Home GRAVID, AMNING & BARN

GRAVID, AMNING & BARN

VARFÖR GER JAG MINA BARN KOSTTILLSKOTT?

Man kan aldrig veta vad som händer med ens barn och god näring är ingen garanti för deras lycka. Barn behöver givetvis otroligt mycket mer förutom fullgod näring: kärlek, respekt, lära sig förlåta, be om ursäkt, uttrycka sina känslor, lära sig lyssna på andra osv. men det ena utesluter inte det andra och om man inte förstår att ett barns näringsintag kommer att påverka dess hjärna, dvs emotionella och kognitiva funktioner då har man givit barnet en riktigt onödig uppförsbacke som han eller hon kanske aldrig orkar ta sig upp för.

Amning och framtida hjärtlunghälsa

En ny studie publicerad i American Journal of Nutrition, februarinumret år 2012, visar att barn som ammas längre än sex månader uppvisar bättre kardiorespiratorisk hälsa i jämförelse med barn som får modersmjölkersättning, barn som ammas mindre än tre månader samt barn som ammas 3-6 månader. Kardiorespiratorisk hälsa omfattar hjärta, kärlsystem och andning, det vi kallar […]

Barnets bakterieflora är viktig!

I ett samarbete mellan Linköpings Universitet, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan har forskaren och barnöverläkaren Thomas Abrahamsson tillsammans med sitt team funnit att barn som har en mer diversifierad tarmflora är friskare och har lägre risk att utveckla allergi senare i livet i jämförelse med barn med reducerat antal bakteriestammar i sin tarmflora. Abrahamsson […]

Klipp inte navelsträngen för tidigt – del 2

Jag har tidigare skrivit om vikten av att inte klippa navelsträngen för tidigt efter förlossningen här. Nu har det kommit mer intressant forskning på området. Ola Andersson med kollegor från avdelningen för Pediatrik vid Halmstads Sjukhus har fått sina resultat publicerade i British Medical Journal. Det här en randomiserad kontrollerade studie som håller hög klass. […]

Vitamin B12 under graviditeten är viktigt!

Alla känner till att det är viktigt med folsyra före och under graviditeten (jag rekommenderar folat som är den naturliga formen av folsyra) för att minska risken för neuralrörsdefekter. Dessa defekter uppstår tidigt under fosterutvecklingen (cirka vecka 4-5 efter sista mens). Vid akrani saknas större delen av storhjärnan, vid ryggmärgsbråck förekommer en defekt i ryggmärgen […]

Barns hjärna behöver rätt näringsämnen

Mentala besvär, inlärningsproblem och depressioner ökar bland barn och ungdomar. Folkhälsoinstitutet skriver i publikationen Framtidens folkhälsa – allas ansvar att ”om tidiga åtgärder inte sätts in kan det innebära att barnet senare i livet hamnar utanför arbetsmarknaden och kanske även i missbruk och kriminalitet. Exempelberäkningar visar att sena åtgärder för ett barn med adhd kan […]

Navelsträngen – klipp den inte för tidigt!

Normal procedur vid förlossning är att klippa navelsträngen inom 30-60 sekunder för att reducera risk för blödning hos modern och gulsot hos barnet. Det finns dock risker med förfarandet. När fostret är i livmodern är dess lungor fyllda med vätska och mycket lite syre finns närvarande i lungorna. Fostret får istället syre via moderkakan och […]

PERFEKTHÄLSA.SE

Perfekthälsa.se är dina hälsonyheter på nätet med det senaste inom fysisk och psykisk hälsa. Det är även bloggen för hälsoboken PXP – Ditt bästa jag.

KÖP PXP – DITT BÄSTA JAG

"Jag tyckte PXP – Ditt bästa jag var grymt bra, bästa jag läst! Boken tog verkligen upp allt och nu har jag alla verktyg samlade för att optimera mitt liv." /Micke N