LIPOPROTEINER & KOLESTEROL

När läkare talar om lipidnivåer syftar de normalt på fettsyror samt kolesterol i blodet. Kolesterol är en gulvit vaxliknande substans som inte löser sig i vätska och som förekommer i alla cellmembran och inuti cellen. Kolesterol fungerar även som byggsten för steroidhormoner, D-vitamin och gallsyror. Eftersom kolesterol inte är vattenlösligt behövs det partiklar som hjälper till att transportera kolesterolet i blodet och inom cellen. Sådana molekyler som transporterar lipider i vätska kallas lipoproteiner.

Den allmänna uppfattningen är att lipoproteinet HDL (High Density Lipoprotein) är synonymt med bra kolesterol och att lipoproteinet LDL (Low Density Lipoprotein) är detsamma som dåligt kolesterol. Det är emellertid en förenklad och kanske till och med felaktig bild av verkligheten. Lipoproteinerna i blodet kan delas in i fem klasser:

  • Kylomikroner har lägst partikeldensitet och högst partikelstor- lek av alla lipoproteiner.
  • VLDL (Very Low Density Lipoproteins) har mycket låg partikel- densitet och mycket hög partikelstorlek.
  • IDL (Intermediate Density Lipoproteins) har medellåg partikel- densitet och medelhög partikelstorlek.
  • LDL har låg partikeldensitet och hög partikelstorlek. LDL har alltså kallats ”det onda kolesterolet” och är det kolesterolvärde som vanligtvis diskuteras tillsammans med HDL. Att LDL är dåligt är emellertid en förenklad bild av verkligheten. Även LDL behövs för en välfungerande kropp.
  • HDL, som alltså har kallats ”det goda kolesterolet”, har hög partikeldensitet och låg partikelstorlek.

Totalkolesterol är inte ett bra värde för att mäta risken att utveckla hjärt-kärl- besvär och Dr. Thomas Dayspring säger i boken Cholesterol Clarity att ”Det minst noggranna sättet att uppskatta din risk för åderförkalkning via en vanlig kolesterolpanel är att titta på totalkolesterol eller LDL-kolesterol.” Följande markörer är troligtvis mer pålitliga för att uppskatta risken för hjärt-kärlbesvär:

  • Triglycerider är kroppens huvudsakliga energiförvaring. Triglycerider består av föreningar av fettsyror och glycerol och utgör det mesta av fettet som vi får i oss via maten eller som bildas i kroppen från kolhydrater som inte förbrukas som energi. Höga triglyceridvärden kopplas till hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Triglyceriderna ökar vid bland annat intag av spannmål, det vill säga frön av alla sädesslag, av socker, rökning och alkoholkonsumtion samt vid för lite fysisk aktivitet.
  • Värdet LDL-P mäter antalet LDL-partiklar medan LDL-C mäter hur mycket kolesterol det finns i LDL-partiklarna. En nackdel med LDL-C-värdet är att det använder en ekvation för att uppskatta hur mycket kolesterol som finns i LDL-partiklarna, vilket innebär att LDL-C värdet är en uppskattning och inte en direkt mätning. Ekvationen kan ge felaktiga värden om en person har höga triglyceridvärden, högt blodsocker, typ 1-diabetes samt om det verkliga värdet för LDL-C är mycket lågt. En person kan ha stora, kolesterolrika LDL-partiklar medan en annan kan ha små, kolesterolfattiga LDL-partiklar. Vid samma koncentration av LDL-C kommer personen med små, kolesterolfattiga LDL-partiklar att ha fler LDL-partiklar. LDL-P är troligtvis en bättre markör för att fastställa risk för sjukdom när LDL-C och LDL-P inte stämmer överens. Högt antal LDL-partiklar är en markör för ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar.
  • Lipoprotein (a) är en substans som utgörs av LDL plus protein. Förhöjda nivåer av lipoprotein(a) är en stark riskfaktor för hjärtbesvär.
  • LDL förekommer i olika storlekar: Mönster A (Pattern A), som omfattar tre undertyper av tre större fluffiga LDL-partiklar med lägre densitet, samt mönster B (Pattern B) med fyra undertyper av mindre LDL-partiklar med högre densitet. Mönster B innebär att man har fler, mindre och tätare LDL-partiklar. Det anses vara skadligt, eventuellt på grund av att mönster B kan innebära fler LDL-partiklar i en specifik mängd blod. Man bör ha låga värden av LDL mönster B medan LDL mönster A troligtvis är mindre skadliga. Fetma, insulinresistens och diabetes är förknippat med både förhöjda triglycerider och med förhöjt LDL mönster B.

Hos friska individer ökar inte risken för hjärt-kärlsjukdom vid intag av kolesterol. Du kan alltså fortsätta att äta ägg utan någon som helst oro för hjärt-kärlsjukdom om du är frisk.


Referenser

Nader Rifai, G. Russell Warnick, Marek H. Dominiczak. Handbook of Lipoprotein Testing. 2nd ed. Washington: American Association for Clinical Chemistry; 2001.

Paul Durrington. Hyperlipidaemia, Diagnosis and Management. 3rd ed. London: Hodder Education; 2007.

Martin SS, Blaha MJ, Elshazly MB, Brinton EA, Toth PP, McEvoy JW et. al. Friedewald-estimated versus directly measured low-density lipoprotein cholesterol and treatment implications. Journal of the American College of Cardiology. 2013 Aug 20;62(8):732-9.

Sibal L, Neely RD, Jones A, Home PD. Friedewald equation underestimates low-density lipoprotein cholesterol at low concentrations in young people with and without Type 1 diabetes. Diabetic Medicine. 2010 Jan;27(1):37-45.

Otvos JD, Mora S, Shalaurova I, Greenland P, Mackey RH, Goff DC Jr. Clinical implications of discordance between low-density lipoprotein cholesterol and particle number. Journal of Clinical Lipidology. 2011 Mar-Apr;5(2):105-13.

James J. Maciejko. Atherosclerosis Risk Factors. Washington, American Association for Clinical Chemistry; 2004.

Jimmy Moore and Dr. Eric Westman. Cholesterol Clarity: What The HDL Is Wrong With My Numbers. Riverside: Victory Belt Publishing; 2013.

Kanter MM, Kris-Etherton PM, Fernandez ML, Vickers KC, Katz DL. Exploring the factors that affect blood cholesterol and heart disease risk: is dietary cholesterol as bad for you as history leads us to believe? Advances in Nutrition. 2012 Sep 1;3(5):711-7.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *