relevance of a novel immune-enhancing polysaccharide. Altern Med Rev.  1999 April 4(2):96-103.

Reiter M, Rupp K, Baumeister P, Zieger S, Harréus U. Antioxidant effects of quercetin and coenzyme Q10 in mini organ cultures of human nasal mucosa cells. Anticancer Res. 2009 January 29(1):33-9.

Oikeh EI, Omoregie ES, Oviasogie FE, Oriakhi K. Phytochemical, antimicrobial, and antioxidant activities of different citrus juice concentrates. Food Sci Nutr. 2015 Jul 30;4(1):103-9.

Lessiani G, Iodice P, Nicolucci E, Gentili M. Lymphatic edema of the lower limbs after orthopedic surgery: results of a randomized, open-label clinical trial with a new extended-release preparation. J Biol Regul Homeost Agents. 2015 Oct-Dec;29(4):805-12.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Comments

2 responses to “TIPS FÖR ATT LYMFSTÄDNING”

  1. […] Därför blir jag så glad när min favorit. En av ägarna till Greatlife som jag samarbetar med börjat blogga igen. Och eftersom jag så ofta skickar frågor till honom som bland annat det här med lymfsystemet, och mitt lymfödem. Ja, jag är så tacksam då skriver han om det i sin blogg: LYMFSTÄDA […]

  2. […] 13 August, 2016 Perfekthälsa now playing […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *