Home KROPPEN Hjärnskakning och tillsatser – var försiktig!

Hjärnskakning och tillsatser – var försiktig!

12

Idag träffade jag en ung kille som jag kallar Johan i det här inlägget. Johan har haft änglavakt av stora mått. Han berättade om en bilfärd i hög hastighet som tyvärr slutade i en fruktansvärd olycka som det sedan skrevs om i media. Jag fick se bilderna av den totalkraschade bilen och framförallt av Johan själv på sjukhuset. Med förband över hela kroppen, svullen, blodig och med slangar in i munnen låg han medvetslös i 12 dagar. Johan verkar vara ett under av energi och kraft som med rehabilitering och styrketräning har kämpat sig tillbaka till en fullt fungerande person. Han ser pigg och glad ut men han berättade att han skulle få livslånga neurologiska skador. Som medmänniska och pappa gråter jag; jag tänker på Johan, hans föräldrar, syskon och vänner. Vilken fruktansvärd tragedi att gå igenom för alla parter. Emellertid lever Johan och av det intryck jag fick av honom verkar han vara en riktig ”fighter” med en positiv uppsyn vilket jag är övertygad om är en starkt bidragande faktor till hans remarkabla återhämtning. Jag är övertygad om att det kommer att gå bra för honom i livet.

Med nutritionsglasögonen på kan jag dock inte låta bli att fundera över hur Johan kan maximera sin hjärnas återhämtning. Johans läkare hade givit honom rådet att han borde avhålla sig från alkohol under de första 18 månaderna efter olyckan. Det rådet är givetvis bra och jag skulle personligen säga att det troligtvis är klokt att avstå betydligt längre än så (hela livet?). Det finns dock mycket annat att tänka på i Johans situation.

En av mina favoriter inom nutrition, Byron J Richards uppmärksammade nyligen en studie som publicerades i novembernumret 2011 av Journal of Neuroscience Research där forskare vid Institutionen för Cellbiologi och Neurovetenskap vid Istituto Superiore di Sanità I Rome, visar att omega-3 fettsyran DHA (Dokosahexaensyra) kan reducera inflammationer i hjärnan. Studien visar att DHA har en positiv inverkan på gliaceller (en grupp av olika celltyper i nervsystemet). En typ av gliaceller, astrocyter är bland annat involverade vid läkning av hjärnskador. En annan typ av gliaceller, mikroglia, skyddar nervceller från inflammation, bidrar till läkning och utan hjälp från mikroglia skulle hjärnans läkningsprocess troligtvis ta mycket lång tid. Jag har skrivit här om relationen mellan PUFAn-6 (omega-6) och omega-3 och vikten av rätt balans för att reducera inflammationsprocesser här.

En av mina favoriter inom medicin är hjärnkirurgen Jack Kruse som är extremt kunnig inom allt vad det gäller biokemiska processer i kroppen. Han har skrivit om bland annat trauma mot hjärnan och vad man bör tänka på vid en dylik situation. Han menar att ”när man får en hjärnskakning uppstår en temporär förlust av neurologisk funktion bland annat på grund av reducerad energimetabolism via det cerebrala blodflödet. Den akuta skadan leder till massiv ansamling av signalsubstanser vilket orsakar en störning av blod-hjärnbarriären. Samtidigt ökar excitotoxicitet vilket innebär att nervceller dör. Dessutom ökar risken för att gifter tillåts passera blod-hjärnbarriären. Det här är bland annat en av mekanismerna bakom degenerativa sjukdomar som Alzheimers, Demens, Parkinson och ALS.” Dr. Jack Kruse berättar vidare att elektronmikroskopstudier av astrocyter som även ingår i blod-hjärnbarriären visar att hjärnskakningar dessvärre bidrar till att ökat läckage genom den annars skyddande blod-hjärnbarriären.

Dr Kruse har ingående skrivit om hur många elitidrottsmän/kvinnor inom hockey, boxning, wrestling och kontaktsporter som utsatts för trauma mot hjärnan riskerar att drabbas av ett sjukdomstillstånd som heter CTE (Chronic traumatic encephalopathy) vilket innebär att cellerna i hjärnan får nedsatt funktion eller dör. Det har förekommit en del uppmärksammade fall i USA under 2000-talet där elitidrottare inom hockey, amerikansk fotboll och wrestling har fått minnesförlust, depression, nedsatta kognitiva förmågor och där en del dessvärre tillslut tagit livet av sig. Den här typen av problem är överrepresenterade bland person med CTE.

Under ett elektronmikroskop kommer neuropatologin från CTE, Alzheimers, Parkinsons samt från Hypotalamusskador relaterat till MSG eller dess derivat te sig relativt lika. Stop? MSG, dvs Mono Sodium Glutamat (eller natriumglutamat) är ju en livsmedelstillsats; vad har det med hjärnskador att göra? Dr Jack Kruse skriver: ”många verkar inte förstå hur MSG och artificiella sötningsmedel (ex Aspartam) skadar nervceller. MSG och Aspartam förstör nervceller i hypotalamus vilka reglerar hormonutsöndring. Om dessa nervceller blir skadade eller icke-fungerande kommer dina hormoner aldrig att kunna optimeras med kost enbart. Det leder till att du förblir fet och eller lider av hypotyreos oavsett om du lever totalt ’paleo’ eller ’primal’. Det kan även leda till att tillväxthormoner/androgena hormoner inte utsöndras som de ska vilket kan påverka bentäthet och energinivåer.” Dr. Jack Kruse menar att det är fullkomligt vanvettigt att äta skräpmat eller mat som innehåller MSG, derivat av MSG, Aspartam eller andra sötningsmedel om man har drabbats av hjärnskakning just därför att det föreligger risk för ökad CTE. ”Om man ger möss MSG direkt efter födseln kommer deras hormonsystem att sättas ur spel, de får låga prolaktinnivåer, höga leptinnivåer och nervcellsdöd i hypotalamus. Mössen får senare problem med reproduktionen. Man kan dra paralleller till PCOS under vilken kvinnan utsöndrar höga nivåer av Luteiniserande hormon vilket stimulerar tidigt inträde i puberteten samt för höga nivåer av testosteron vilket ökar risk för menstruationsobalanser och problem med äggbildning. MSG och Aspartam går igenom moderkakan direkt till fostret…man kan bara undra vad det har för epigenetiska effekter på fostrets hypotalamus?”

Jack Kruse skriver att kombinationen av MSG, omega-6, fruktos, HFCS, BPA (Bisfenol-A), vete och andra sädesslag har en stark koppling till de västerländska sjukdomar som vi ser ökar så dramatiskt idag (övervikt, magtarmbesvär, diabetes, depressioner och andra psykiska sjukdomar m.m.). ”Människan tar tyvärr upp MSG och Aspartam 5-7 gånger effektivare än någon annan art man studerat. Effekten blir mer dramatisk för unga personer vars immunförvar i magtarmkanalen är under utveckling. Tillverkare av MSG gör sina säkerhetsstudier på effekterna av MSG inom 48 timmar efter intag. Dessvärre ansamlas dock MSG och Aspartam runt nervceller under lång tid och de negativa effekterna på nervceller uppstår över tid.” Det kanske är anledningen till att livsmedelsverket menar att det inte är farligt med dessa tillsatser. Det är inte många med kombinationen neurolog och nutritionist som arbetar på livsmedelsverket mig veterligen. Som Dr. Jack Kruse säger: ”Man måste känna till biokemin bakom nervcellerna.” Det är anledningen till att det kan finnas en fördel med ett tvärtvetenskapligt intresse och fokus; slutsatserna blir mer intressanta och i mitt tycke oftast mer relevanta. Det ska sägas att MSG och Aspartam inte har så stor effekt på vuxna människor vars tarm fungerar bra (inte läckande) eller vars blodhjärnbarriär är helt intakt. Du bör med andra ord inte ha utsatts för trauma mot hjärnan om du har tänkt öka ditt intag av skräpmat eftersom kombinationen hjärntrauma och skräpmat ökar risken för CTE eller andra negativa nervcellspåverkande sjukdomar.

Jack Kruse menar att låga nivåer av HDL är ett tecken på försämrad hantering av toxiner i portalvenen. ”Detta uppstår vanligtvis vid infektion, trauma mot hjärnan, migrän, neurodegenerativa sjukdomar och stroke.” Han säger vidare, ”Vid alla dessa besvär rekommenderar jag total avhållsamhet av dessa tillsatser [MSG, Aspartam och derivat av dessa], Det mest oroande för mig som hjärnkirurg är den kumulativa effekten av dessa tillsatser över en livstid. Jag tror att det är en starkt bidragande faktor till den ökade förekomsten av ALS, hjärntumörer, övervikt och neurogenerativa sjukdomar. Den skadade hjärnan löper ännu större risk att drabbas över tid på grund av den kontinuerliga produktionen av fria radikaler i hjärnan. En hjärna under utveckling löper dessutom ännu större risk att påverkas negativt [av tillsatserna] på grund av att nervcellskopplingen inte är fullt utvecklad ännu.”

Det du stoppar i munnen, tas upp av i huvudsak tunntarmen (alkohol undantag som tas upp direkt i magsäcken) och transporteras sedan till alla kroppens delar inklusive hjärnan. Vill du ha en god kognitiv funktion bör du alltså äta sådant som hjärnan vill ha och mår bra av och med samma logik undvika sådant som hjärnan inte mår bra av eller sådant som över tid inducerar nervcellsdöd. Det är ganska enkelt. Om jag hade varit i Johans situation hade jag intagit omega-3 (inte uppkoncentrerad!) samt varit mycket noggrann med min kost och följt en paleodiet med mycket mediumlånga fettsyror från kokosfett bland annat. Dessutom hade jag aldrig rört MSG, artificiella sötningsmedel eller dess derivat.

PS. Magnesium behövs som en kofaktor när energi (ATP) bildas. Nervceller blir mer utsatta för excitotoxicisk skada när de saknar magnesium. Vid Alzheimers reduceras energinivåer i hjärnan och diabetespatienter har nästan 150 gånger så hög risk att drabbas av Alzheimers i jämförelse med friska patienter. Diabetes bidrar till energiförlust i nervceller och urlakning av magnesium. Dessvärre ersätts ibland socker (inte bra) med sötningsmedel (inte bra) som ett alternativ vid diabetes. Vad som inte lyfts fram är att det ökar risken för excitotoxicisk skada i hypotalamus vilket är det sista en diabetespatient behöver. Samma sak gäller för en person som någon gång i sitt liv utsatts för ett trauma mot hjärnan. Detta fick dessvärre inte Johan höra av sin läkare.

Citaten från Dr. Jack Kruse är översatta från engelska.

—————————————————————————————————————–

Hjärnskakning enligt neurolog Jack Kruse
Ett trauma mot skallen sker vilket leder till energistörningar genom att blodflöden förändras samt att EEG visar lägre elektrisk spänning i hjärnan. De energiförluster som uppstår på grund av skadan ger upphov till en ökad risk för framtida skador på hjärnan genom att excitotoxiska kemikalier frigörs av de celler som skadas. Samtidigt släpper de skadade cellerna magnesium, zink och kalcium. Frisläppandet av kalcium kan resultera i celldöd om cellens immunförsvar inte har kapacitet att hantera skadan. Mikroglia och Astrocyter tar bland annat upp de giftiga excitotoxiska kemikalierna i ett försök att minimera skadan. Enligt studien nämnd i början av det här inlägget har forskare kommit fram till att tillskott av omega-3 har en välgörande effekt på Mikroglia och Astrocyter. Enligt Robert A. Stern, Professor i Neurologi och hjärnkirurgi, biträdande chef för Center for the Study of Traumatic Encephalopathy (CSTE) samt chef för Boston University Alzheimer’s Disease Center, visar nya bevis att 85 % av hjärnskakningar kräver cirka tre veckor för återhämtning vilket är betydligt längre än gängse rekommendation. Enligt Dr. Jack Kruse är till och med tre veckor alldeles för kort tid samt att man för resten av livet bör avhålla sig från intag av ämnen som riskerar att förvärra tillståndet (MSG, Aspartam och dess derivat).

 

Hur man undviker en hjärnskakning eller reducerar effekten av en hjärnskakning enligt neurolog Jack Kruse (ej komplett lista)

 1. Undvik alla aktiviteter där det föreligger risk för hjärnskakning
 2. Undvik stark flexion (böjning) eller extension (sträckning) av nacken och huvudet
 3. Om du ska involvera dig i högriskaktivitet, undvik glukos 6 timmar innan aktiviteten
 4. Håll dig till en ketogen diet med mediumlånga fettsyror (kokosfett), 6 timmar innan den riskfyllda aktiviteten för att skapa ett skydd i hjärnan
 5. Bär munskydd för att reducera kraft mot temporomandibulära leden (käkleden). Personer med hjärnskakningar kan få skador på hippocampus på grund av kraften mot käkleden som fortplantar sig.
 6. Innan riskfylld aktivitet sker bör tillskott av 25 mg zinc samt 400 mg magnesium intas. Kokosolja bör intas för att förhindra nervcellsenergireduktion och nervcellsskada
 7. Alla i riskgruppen ska undvika MSG, artificiella sötningsmedel samt andra excitotoxiner för att minska risken för nervcellsskador.
 8. Alla personer i riskgruppen bör genomgå Funktionell magnetresonanstomografi (fMRT) innan skada (referens) samt efter skada. fMRT ska ha minst 3.0 tesla.
 9. All scanning bör ske under de timmar då människan normalt är vaken eftersom sömnförlust ger felaktiga resultat.
 10. Strikt undvika all glukos och fruktos i mat och dryck under riskaktiviteter
 11. Undvik starkt ljus mot ögat vid hjärnskakning på grund av dess stimulerande effekt på Laterala knäkroppen (Corpus geniculatum laterale), en del talamus (struktur i hjärnan)

 

Vilka är symptomen vid CTE enligt Jack Kruse?

 • Försämrad uppmärksamhet, koncentration, minne samt beslutsfattande
 • Desorientering när det gäller personer, platser eller tid.
 • Förvirring
 • Yrsel (även under vila)
 • Huvudvärk
 • Bristande insikt, brist på empati, uppenbara personlighetsförändringar för alla som känner patienten
 • Dåligt omdöme när det gäller droger, alkohol samt riskbeteende,
 • Demens blir uppenbart för vänner och familj.
 • Reducerade muskelrörelser
 • Ojämn gång och förlust av balans
 • Hindrat tal (svårighet att finna ord kan vara ett initialt tecken)
 • Skakningar i stora muskelgrupper
 • Dövhet som kan komma abrupt

 

Antonietta Ajmone-Cat M, Lavinia Salvatori M, De Simone R, Mancini M, Biagioni S, Bernardo A, Cacci E, Minghetti L. Docosahexaenoic acid modulates inflammatory and antineurogenic functions of activated microglial cells. J Neurosci Res  2011 November . Department of Cell Biology and Neurosciences, Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italy.

 

Ze-Hua Zhu, Ru Yang, Xin Fu, Yan-Qing Wang and Gen-Cheng Wu (2006) Astrocyte-conditioned medium protecting hippocampal neurons in primary cultures against corticosterone-induced damages via PI3-K/Akt signal pathway. Brain Research 1114(1) 1-10.

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016501739400015H

http://www.jci.org/articles/view/29683

http://jackkruse.com/concussioncte-prescription/

http://jackkruse.com/msg-your-gut-and-your-brain-post-trauma/

http://jackkruse.com/your-vap-brain-love-not-war/

http://jackkruse.com/where-concussions-diet-and-neurodegeneration-meet/

http://jackkruse.com/msg-your-gut-and-your-brain-post-trauma/

Comment(12)

 1. Tackar ödmjukast för att du skriver denna fina blogg, så himla välskriven, jag bara ÄLSKAR denna blogg!!
  Min absoluta favoritblogg, alla kategorier!
  Hoppas du kommer fortsätta skriva läääänge :-)!
  Varma hälsningar,
  Linda

  1. Kära Linda,

   Din fina ord värmer! Det är kommentarer som din och mail från personer som har fått hjälp på något sätt som ger energi. Min tanke är att fortsätta skriva och hjälpa så gott jag kan. 🙂

   Varmt tack!

   Varma hälsningar,
   Patrick

 2. Min mamma, född 1948, har Alzheimers. Jag märkte något redan 2006 men trodde det var depression. Hon har glutenintolerans och underproduktion av tyroxin. Detta upptäcktes så sent som 1993. Alzheimersdiagnosen kom två år sedan. För ett år sedan övergick min far till LCHF-kost och hon följer i stort samma. Men kan äta någon sötsak ibland. Jag har då och då köpt henne kokosolja och tänkte börja förse henne men den kontinuerligt. Hon sätter nu 2 msk i kaffet ett par gånger om dagen.

  Vad annat kan jag prova för att hjälpa henne, tror du? I praktiken är det min far som påminner och fixar att hon faktiskt tar det hon ska men hon är själv positiv till “naturmedicin” och kost bara det inte är för svårt.

  1. Hej Jeanette,

   Tack för din fråga. Risken för Alzheimers fördubblas vid sköldkörtelproblem: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2694610/
   Med andra ord bör din mor se till att hennes sköldkörtel fungerar på topp vilket även du bör göra. Läs gärna detta om sköldkörteln: http://www.greatlife.se/artiklar-och-fakta/besvar-med-skoldkorteln/
   Jag tycker att hon bär se till att ta följande tillskott för hjärnhälsan:
   – Hela B-vitaminkomplexet (framförallt viktigt är B6, B12, folat, pantetin): http://www.greatlife.se/halsoprodukter/b-complex-180/
   – Antioxidanter och flavonoider (C-vitamin, E-vitaminerna, blåbär): http://www.greatlife.se/halsoprodukter/c-vitamin-400/ och http://www.greatlife.se/halsoprodukter/e-vitamin-selen-180/
   – Adekvata nivåer av D-vitamin är viktigt: http://www.greatlife.se/halsoprodukter/d3-vitamin-for-vuxna-180/
   – Omega-3 (Eskimo-3): http://www.greatlife.se/halsoprodukter/eskimo-3-pure-120-kapslar/
   – Alfaliponsyra: http://www.ekobutiken.se/naring/thorne-research/synsupport/r-lipoic-acid-1.html
   – Acetyl-L-Carnitine: http://www.ekobutiken.se/naring/thorne-research/kardiovaskular-funktion/l-carnitine-kapslar-330-mg-1.html
   – LCHF med extra kokosfett: http://www.greatlife.se/halsoprodukter/kallpressad-ekologisk-kokosolja-holistic/

   Det här inlägget gäller även vid Alzheimers också, dvs ingen skräpmat och inget MSG eller liknande ämnen som på något sätt stör hjärncellernas funktion.

   Varmt lycka till och tveka inte att maila mig om du skulle ha några frågor.

   /Patrick

 3. Huuh, jag blir skiträdd när jag läste det här inlägget. Föll av hästen som 12-åring och fick en hjärnblödning, låg på sjukhus två veckor, men märkligt nog återhämtade jag mig helt. Redan efter ett dygn pratade jag som vanligt. Dock blev jag nu orolig att min hjärna ändå är skadad och att jag kommer att drabbas av nån neurologisk sjukdom p.g.a. min skallskada för 20 år sedan. Knappast hjälper rätt kost nu mera?

  1. Hej Anna,

   Jag tycker att du ska försöka släppa din rädsla helt och hållet. Jag tror att det hade visat sig betydligt tidigare om så var fallet. Däremot kommer du alltid att tjäna på att leva sunt och tänka vad du stoppar i dig, följa en god dygnsrytm och följa andra för hälsan viktiga råd.

   Varmt lycka till och no worries!
   Patrick

   Ps. Rätt kost hjälper mycket: Tänk på vad Professor emeritus Stig Bengmark, ursprungligen kirurg men som under stor del av sin karriär har forskat på levern och bukspottkörteln samt forskat på hur vår föda påverkar inflammationer och sjukdomar i kroppen, säger. Sedan år 1999 är Stig Bengmark honorary visiting professor vid London University: ”Rent generellt hänger alla västerländska sjukdomar ihop med hur vi äter och det gäller alla sjukdomar från skelett- och muskelsjukdomar till neuropsykiatriska sjukdomar.”

 4. Hej och tack för mycket bra information!
  Efter en utmattningsdepression 2012 kände jag mig pressad att ta psykofarmaka/Fluoxetin, efter bara några dagar blev jag extremt sjuk..rädd för mörkret, tappade tidsuppfattningen och hade enorma overklighetskänslor, efter 3 veckor slutade jag ta dem för att jag bara ville dö. Jag kände mig helt hjärnskadad, dessa problem har sedan dess fortsatt dvs att jag förlorat tidsuppfattningen och har svårt att tänka framåt och bakåt i tiden.
  Jag har alltid ätit mkt medvetet med mycket omega 3 och frukt och grönt, smoothies och chlorella tillskott. Jag tränar regelbundet sedan 8 år minst tre gånger i veckan gympa eller joggning. Har lagt till virgin coccos olja och 2 st B-50 tabletter.
  Ingen i min omgivning tror man kan få en hjärnskada av psykofarmaka men jag vet att något med min hjärna har hänt. Jag dricker inte vin, sprit och har aldrig tagit droger, jag äter inga artificiella sötningsmedel eller dricker kaffe eller röker.
  Finns det något mer att pröva?
  Med vänlig hälsning,
  Catrin

  1. Hej Catrin,

   Jag beklagar verkligen din situation. Om du mailar mig ska jag sätta dig i kontakt med rätt personer för att komma till rätta med detta.

   MVH
   Patrick

 5. Hej,

  Jag skriver med anledning av min 20-årige sons stora bekymmer med olika symptom efter tre hjärnskakningar som han drabbats av inom loppet av några veckor

  Han studerar på universitet, vilket kräver en hel del tankearbete och dessutom tränar han och tävlar i brottning. Och det är på träningar han har fått sina tre hjärnskakningar med synbortfall, yrsel och andra diffusa symptom som följd.

  Under en tävling i våras fick han även en nackskada som också behöver undersökas och kanske har en koppling till hans nuvarande tillstånd.

  Under sommarlovet var sonen hemma och kände att återhämtningen gick snabbt.
  Dock var det dags för läsårsstarten och så tycker han att nu rullar det bara utför.
  Idag svepte ett riktigt obehagligt tillstånd över honom – helt utan vidare blev han yr, hade svårt att fokusera, fick balansrubbning och dålig synskärpa. Han blev riktigt rädd och fick lägga sig omedelbart. Tillståndet höll i sig i ca 30 min. Sådant hade aldrig hänt honom förut.

  Sonen uppsökte akuten i samband med den första hjärnskakningen, men ingen tog det på allvar och menade att “det går över om du låter bli att träna och anstränga dig i tre veckor” Han gjorde så, kände sig ganska återställd och började sakteliga träna igen. Men så kom den andra hjärnskakningen av en ganska lätt knuff – helt oväntat – inte att jämföra med smällen han fick vid första skakningen. Och sedan rullade det bara på.

  Dagens mardömsupplevelse blev droppen och så fort den värsta balansrubbningen lade sig for han till akuten igen. Där verkar dock allt vara sig likt och ingen verkar tycka att han behöver träffa en neurolog.

  Han är noga med vad han äter – det är vi alla i familjen, undviker tillsatser, inklusive MSG och lagar maten själv. Finns det något han kan göra/äta för att hjälpa hjärnan att reparera sig. Några kosttillskott? Vet ni om det finns här i landet tillgång till några pålitliga icke-invasiva diagnostiseringsmetoder som man kan undersöka hjärnan/nacken med? Atlantotec-metoden? Vad säger ni om den?

  Känner mig riktigt desperat…

  Vore tacksam för ett svar

 6. Hej
  Orolig för min mamma som är i 60 års åldern. Ramlade hemma för två veckor sedan och fick en hjärnskakning. En ct gjordes men det var ingen hjärnblödning som tur var. Hennes minne har blivit dålig.. väldigt ont i huvudet.. Dålig syn och sämre balans. Har ingen ork i kroppen. Äter levaxin och har atros. Vad för tillskott kan jag ge henne? Är brain octain olja bra?

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PERFEKTHÄLSA.SE

Perfekthälsa.se är dina hälsonyheter på nätet med det senaste inom fysisk och psykisk hälsa. Det är även bloggen för hälsoboken PXP – Ditt bästa jag.

KÖP PXP – DITT BÄSTA JAG

"Jag tyckte PXP – Ditt bästa jag var grymt bra, bästa jag läst! Boken tog verkligen upp allt och nu har jag alla verktyg samlade för att optimera mitt liv." /Micke N