Hans klocka tickar också

Uttrycket ”min biologiska klocka tickar” förknippas med kvinnor men det har visat sig att även mannens ålder påverkar både förmågan att få barn och förmågan att få friska barn. För kvinnan är minskade östrogennivåer och äggstockarnas reducerade funktion kring klimakteriet, men även åren i övergång till klimakteriet, en kritisk tidpunkt i livet när det gäller barnafödande. När det gäller mannen har han länge placerats utanför fertilitetsekvationen men trots att spermieproduktionen kan ske under hela livet ökar risken för skadade spermier från 35 års ådler och uppåt. Män i 35 års ålder och uppåt är mer benägna att ha skadade DNA-strängar i spermierna och spermiekvaliteten blir alltså sämre. Risken för att barnet får genetiska skador ökar om fadern är äldre än 35 år.

En studie i Archives of General Psychiatry visar att barn vars fäder är 50 år och äldre har tre gånger så stor risk att utveckla schizofreni jämfört med barn vars fäder är yngre.

Det är känt att risken för att föda barn med Downs syndrom ökar med moderns ålder men en studie i Journal of Urology visar att även mannens ålder påverkar riskbenägenheten för Downs syndrom. Studien visar att risken är betydligt högre om både mamman och pappan är över 35 års ålder vid befruktningstillfället. Studien visar även att förekomsten av Downs syndrom hos barnet är relaterat till pappans spermiekvalitet i 50 % av fallen.

Medelåldern vid första barnets födelse i riket under 2009 var 28,9 år för förstagångsmödrarna och 31,5 år för förstagångsfäderna. Rent biologisk är vi inte gjorda för att skaffa barn sent. Evolutionen hade inte med att vi träffar vår partner sent i livet, karriär, ska bara “självförverkliga” mig själv först, ”det passar inte så bra med barn just nu” i biologin för avkomma. Vi borde egentligen få barn kring 20 års ålder eller till och med några år tidigare men det passar inte speciellt bra i vårt samhälle. Själv var jag 34 år när vi fick vårt första barn eftersom jag skulle ta min högskoleexamen, resa jorden runt, jobba några år och inte förglömma träffa rätt partner som jag dessutom skulle prova att bo tillsammans med först.

Vad ska man göra om man är äldre man och vill skaffa barn? Lev riktigt sunt eftersom skadade spermier förekommer oftare hos män som exponeras för bekämpningsmedel, tungmetaller och industrikemikalier. Ät alltid ekologiskt, tag kosttillskott av whole food och följ de tipsen i bloggen.

Referenser

The effect of chromatin condensation (aniline blue staining) and morphology (strict criteria) of human sperm on fertilization, cleavage and pregnancy rates in an intracytoplasmic sperm injection programme. Hammadeh ME, Al-Hassani S, Stieber M et al. Hum Reprod 1996;11:2468-2471.

Relationship between assisted reproductive techniques (ART) outcome and status of chromatin integrity as measured by the sperm chromatin structure assay. Larson K, De Jonge C, Barnes A, Jost L, Evenson D Hum Reprod 2000;15:1717-1722.

Miscarriages Linked to Defective Sperm and Lower Sperm Counts, Drs. Mirjam Furuhjelm, Birgit Jonson, and C. Lagergren, Dept. of Obstetrics and Gynecology, Sabbatsberg Hospital, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden, International Journal of Fertility

Surprising Sperm Abnormalities Linked to Chemically Grown Foods, Dr. Patricia P. Scott, J.P. Greaves and M.G. Scott Royal Free Hospital School of Medicine, London and Royal Veterinary College, London Journal of Reproductive Fertility

Environmental toxicants cause sperm DNA fragmentation as detected by the Sperm Chromatin Structure Assay (SCSA((R))). Evenson DP, Wixon R, HCLD, Department of Chemistry and Biochemistry, South Dakota State University, Brookings, SD 57007, USA; SCSA Diagnostics, 807 32nd Avenue, Brookings, SD 57007, USA.

Decline in semen quality from 1930 to 1991, Carlsen E, Giwercman AJ, Keiding N, Skakkebaek NE. Rigshospitalet, afdeling for vaekst og reproduktion GR 5064, Kobenhavn.

http://www.extraordinaryhealth.com/extraordinary-health-newsletter/tabid/2103/Default.aspx?ContentPubID=714

http://mens.health-info.org/toxins-environment/sperm-quality-toxins-miscarriage


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *