FRAMFÖR DIN URSÄKT, FÖRLÅT ANDRA OCH BLI FRI

Framför din ursäkt

Det är egentligen självklart att man framför sin ursäkt när man gjort fel, sårat eller skadat en annan människa. Att ta ansvar för sina handlingar och framföra en genuin ursäkt handlar först och främst om att erkänna för sig själv och för motparten att man faktiskt har sårat eller skadat personen i fråga. Därefter är det viktigt att inse följden av sina handlingar och visa för motparten att man förstår vidden av det lidande eller obehag som ens handlingar har givit upphov till. Efter det bör man framföra sin ursäkt till den berörda personen och dessutom försöka, i den mån man kan, gottgöra skadan. Det finns givetvis olika grader för ursäkter. När man har gjort någon illa på riktigt räcker det inte med att titta ner i marken och muttra ”Sorry”. När man har gjort någon illa på riktigt och vill framföra sin ursäkt bör man se personen i ögonen och säga något i stil med: ”Jag inser att det jag gjort mot dig är fel och att det har sårat dig. Jag är verkligen ledsen. Ursäkta mig.” Försök därefter att gottgöra det du har gjort. Man ska emellertid inte framföra någon ursäkt om man uppriktigt känner att man inte har gjort fel. En ursäkt måste vara ärlig.

I ett bråk är det ofta fler än en person som är orsak till lidandet och det kan vara frestande att inte framföra några ursäkter eftersom man själv blivit sårad. Släpp den tanken, ta ansvar för det du har gjort och framför dina ursäkter oavsett om motparten har gjort detsamma eller inte. Låt motparten ta ansvar för sina handlingar. Du kan aldrig tvinga fram en ursäkt från någon annan. Om du vill känna dig helt fri, förlåt motparten för det han eller hon har gjort i stället för att vänta på en ursäkt. Det kan vara svårt att släppa taget känslomässigt om man har sårat eller skadat någon annan. Lika väl som att inte förlåta tar kraft, energi och onödig tankemöda, kommer det att ta kraft, energi och onödig tankemöda om man inte framför sin ursäkt. Det är inte ovanligt att ha inre dialoger med sig själv där man spelar upp scenarier över vad man borde sagt eller gjort. Det är bättre att rannsaka sig själv, ta ansvar och gå till handling. Förlåt andra (även dig själv), framför dina ursäkter och gottgör personen. Lär av det du har gjort och låt därefter inte händelsen ta mer kraft, energi eller tankemöda.

 

Förlåta andra

De flesta har någon gång under livet upplevt sig så illa behandlade eller så sårade att de känner både ilska och bitterhet som inte går över. Enligt min erfarenhet finns det få saker som tar så mycket energi, kraft och onödigt tankearbete som just ilska och bitterhet. Det absolut bästa man kan göra för att gå vidare är att förlåta andra för deras handlingar och tillkortakommanden. Att förlåta frigör energi som kan användas till annat än att älta negativa tankar. Att förlåta handlar inte om att förminska det man känner eller att det som hänt saknar betydelse. Att förlåta handlar inte heller om att du behöver tycka om eller umgås med personen som sårat dig, att du accepterar handlingen, att du glömmer det som har hänt eller att du bortser från motpartens ansvar. En handling som skadar eller sårar är fortfarande fel trots att du förlåter. Enligt Svenska institutet för sorgbearbetning innebär förlåtelse att man ger upp hoppet om en bättre och annorlunda gårdag och att man inte längre tillåter att minnet av det som hänt tar energi och kraft. Att förlåta är en handling som ger en känsla av frid. Man behöver inte vänta på känslan av att vilja förlåta, utan det viktiga är att genomföra handlingen först. När man har förlåtit kan känslan av ilska och bitterhet faktiskt minska och med tiden försvinna helt. Skriften När brustna hjärtan läker – En introduktion till sorg och sorgbearbetning beskriver förlåtelseprocessen så här:

Att förlåta innebär rent praktiskt att du riktar din förlåtelse till motparten. Notera dock att motparten inte ska vara fysiskt närvarande. Förlåtelsen ska inte uttalas direkt till motparten eftersom det nästan alltid uppfattas som [ett angrepp], vilket riskerar att leda till ytterligare konflikt och smärta. Istället ska du bli hörd och bekräftad av en annan närvarande människa. Den formulering vi brukar använda oss av är: ’Jag bekräftar att det du gjorde [verbalisera den handling som skadat dig] skadade mig, men jag tänker inte längre låta minnet av detta fortsätta skada mig, utan jag ger upp hoppet om en annorlunda eller bättre gårdag och förlåter dig så att jag blir fri.

Skriv ner dina förlåtelser. Visualisera att du talar till personen som skadat dig och läs upp dina förlåtelser högt med en annan person som vittne. Du bör alltså inte läsa upp dina förlåtelser för den du ska förlåta, utan för någon annan som du litar på och känner dig trygg med. Avsluta med att ta farväl av det som skett. Innan du läser upp din förlåtelse bör du be vittnet att inte avbryta eller störa dig under uppläsningen. Hon eller han bör inte heller ge dig några råd eller försöka att trösta dig under eller efter att du läst upp förlåtelsen även om du gråter eller har svårt att uttala orden. Han eller hon hjälper dig bäst genom att bara lyssna. Du kan däremot be om en kram efteråt om det känns bra. Det har jag upplevt som mycket behagligt efter att ha läst upp ett förlåtelsebrev. Du kommer med stor sannolikhet att må betydligt bättre efteråt, även om lättnaden kanske inte uppstår omedelbart.

Läs mer tips om mental hälsa och sorgbearbetning hälsa i min bok PXP – Ditt bästa jag. Om du vill lära dig om hur du bearbetar förluster och sorger från proffs rekommenderar jag varmt att du går en kurs i bearbetning av sorger och förluster på Svenska institutet för sorgbearbetning eller lyssnar på ett föredrag om ämnet.

 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *