Home PSYKISK HÄLSA 9 SAKER DU SKA SLUTA MED OM DU ÄR STRESSAD
9 SAKER DU SKA SLUTA MED OM DU ÄR STRESSAD

9 SAKER DU SKA SLUTA MED OM DU ÄR STRESSAD

0

Högre arbetsbelastning innebär vanligtvis ökad stress men den grundläggande stressproblematiken för människor som lever i den fria världen, har tak över huvudet och mat för dagen handlar snarare om följande faktorer. Sluta med dem omgående om du upplever dig stressad.

  1. Man försöker att vara duktig, perfekt och lyckad och presterar för andra människors skull eller av rädsla för att inte bli accepterad och omtyckt av omgivningen.
  2. Man skjuter upp svåra men viktiga uppgifter.
  3. Man har problem med att prioritera mellan viktiga och oviktiga uppgifter.
  4. Man lägger för lite tid och energi på att förbereda utförandet av komplexa och svåra uppgifter.
  5. Man ger löften som man inte kan uppfylla och åtar sig uppgifter som man inte kan fullfölja på grund av att man har problem med att sätta gränser.
  6. Man ägnar för lite tid och energi åt uppgifter som har med viktiga långsiktiga mål att göra.
  7. Man ägnar för lite tid och energi åt uppgifter som leder mot ett högre meningsfullt syfte.
  8. På grund av fysisk eller psykisk ohälsa har man för låg energi och/eller svårt att fokusera, vilket leder till att uppgifter blir dåligt genomförda eller inte genomförda alls.
  9. Man är inte närvarande, det vill säga ”här och nu”, när man väl genomför en uppgift.

Det måste givetvis finnas någon form av rimlighet och korrelation mellan arbetsbörda och tid till förfogande. Om man har en överväldigande arbetsbörda och samtidigt ska ta hand om hem och barn, kan olika stresshanteringstekniker minska stressresponsen en del, men absolut inte helt och hållet. Oavsett hur effektiv man är, är 60 minuter bara 3 600 sekunder och det arbete som ska hinnas med under en timme måste som sagt kopplas till vad som är rimligt inom det tidsspannet, i annat fall kommer man att uppleva stress även om man är en mästare på stresshantering.

Läs i PXP – Ditt bästa jag om hur du hanterar stress och om stresshanteringstekniker på bästa sätt.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PERFEKTHÄLSA.SE

Perfekthälsa.se är dina hälsonyheter på nätet med det senaste inom fysisk och psykisk hälsa. Det är även bloggen för hälsoboken PXP – Ditt bästa jag.

KÖP PXP – DITT BÄSTA JAG

"Jag tyckte PXP – Ditt bästa jag var grymt bra, bästa jag läst! Boken tog verkligen upp allt och nu har jag alla verktyg samlade för att optimera mitt liv." /Micke N