Home PSYKISK HÄLSA BRA SJÄLVKÄNSLA OCH SJÄLVFÖRTROENDE
BRA SJÄLVKÄNSLA OCH SJÄLVFÖRTROENDE

BRA SJÄLVKÄNSLA OCH SJÄLVFÖRTROENDE

0

Den systematiska forskningen verkar inte skilja lika tydligt på självkänsla och självförtroende som populärpsykologin verkar göra. Enligt populärpsykologin utgörs självkänslan av en persons uppfattning om och sin syn på sig själv, det vill säga vem man är, medan självförtroende snarare handlar om vad man presterar eller vad man anser att man kan prestera. Jag menar att självkänsla och självförtroende hör mer samman än man kan tro och att självkänslan förstärks när man skaffar sig ökad kompetens inom ett område som är viktigt för en själv. Däremot tror jag inte att självkänslan påverkas speciellt negativt om man inte är kompetent eller ”misslyckas” inom ett område som inte betyder något särskilt för en själv.

Jag anser att man kan bygga upp sin självkänsla samtidigt som man stärker sitt självförtroende och att det görs bäst genom att försöka bli bra på sådant som känns viktigt och meningsfullt. Om någon skillnad mellan begreppen ska lyftas fram är det kanske att självkänsla handlar mer om en medvetenhet om sitt grundvärde, att man duger som man är och att man har modet att vara den man är, medan självförtroende handlar mer om tron på att man kan klara av utmaningar. Det kan emellertid föreligga en, enligt mig, osund missuppfattning i att idén om att ”duga som man är” ska likställas med att acceptera ovanor, ohälsa eller bristande kompetens inom, för en person, viktiga områden. Detta är för mig en chimär och en förnekelse av verkligheten som inte gör individen någon tjänst alls, snarare tvärtom. Om du exempelvis lider av fetma, är konstant sjuk, aldrig ägnar dig åt fysisk aktivitet, sitter uppe framför datorn på nätterna, har andra hälsobesvär eller ovanor som är ohälsosamma ska du givetvis så snart som möjligt göra något åt dem trots att du är ”värd att älskas som du är” och att ”du duger som du är”. Att duga som man är och att vara älskad som man är handlar inte om att acceptera sådant som är dåligt med den fysiska eller psykiska hälsan och inte heller om att acceptera ovanor. Att inte göra något åt saken, att inte ta hand om sig själv, tror jag inte kommer att ge en bättre självkänsla, snarare tvärtom. Att duga som man är och att vara älskad som man är, tror jag mer handlar om att klara av att säga nej till det man egentligen inte vill utan att känna rädsla för att bli bortstött eller inte bli älskad. Att duga som man är och att vara älskad som man är handlar, enligt mig, om att man ska känna sig trygg i att våga uttrycka alla sina känslor och att ens känslor är värda att lyssnas på och tas på allvar, det vill säga, att man inte direkt eller indirekt får höra: ”Du känner fel.” Med tiden riskerar nämligen ett sådant budskap att bli en inre röst som säger: ”jag känner fel”, vilket jag tror försvårar möjligheten att utvecklas som människa, komma närmare sitt känsloliv och slutligen att älska sig själv.

Råden i min bok PXP – Ditt bästa hälsa kan förhoppningvis bidra till att skapa ett gott självförtroende samt att din prestationsförmåga troligtvis kommer att öka. Om din prestationsnivå förbättras inom områden som du anser viktiga är jag övertygad om att din självkänsla också förbättras. Att förbättra sin prestationsförmåga handlar inte om att få bekräftelse på att man är duktig, utan om att skapa förutsättningar för att nå mål och förverkliga drömmar. Trots att du kanske inte blev älskad precis så som du var, det vill säga som du borde ha blivit älskad, när du var barn; trots att din barndom kanske inte var lycklig eller trygg eller trots att dina känslor och tankar kanske inte togs på allvar, är det min övertygelse att både din självkänsla och ditt självförtroende kan förbättras avsevärt bara genom att följa PXP.

 

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PERFEKTHÄLSA.SE

Perfekthälsa.se är dina hälsonyheter på nätet med det senaste inom fysisk och psykisk hälsa. Det är även bloggen för hälsoboken PXP – Ditt bästa jag.

KÖP PXP – DITT BÄSTA JAG

"Jag tyckte PXP – Ditt bästa jag var grymt bra, bästa jag läst! Boken tog verkligen upp allt och nu har jag alla verktyg samlade för att optimera mitt liv." /Micke N