Amning och framtida hjärtlunghälsa

En ny studie publicerad i American Journal of Nutrition, februarinumret år 2012, visar att barn som ammas längre än sex månader uppvisar bättre kardiorespiratorisk hälsa i jämförelse med barn som får modersmjölkersättning, barn som ammas mindre än tre månader samt barn som ammas 3-6 månader. Kardiorespiratorisk hälsa omfattar hjärta, kärlsystem och andning, det vi kallar hjärtlungsystemet och det är ett mycket viktigt system för hälsan.  Forskarna testade barnen vid 9 års ålder samt 15 års ålder (studien är alltså ingen primatstudie vilket kanske bilden skulle kunna ge upphov till att tro). Resultatet visade sig gälla oberoende av variabler som geografisk tillhörighet, kön, ålder, BMI, födslovikt, fysisk aktivitet samt moderns utbildningsnivå (den senare brukar vara en parameter som borgar för god nutritionsstatus under uppväxten samt mindre exponering för cigarettrök, men i detta fall kontrollerade man alltså parametern).  En bättre kardiorespiratorisk hälsa innebär att risken för hjärtkärlsjukdomar senare i livet minskar och är alltså mycket viktig.

Hur kan det komma sig att om man ammar längre än sex månader får man ett barn med bättre kardiorespiratorisk hälsa?  Det beror på att bröstmjölk innehåller exakt de ämnen som ett litet barn behöver, dvs barnets utvecklingen på cellnivå optimeras, vilket gäller hjärta, kärl och lungor.  Bröstmjölkskomposition går inte tyvärr att kopiera och det finns inga genvägar till bröstmjölk eller till amning som varar längre än sex månader. Med andra ord, vill du göra ditt barn en riktigt bra hälsotjänst, amma det länge. Förutom optimal näring, högre IQ, bättre immunförsvar m.m. finns det även anknytningsteorier som hör ihop med amning, framställda av barnpsykiatern John Bowlby, som pekar på tryggare och mer självständiga individer när det gäller framtida känslomässiga relationer.

PS1. Katherine Dettwyler, docent i antropologi vid enheten för antropologisk forskning, universitetet i Delaware, Newark har studerat sambanden mellan amningslängd och olika fysiologiska parametrar. Hon skriver:

  • Primater slutar amma när deras avkomma får sina permanenta kindtänder vilket motsvarar 5-6 års ålder
  • Den gamla barnläkarmyten att barn ska ammas lika länge som graviditeten är lång tar inte hänsyn till artens storlek. Ju större en art är desto längre amningstid i förhållande till graviditet. Chimpanser och gorillor har en relation som är ungefär 6 till 1 vilket motsvarar cirka 4,5 år.
  • En annan barnläkarmyt är att däggdjur ammar till dess att avkomman har tredubblat sin kroppsvikt vilket innebär cirka ett års ålder för människor. Emellertid tar detta återigen inte hänsyn till olika däggdjursarters storlekt. För större däggdjur är det inte tredubbling utan fyrdubbling av avkommans kroppsvikt som normalt innebär att avkomman slutar amma. Det motsvarar normalt cirka 2,5 till 3,5 års ålder för människor.

Med andra ord kanske ett års amning är för kort tid om man vill optimera sitt barns fysiska, mentala och känslomässiga hälsa.

PS2. Man ska inte ha dåligt samvete om man inte kan amma. Man får helt enkelt göra det bästa av situationen och naturligtvis kan man få fullt friska barn, både gällande fysisk och emotionell hälsa även om ens barn inte får en droppe bröstmjölk.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22237059
http://www.psychology.sunysb.edu/attachment/online/inge_origins.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Katherine%20Dettwyler

Comments

One response to “Amning och framtida hjärtlunghälsa”

  1. Låter ju logiskt det här. Jag ammade den äldre dottern tills hon var 1 år och 5 månader sen hann jag inte amma tillräckligt ofta för att hålla mjölken uppe (pga jobb). Jag lyckades amma 4 månader efter att jag börjat jobba heltid.

    Med den yngre började jag studera när hon var 1 år och 6 månader. Och tänkte glatt att nu kan jag säkert amma till två år. Men redan efter två veckor på dagvård vägrade hon bröstet (nästäppa gjorde sitt) och sen var det slut helt abrupt.

    Jag skulle gärna amma ännu. Hon blir två om två veckor. Tycker inte alls hon känns för gammal för att ammas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *