Klipp inte navelsträngen för tidigt – del 2

Jag har tidigare skrivit om vikten av att inte klippa navelsträngen för tidigt efter förlossningen här. Nu har det kommit mer intressant forskning på området. Ola Andersson med kollegor från avdelningen för Pediatrik vid Halmstads Sjukhus har fått sina resultat publicerade i British Medical Journal. Det här en randomiserad kontrollerade studie som håller hög klass. 400 barn som fötts i lågriskförlossning studerades. Barnen delades slumpmässigt in i två grupper som fick:

  1. Navelsträngen klippt 10 sekunder efter förlossningen
  2. Navelsträngen klippt 180 sekunder efter förlossningen

Efter 4 månader visade barnen ingen statistiskt signifikant skillnad när det gäller hemoglobinkoncentrationer i blodet men barn som fått sin navelsträng klippt efter 180 sekunder (fördröjd navelsträngsklippning) istället för 10 sekunder efter förlossningen hade en signifikant högre ferritinkoncentration i blodet och lägre förekomst av järnbrist.  Dessutom hade de barn som fått fördröjd navelsträngsklippning lägre andel av neonatal anemi (blodbrist) efter 2 dagars ålder. Detta är ett oerhört viktigt fynd eftersom järnbrist hos barn är förknippat med utvecklingsbesvär.

Tänk efter lite, naturen har faktiskt sett till att vi efter den relativt svåra och komplicerade passagen genom förlossningskanalen har två källor till syre: lungor samt navelsträng. Navelsträngen hjälper det lilla barnet att börja andas i sin egen takt med lungorna som aldrig tidigare har använts och framförallt kan blodet gradvis överge sin väg genom moderkakan och istället gå via lungorna i det lilla kretsloppet. Eller som jag som jag skrev i mitt förra inlägg om navelsträngen: ”Direkt efter förlossningen har barnets lungor inte hunnit anpassa sig till världen utanför livmodern vilket är anledningen till att moderkakan via navelsträngen fortsätter att pumpa blod i cirka 20 minuter efter förlossningen. [Här är troligtvis svaret på varför barn som klipps med fördröjd navelsträngsklippning har bättre ferritinvärde och lägre risk för järnbrist]. På så sätt för det nyfödda barnet allt syre det behöver medan lungorna utvecklas, dvs till dess att att blodet från högra sidan av hjärtat helt har pumpat igenom lungorna och lungornas luftfyllande funktion är tillfreds. Den funktionen stängs av om man klipper navelsträngen för tidigt.”

PS. Inga negativa effekter överhuvudtaget kunde ses med fördröjd navelsträngsklippning .

PS2. Järnvärde ska alltid tas på morgonen eftersom provsvar kan variera med upp till 40 % under dygnet. Dessutom ges en felaktig bild om man har en inflammation eller infektion eftersom det påverkar ditt järnvärde. Har man järnbrist kommer transferrinet att öka som en kompensation för lägre järn (Har man inflammation däremot kan transferrinet minska).

_________________________________________

Ferritin och Järnvärde: Järn är en molekyl som är nödvändig för bildningen av hemoglobin i de röda blodkropparnas förstadier samt för många andra ämnesomsättningsprocesser i kroppen. Järn i blodpasma binds till något som kallas transferrin vilket är en transportmolekyl. Ferritin däremot är ett protein som binder järn till sig och som finns i varje levande organism. Det finns i stort sett i all celler i kroppen (och i blodplasma) och är den form som kroppen har för att lagra järn. Järn är som bekant en fri radikal som kan orsaka stor skada i kroppen om det förekommer i för stora mängder. Ferritin är kroppens sätt att förvara järnet i stabil form. Man kan ha höga ferritinnivåer men med normala järnnivåer. Det kan ses vid inflammationer av organ som innehåller just ferritinproteinet som mjälte, lever och benmärg. Jag har skrivit om järn och järnvärde här.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22089242
Andersson, O., Hellström-Westas L., Andersson D., Domellöf M. (2011). Effect of delayed versus early umbilical cord clamping on neonatal outcomes and iron status at 4 months: a randomised controlled trial. British Medical Journal.

 


Comments

2 responses to “Klipp inte navelsträngen för tidigt – del 2”

  1. Tack för det inlägget. Vi klippte navelsträngen efter ca 10 minuter. Skulle inte klippt den då ännu heller men jag behövde kunna ge babyn åt pappan. Om det blir en nästa gång ska vi vänta betydligt längre. Det är extra viktigt att vänta länge i nödsituationer. Så får väl be att dom har en rullstol färdigt i rummet om babyn behöver upplivning i annat rum. Så att jag kan komma med alltså.

    1. :-). Varmt lycka till med nummer två den dagen!
      /Patrick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *