Träna och bli sjuk?

Det är inte ovanligt att bli förkyld när man börjar träna som otränad. Typiskt, man hade ju precis börjat komma igång så kommer en förkylning smygande med följden att man måste göra uppehåll i träningen, man blir bättre och börjar träna igen så kommer förkylningen igen efter några veckors eller någon månads träning.

När man tränar uthållighetsträning belastas kroppen hårt eftersom det under träning bildas mängder av fria radikaler. Lester Packer, forskare i University of California, Berkeley, USA, har forskat länge på hur antioxidanter minimerar skador från fria radikaler. Han säger i en artikel i Journal of Sports Science att ”Det föreligger en delikat balans mellan fria radikaler och antioxidanter i biologiska system och båda behövs för att konvertera mat till energi. Dock kan träning, precis som sjukdom tippa över balansen mot överdriven produktion av fria radikaler”.

Fria radikaler, det vill säga molekyler som saknar en elektron och som är mycket reaktiva med sin omgivning, produceras bland annat när celler metaboliserar glukos och fett för att skapa energi. Under träning kan syreanvändningen öka mellan 10 till 20 gånger jämfört med vila och därmed bildas enorma mängder fria syreradikaler i betydligt större mängder än vid vanlig energiomsättning. Det överbelastar kroppens antioxidativa försvar och kan leda till stora skador på celler på grund av fria radikaler.

Både studier på djur och människor har visat att fria radikaler framkallade av träning dramatiskt ökar oxidationen i cellerna och framförallt oxidation av DNA kan leda till allvarliga långtidseffekter som för tidigt åldrande och ökad risk för allvarligare sjukdomar. Det är ingen slump om du blir förkyld efter några veckors träning. Du har troligtvis för lite antioxidanter i kroppen.

Ska du sluta träna? Givetvis inte, kosttillskott är en billig försäkring mot skador från fria radikaler. Lester Packer har funnit att antioxidanter kan förebygga skador från fria radikaler på cell- och DNA-nivå på grund av träning. Den finske forskaren  Tommi J. Vasankari från Turku Universitet i Finland gav en grupp uthållighetsatleter antigen placebo eller ett tillskott av antioxidanter (E-vitamin, C-vitamin och CoQ10) dagligen under fyra veckor. Gruppen som fick antioxidanter ökade den antioxidativa förmågan i LDL med 30-40 procent, både före och efter träning. Det är ingen slump och om du tränar och vill vara på den säkra sidan rekommenderar jag ett komplett vitamin- och mineraltillskott som innehåller antioxidanter samt eventuellt tillskott av CoQ10. Träna på det är oerhört viktigt för hälsan.

PS. Kosttillskott ska vara 100 % whole food och ekologiska som ex. Innate Response. Glöm billiga syntetiska isolerade kosttillskott, de gör mer skada än nytta.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *