Hjälp jag samlar vatten…strumpavtryck på vaden

Orkar du inte läsa biokemin? Gå hit så kommer du direkt till vad du kan göra för att minska vätskeansamling i kroppen och strumpavtryck på vaden.

 

Njurarnas funktion är A och O när det gäller vätskebalans

För kvinnor består cirka 55 procent av kroppsvikten av vatten. Motsvarande siffra för män är 60 procent. En del personer samlar dock för mycket vatten i kroppen. Jag syftar alltså inte på lymfödem som jag skrivit om här, utan om ödem som beror på att för mycket vätska kvarhålls i kroppen. Det sker i övervägande grad hos kvinnor och inte sällan några dagar eller någon vecka innan menstruationen och även i samband med graviditeten. Njurarna är helt klart det viktigaste organet för att reglera vätskevolymen i kroppen; även grundämnet/mineralet natrium och hormonbalansen spelar en avgörande roll för vatten- och saltbalansen i kroppen. Vattenbalansen i kroppen handlar, i sin enklaste form, om att det vatten du konsumerar i mat och dryck ska balanseras av den vätska som utsöndras via:

 • Njurar (urin)
 • Huden (svett)
 • Lungorna (utandningsluft)
 • Tjocktarmen (avföring)

Njurarna reglerar kroppens vätskevolym genom att koncentrera urinen relativt blodplasma (du kvarhåller vatten) eller späda ut urinen relativt blodplasma (du släpper vatten). Insöndring av hormonet vasopressin även kallat antidiuretiskt hormon (ADH) från hypofysens baklob via hypotalamus i hjärnan får njurarna att kvarhålla vätska i kroppen. ADH har egentligen två huvudsakliga funktioner i kroppen:

 1. Kvarhålla vätska vilket leder till ökad blodvolym som i sin tur leder till ökat arteriellt tryck (ökat blodtryck).
 2. Sammandragning av blodkärl vilket leder till vaskulärt motstånd som i sin tur leder till ökat arteriellt tryck (ökat blodtryck).

Receptorer i hypotalamus i hjärnan känner att blodplasman blir för koncentrerad, det vill säga vi har för lite vätska i kroppen. Det stimulerar insöndring av ADH vilket leder till att vätska kvarhålls vilket i sin tur leder till ökad blodvolym. Om vi däremot får i oss mer vätska än normalt och blodplasman blir för utspädd kommer insöndringen av ADH att minska och vi börjar utsöndra mer vätska för att skapa balans i kroppen. ADH påverkas även av signaler från hjärtat. Om blodvolymen är större än normalt för det venösa blodet som kommer till hjärtat kommer så kallade stretchreceptorer i hjärtats förmak att aktiveras. Det leder till att insöndring av ADH hämmas vilket leder till att mer vätska utsöndras. Även stora kroppspulsådern (aorta) och halspulsådern har stretchreceptorer som känner av blodtrycksfall. Det stimulerar insöndring av ADH vilket leder till ökad blodvolym och sammandragning av blodkärl vilket i sin tur leder till ökat blodtryck så att blodet ska kunna transporteras till alla vävnader i kroppen.

Allt som stimulerar produktionen av ADH kommer även att stimulera törsten. Alkohol minskar däremot produktionen av ADH vilket alltså leder ökad urinering; man förlorar normalt mer vätska än man får i sig via alkohol. Drogen ecstasy har i stället motsatt effekt, den ökar produktionen av ADH vilket leder till att mer vätska kvarhålls i kroppen än vad den borde. Det kan leda till så kallad hyponatremi vilket innebär att man har för lite natrium och för mycket vätska i kroppen; det är alltså en elektrolytrubbning. Akut och svår hyponatremi kan orsaka hjärnödem (hjärnceller som sväller) vilket i sin tur leder till neurologiska symtom och i värsta fall död.

[Sidospår om alkohol: Metanolen i alkohol, inte etanolen, bryts ner av enzymet alkoholdehydrogenas till formaldehyd som i sin tur bryts ner till myrsyra, koldioxid och vatten via enzymet formaldehyddehydrogenas. Myrsyra sänker bland annat blodets pH-värde. Om det sker i stora mängder kan blodets pH nå giftiga nivåer. Myrsyra motverkar även ett viktigt enzym i cellernas mitokondrier så att syrebrist på cellnivå kan uppstå. Myrsyra är för övrigt den syra som röda skogsmyror, efter att de bitit en angripare, sprutar ut från bakkroppen som gör att det svider. Även brännässlans brännande effekt kommer från myrsyra i brännhåren. För minska risken för baksmälla bör man välja alkohol med mindre metanol, exempelvis vodka, framför drycker med mer metanol som whisky. Kvinnor blir rent generellt mer påverkade än män av samma mängd alkohol vilket beror på kroppsvikt och vattenmängd; kvinnor bär på relativt sätt mindre vatten än män. För att återställa en baksmälla ska man dricka rikligt med vatten eftersom det motverkar uttorkning och späder ut gifterna. Varför rekommenderas ibland en återställare? Jo därför att etanolen i återställaren konkurrerar om samma enzym som metanolen gör. Det innebär att koncentrationen av giftiga ämnen vid en given tidpunkt minskar. Över tid minskar de inte. Totala giftmängden ökar med en återställare men koncentrationen av myrsyra blir inte lika akut hög vilket gör att det känns bättre. Om man druckit så mycket att man får en baksmälla hade jag prövat följande återställare som jag tror är oslagbar: 1 liter vatten mixad med denna leverstödjande produkt. Drick och tag samtidigt 450 mg Magnesium (ej magnesiumoxid eller sulfat), 400 mg C-vitamin, 1 kombinationstablett av alla åtta B-vitaminer samt 1 Multivitaminmineral. (Köp inte lågkvalitetstillskott, då är det bättre att avstå.)

 

Även natrium påverkar vätskebalansen

Natriumjonen är den mest förekommande jonen i den extracellulära vätskan (vätskan utanför/mellan cellerna och det är den vätska som diskuteras i detta inlägg om inget annat anges). Natrium förekommer som katjonen Na+ och intas via vanligt bordssalt som är en förening av natrium och klorid. Det löses upp till två joner Na+ och CL i vätska. Om du dricker för lite kommer koncentrationen av Na+ att öka och kroppen kommer att kvarhålla vatten samt att törstsignaler ökar och vice versa. Om du får i dig för mycket salt eller dricker för lite borde du känna törst eftersom natrium ackumuleras i den extracellulär vätskan vilket får den intracellulära vätskan (vätskan inne i cellen) genom en process som kallas osmoreglering att vandra från cellen till vätskan mellan cellerna. Hjärnan får då en signal om att cellerna torkas ut och du blir törstig.

 

Andra hormoner påverkar också

Aldosteron är ett hormon som insöndras till blodbanan från binjurebarken bland annat om kaliumnivåerna i kroppen blir för höga, om natriumnivåerna blir för låga eller om blodtrycket faller (blodvolymen minskar). Insöndringen av aldosteron leder till att mer natrium kvarhålls i njurarna, att man kvarhåller mer vatten i kroppen men utsöndrar mer kalium via njurarna. Det leder även till ökat blodtryck. Om man däremot äter för mycket salt (får i sig för mycket natrium), om man får i dig för lite kalium eller om blodtrycket ökar kommer aldosteroninsöndringen att minska vilket leder till att man utsöndrar mer natrium och mer vatten via urinering, kvarhåller kalium och får ett fallande blodtryck. Låga aldosteronnivåer kan leda till att man urinerar ofta bland annat. Slickar din hund på dina ben? Det kan bero på aldosteronnivåerna är låga vilket leder till att man svettas ut mer natrium. (Hundens slickande behöver emellertid inte bero på det).

När blodtrycket är för lågt kommer genomblödningen av njurarna att minska. Njurarna som känner av blodtrycket kommer då att justera filtrationshastigheten av vätska så att mer vätska (och natrium) kvarhålls. Det leder  att blodvolymen ökar och därmed ökar blodtrycket vilket leder till ökad benomblödning i njurarna. Processen sker genom att njurarna bildar ett enzym som heter renin som omvandlas till ett protein som heter angiotensinogen som i sin tur bidrar till att blodkärlen drar ihop sig, att hypofysen insöndrar ADH samt att aldosteron produceras och insöndras. Allt detta leder alltså till man urinerar mindre och därmed kvarhåller vätska och blodtrycket ökar.

 

Sommar och värme

När temperaturen stiger riktigt mycket upplever en del att ringarna på fingrarna sitter hårdare och att fotlederna, fötterna och till och med benen svullnar upp. Värmen leder till att venösa blodkärl utvidgas (vasodilation) och de släpper därmed mer vätska till omgivningen. Blodet är varmt och när blodkärlen utvidgar sig kan mer värme transporteras till huden där den frigörs varmed kroppen kan kylas ner. När blodkärl drar sig samman (vasokonstriktion) sker det motsatta: kroppen konserverar värme. Vasodilationen som sker vid varmt väder är ett fullkomligt naturligt fenomen men för vissa sker det i för hög grad. Hjärtat orkar då helt enkelt inte pumpa tillbaka blodet som genom gravitationen dras mot händer och fötter med risk för att de svullnar. Att stå och sitta kan förvärra svullnaden. Ligg med benen i högläge, kyl ner dig med kalla bad och duschar och läs råden nedan (framförallt sista rådet om du behöver förlora vätska snabbt):

 

Vad kan man göra för att minska onormal vattenansamling?

 • Reducera intaget av färdigmat eftersom den typen av mat ofta innehåller höga halter av salt. Vanligt salt är som sagt en förening av natrium och klorid. Natrium binder vatten. Vanlig ”saltning” inom rimliga nivåer på hemmalagad riktig mat för att den ska smaka gott hade jag inte upphört med men använd bra salt.
 • Öka intaget av magnesium, vitamin B6 och kalium. Det finns forskning som visar att tillskott av magnesium och vitamin B6 minskar ohälsosam vätskeansamling i samband med PMS exempelvis. Kalium motverkar höga natriumnivåer samt ökar urinering.
 • Minska intaget av snabba kolhydrater (socker, bakverk, skräpmat osv). Höga insulinnivåer leder till ökad vätskebindning genom ökad produktion av aldosteron.
 • Undvik icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (Aspirin, Treo, Volaten, Ipren, Magnecyl). Det samma gäller kortison som också leder till vätskeansamling.
 • Undvik p-piller eftersom östrogen kommer att stimulera till reninproduktion i njurarna med ökad vätskeansamling som resultat.
 • Drick absolut inte för lite vatten. Det kommer inte att lösa problemet, tvärtom.
 • Stressa inte. Hög kronisk produktion av hormonet kortisol bidrar till att man kvarhåller natrium och binder vätska samt utsöndrar kalium.
 • Undvik kraftig kalorirestriktion eller svältdiet. Om du är mycket kalorirestriktiv bör du ha så kallade re-feed-dagar med ett högre kaloriintag (från bra källor) för att minska eventuell ökad kortisolproduktion från kroppens stressvar på en svältdiet. För en del personer som upplever att de inte går ner i vikt hur mycket de än minskar på sitt kaloriintag kan detta var ett svar. Jag beskriver hur man gör för att gå ner i vikt varaktigt, hållbart och mänskligt i min bok. Svältdieter fungerar aldrig över tid och kan dessutom göra stor skada på hälsan.
 • Ägna dig åt regelbunden fysisk aktivitet.
 • Pröva vätskedrivande örter: åkerfräken, gullris, maskros, björkblad. Observera att man inte ska dricka vätskedrivande teer eller ta vätskedrivande kosttillskott regelbundet. Det är något man gör ett kort tag.

 

Hjälp, jag har gjort allt ovan men samlar ändå vatten! – Östrogendominans

Om man har gjort allt ovan men fortfarande binder mer vätska än önskvärt kan det eventuellt bero på att man är östrogendominant, det vill säga det förekommer en förskjutning i hormonbalansen med relativt sätt mer av hormonet östrogen än hormonet progesteron. För höga nivåer av östrogen hos kvinnor kan, förutom vätskeansamling leda till viktökning, ömhet i brösten, rikliga menstruationer och ökad risk för bröstcancer. En del menar att även åderbrock, humörsvängningar och depression i samband med menstruation, sömnbesvär, nattsvettningar och trötthet är kopplat till östrogendominans. Det finns ett enkelt test för att fastställa huruvida man har östrogen-progesteron-obalans eller inte. Det är helt klart värt att kontrollera om man lider av vätskeansamling som inte vill försvinna eller om man lider av övriga besvär som jag nämner ovan. Personer med PCOS producerar för övrigt normalt för lite progesteron (för mycket östrogen).

 

Antag att du har en östrogendominans. Vad gör man då?

Bearbeta stress
Stress är ofta en viktig parameter att beakta när det gäller hormonobalanser, speciellt obalanser gällande östrogen och progesteron. Vid kronisk stress kommer prohormonet pregnenolon som behövs för att bilda bland annat könshormoner (exempelvis östrogen, progesteron, testosteron), kortison och aldosteron, att användas för att bilda kortisol med följden att det finns mindre pregnenolon kvar till att bilda östrogen och progesteron. Med tiden blir faktiskt progesteronminskningen större förhållande till östrogenminskningen. Det leder bland annat till östrogendominans med de hälsobesvär som det förknippas med men även ökad risk för missfall. Att lära hantera alla former av stress och att bearbeta oförlösta sorger är därför oerhört viktigt. Jag tycker att Sorgbearbetning är det bästa jag har stött på i den genren. Dessutom tillägnas två kapitel i min bok sorgbearbetning och stresshantering.

Se till att din lever fungerar optimalt
Levern bidrar till att omvandla östrogen till mindre potenta metaboliter och om den inte fungerar optimalt kommer omvandling att bli sämre med mer cirkulerande östrogen som resultat. Vid östrogendominans kan levern komma att producera för mycket tyroxinbindande globulin som binder till sköldkörtelhormon vilket minskar fritt sköldkörtelhormon. Östrogendominans är alltså även kopplat till sköldkörtelbesvär. Du optimerar leverns avgiftningsfunktion genom att äta riktig och bra mat som jag beskriver det i min bok, ej äta för lite protein och då och då ta tillskott som stöttar levern. Minimera exponeringen för alla former av gifter oavsett om det gäller hudvård eller rengöringsprodukter. Det finns bra hudvård och rengöring som är giftfri. Reducera intaget av tillsatt fruktos/fruktsocker, speciellt om det kommer i drickbar form.

Undvik näringsbrister och optimera din tarmflora
Ät en bra allsidig kost, inte en standardkost med fullkorn, växtoljor, margarin, lågfett, fruktjuicer, soja, agave och frön, utan den jag presenterar i min bok och ta kosttillskott av högsta kvalitet. Vissa kosttillskott är viktigare än andra för att optimera hormonerna. Det här paketet är en god bas och jag tar det själv för övrigt. Magnesium är exempelvis extremt viktigt vid östrogendominans. Även vitamin B6 är viktigt. Det är kanske därför som forskning visar att vitamin B6 och riboflavin (B2) antas minska risken för bröstcancer.

Reducera eller undvik helt PUFA-6
Välj bort fröoljor, det vill säga växtoljor, förutom extra virgin ekologisk olivolja.

Minska intaget av eller sluta med mjölk
I Harvard Gazette, som är det prestigefulla Harvard Univeristys officiella nyhetsforum skrev forskaren och den assisterande professorn Ganmaa Davaasambuu vid institutionen för näringslära att ”Bland de olika sätt som människor exponeras för östrogen, är vi mest oroade för komjölk, den innehåller avsevärda mängder av kvinnliga könshormoner […] mejeriprodukter svarar för 60 till 80 procent av de östrogener som konsumeras. En del av problemet verkar vara mjölk från moderna mjölkgårdar, där korna mjölkas ungefär 300 dagar om året. Stor del av den tiden är korna gravida. Ju senare under graviditeten en ko är, desto fler hormoner påvisas i mjölken. Mjölk från en ko i sent skede av graviditeten innehåller upp till 33 gånger så mycket av en östrogenförening (östronsulfat) än mjölk från en icke-gravid ko.” Om du är en stordrickare av mjölk och känner av symptom på östrogendominans finns det all anledning att fundera på om du eventuellt ska undvika komjölk helt och hållet. Jag är ingen förespråkare av mjölk.

Exponeras inte för östrogenliknande hormonstörande kemikalier
“Östrogenliknande hormonstörande kemikalier är exogena, syntetiska kemikalier som förändrar funktionerna i det endokrina systemet och orsakar olika hälsoskador genom att störa syntesen, metabolism, bindning eller cellulära svar av naturliga östrogener.” Dessa typer av kemikalier finns i olika plastprodukter, flamskyddsmedel, bekämpningsmedel och många andra produkter som behövs för dagligt bruk. Eftersom dessa ämnen har strukturella likheter med östrogen kan det innebär att de binder till och aktiverar östrogenreceptorer; därmed uppvisar kroppen liknande svar även i frånvaro av östrogen. Några av dessa ämenen är diklordifenyltrikloretan (DDT), dioxin, polyklorerade bifenyler (PCB), bisfenol A (BPA), polybromerade bifenyler (PBB), ftalatestrar, endosulfan, atrazin och zeranol. De flesta har hört talas om det hormonstörande ämnet Bisfenol A (BPA) som framför allt används för att tillverka polykarbonat- (kassakvitton/termokvitton/biljetter, plastflaskor, matlådor, DVD, tandfyllningsmaterial) och epoxiplaster (byggmaterial, elektroniska utrustning, lim, lack i konservburkar). I stort sett alla har BPA i blod och urin. BPA läcker ut i låga halter till mat och dryck, framförallt vid höga temperaturer. Karolinska Institutet skriver på sin hemsida om försöksdjur som exponerats för BPA: “Störd utveckling av hjärnan, beteende och reproduktionsorgan, samt ökad risk för fetma och cancer efter exponering i fosterlivet är några effekter som har rapporterats i djurförsök.” Däremot är det inte säkert att dessa data kan överföras till människan och dessutom är dos relevant. I stort sett alla exponeras för BPA men doserna kanske är så små att de inte gör någon reell skillnad? Personligen hade jag dock försökt att minska exponeringen för alla typer av östrogenliknande hormonstörande kemikalier till dess att forskningsläget är mer klart.

Progesteronkräm
För vissa behövs tillskott av progesteron om inget annat fungerar. Det är inget man experimenterar med själv men tyvärr ställer jag mig tveksam till den syntetiska progesteronen som förskrivs av sjukvården. Man behöver kontakta en duktig progressiv läkare som kan hormoner och som arbetar med naturligt progesteron.

 

Avslutande ord

Som för det mesta inom hälsa kan det vara så att du behöver pröva flera av råden i det här inlägget innan du märker någon skillnad. Bygg från basen och uppåt. Om du slarvar med kosten, börja med att få ordning på den innan du börjar dricka exempelvis åkerfräkente även om den senare kanske hjälper dig på kort sikt. Ha absolut inte näringsbrister, stressa inte osv. Jag vågar påstå att östrogendominans är en viktig faktor om du samlar vatten och har ”testat allt”, tränar hårt, äter strikt men trots det inte går ner i vikt, till och med går upp i vikt eller binder vätska. Då har du en längre väg att gå men du kommer att bli bra om du tar rätt beslut och har tålamod.

Lycka till!
Patrick

PS1. Om du ansamlar stora mängder vätska eller om symptomen har kommit mycket plötsligt, kontakta din läkare för att kontrollera dina njurar, din lever (skrumplever) och hjärtats pumpförmåga (hjärtsvikt). Det är viktigt.

PS2. Östrogen är en term som används för tre olika ämnen inom östrogenfamiljen: Östradiol – E2 (starkast), östron – E1 (svag), östriol – E3 (svagast). Observera att för låga nivåer av östrogen kan leda till vaginal torrhet, förlust av benmassa och värmevallningar.


Referenser

Merck Manual Professional Version. Lower-Extremity Edema During Late Pregnancy, R. Phillips Heine, MD, Geeta K. Swamy, MD

P. Talwar. Textbook of Biochemistry, Biotechnology, Allied and Molecular Medicine Paperback. 4 ed. Delhi: PHI Learning; 2016

Sudha Vinayak, M.D. Khanorkar (Ed). Insights in Physiology 1st ed. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Pub; 2012

Ann Thorac Surg. 2001 Jul;72(1):58-64. Elevations in antidiuretic hormone and aldosterone as possible causes of fluid retention in the Maze procedure. Albåge A1, van der Linden J, Bengtsson L, Lindblom D, Kennebäck G, Berglund H.

Clin Exp Hypertens A. 1987;9(7):1243-58. Effects of changes in dietary sodium intake and saline infusion on plasma atrial natriuretic peptide in hypertensive patients. Kojima S, Inoue I, Hirata Y, Saito F, Yoshida K, Abe H, Deguchi F, Kawano Y, Kimura G, Yoshimi H, et al.

J Womens Health. 1998 Nov;7(9):1157-65. Magnesium supplementation alleviates premenstrual symptoms of fluid retention. Walker AF1, De Souza MC, Vickers MF, Abeyasekera S, Collins ML, Trinca LA.

J Psychopharmacol. 2006 May;20(3):400-10. Vasopressin and oxytocin secretion in response to the consumption of ecstasy in a clubbing population. Wolff K1, Tsapakis EM, Winstock AR, Hartley D, Holt D, Forsling ML, Aitchison KJ.

Cardiovasc Res. 2001 Aug 15;51(3):470-80. Physiological effects of vasopressin and atrial natriuretic peptide in the collecting duct. Inoue T, Nonoguchi H, Tomita K.

Am J Physiol. 1989 Jun;256(6 Pt 2):R1171-5. Hormonal responses to gradual changes in dietary sodium intake in humans. Sagnella GA1, Markandu ND, Buckley MG, Miller MA, Singer DR, MacGregor GA.

Am J Physiol Renal Physiol. 2000 Apr;278(4):F585-95. High dietary sodium chloride consumption may not induce body fluid retention in humans. Heer M, Baisch F, Kropp J, Gerzer R, Drummer C.

J Clin Endocrinol Metab. 2009 Dec;94(12):4710-6. doi: 10.1210/jc.2009-1046. Epub 2009 Oct 16. Hypercortisolemia is associated with severity of bone loss and depression in hypothalamic amenorrhea and anorexia nervosa. Lawson EA, Donoho D, Miller KK, Misra M, Meenaghan E, Lydecker J, Wexler T, Herzog DB, Klibanski A.

J Caring Sci. 2012 Nov 22;1(4):183-9. doi: 10.5681/jcs.2012.026. eCollection 2012. Effects of magnesium and vitamin b6 on the severity of premenstrual syndrome symptoms. Ebrahimi E, Khayati Motlagh S, Nemati S, Tavakoli Z.

Am J Kidney Dis. 1998 Jan;31(1):19-27. On the mechanism of the effects of potassium restriction on blood pressure and renal sodium retention. Gallen IW1, Rosa RM, Esparaz DY, Young JB, Robertson GL, Batlle D, Epstein FH, Landsberg L.

Obstet Gynecol. 1991 Aug;78(2):177-81. Oral magnesium successfully relieves premenstrual mood changes. Facchinetti F1, Borella P, Sances G, Fioroni L, Nappi RE, Genazzani AR.

Br J Nutr. 2009 May;101(9):1286-94. doi: 10.1017/S0007114508088041. Increasing sodium intake from a previous low or high intake affects water, electrolyte and acid-base balance differently. Heer M1, Frings-Meuthen P, Titze J, Boschmann M, Frisch S, Baecker N, Beck L.

Clin Endocrinol (Oxf). 1994 Jan;40(1):73-7. The effect of low and high sodium diets on plasma atrial natriuretic factor, the renin-aldosterone system and blood pressure in subjects with essential hypertension. McKnight JA, Roberts G, Sheridan B, Atkinson AB.

Am J Kidney Dis. 1983 Jan;2(4):464-70. The effects of rapid saline infusion on sodium excretion, renal function, and blood pressure at different sodium intakes in man. Luft FC, Rankin LI, Bloch R, Willis LR, Fineberg NS, Weinberger MH.

Clin Exp Hypertens A. 1992;14(4):717-32. Antidiuretic hormone and atrial natriuretic peptide during lower body negative or positive pressure in hypertensive patients with and without left ventricular hypertrophy. Rizzoni D1, Castellano M, Muiesan ML, Beschi M, Montani G, Pizzocolo G, Poiesi C, Rodella A, Agabiti-Rosei E.

Am J Physiol Renal Physiol. 2007 Oct;293(4):F974-84. Epub 2007 Aug 8. Insulin’s impact on renal sodium transport and blood pressure in health, obesity, and diabetes. Tiwari S1, Riazi S, Ecelbarger CA.

Am J Physiol Renal Physiol. 2015 Aug 15;309(4):F305-17. doi: 10.1152/ajprenal.00685.2014. Epub 2015 Jun 10. Estradiol regulates AQP2 expression in the collecting duct: a novel inhibitory role for estrogen receptor α. Cheema MU, Irsik DL, Wang Y, Miller-Little W1, Hyndman KA, Marks ES, Frøkiær J, Boesen EI, Norregaard R.

Kenneth L. Becker, John P. Bilezikian, William J. Bremner, Wellington Hung, C. Ronald Kahn, D. Lynn Loriaux et al. Principles and Practice of Endocrinology and Metabolism. 3 ed. Philadelphia: Lippincott Wiliams & Wilkins; 2001

J Nutr. 2016 Jun;146(6):1227-34. doi: 10.3945/jn.115.225433. Epub 2016 Apr 27. Plasma Riboflavin and Vitamin B-6, but Not Homocysteine, Folate, or Vitamin B-12, Are Inversely Associated with Breast Cancer Risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition-Varese Cohort. Agnoli C, Grioni S, Krogh V, Pala V, Allione A, Matullo G, Di Gaetano C, Tagliabue G, Pedraglio S1, Garrone G, Cancarini I, Cavalleri A, Sieri S.

Med Sci Monit. 2009 Jun;15(6):RA137-45. Estrogen-like endocrine disrupting chemicals affecting puberty in humans–a review. Roy JR, Chakraborty S, Chakraborty TR.

Hormones in milk can be dangerous By Corydon Ireland Harvard News Office [Internet: http://news.harvard.edu/gazette/2006/12.07/11-dairy.html]


Comments

One response to “Hjälp jag samlar vatten…strumpavtryck på vaden”

 1. […] påverkar onormal vätskeansamling och jag har skrivit om biokemin bakom det här fenomenet på min blogg. För dig som bara vill veta vad man kan göra åt det…läs […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *