Tips #8 Undvik soja

Undvik sojaprodukter, de är inte nyttiga. Lite fermenterad soja (sojasås, tempeh, natto, miso, tamari) då och då gör ingen skada men soja bör generellt undvikas i en hälsosam kost. Läs mer om varför du bör undvika soja i mitt inlägg om soja här. Nedan listar jag annars myter om soja som Weston A Price foundation har sammanställt:

 

Myt: Soja har använts i tusentals år.
Soja användes först som mat i den sena Choudynastin (1134-246 f.Kr), och då som fermenterade sojabönor i formen tempeh, natto och tamari

Myt: I Asien konsumeras stora mängder soja.
Den genomsnittliga sojakonsumtionen i Japan och Kina är 10 gram per dag (2 tsk) och person. Soja används normalt som krydda och inte som en proteinersättning i Asien.

Myt: Moderna sojaprodukter har samma effekt som fermenterad soja.
De flesta moderna sojaprodukter är inte fermenterade och innehåller därmed många kroppsfrämmande gifter som neutraliseras vid fermenteringsprocessen. Dessutom är moderna sojaprodukter starkt processade vilket denaturerar proteinerna och ökar carcinogena ämnen.

Myt: Soja innehåller en komplett proteinprofil.
Som alla baljväxter har soja alldeles för låga nivåer av de svavelrika aminosyrorna Metionin samt Cystein vilka alltså blir så kallade begränsande aminosyror*. Dessutom skadar moderna tillverkningsprocesser den känsliga aminosyran Lysin.

Myt: Fermenterad soja kan ge vitamin B12 den som håller en vegetarisk kosthållning.
De ämnen som liknar vitamin B12 i soja kan kroppen inte tillgodogöra sig; intag av sojaprodukter kan däremot göra att kroppen behöver mer vitamin B12.

Myt: Modersmjölksersättning eller välling som innehåller soja är säker för barn.
Soja innehåller trypsininhibitorer (trypsin är ett proteinspjälkande hormon) som förhindrar proteinspjälkning och påverkar bukspottkörtelns funktion. Djurtester visar att dieter med höga nivåer av trypsininhibitorer leder till hämmad tillväxt samt sjukdomar i bukspottkörteln. Soja ökar kroppens behov av D-vitamin vilket behövs för starka ben och normal tillväxt. Fytinsyran i soja hämmar upptaget av mineralerna järn och zink vilka krävs för hjärnans och nervsystemets utveckling samt för den allmänna hälsan. Soja saknar även kolesterol som även det behövs för hjärnans och nervsystemets utveckling. Stora doser av de fytoöstrogener som finns i soja antas påskynda prematur sexuell utveckling hos flickor och hämmad sexuell utveckling hos pojkar.

Myt: Soja kan förhindra osteoporos (benskörhet).
Soja kan leda till brister på kalcium och D-vitamin vilka båda behövs för starka ben. Kalcium från köttbensbuljong och D-vitamin från skaldjur, ister och organdelar från djur i kosten förhindrar osteoporos i Asiatiska länder, inte soja.

Myt: Moderna sojaprodukter skyddar mot många typer av cancer. Storbritannien publicerade en rapport som visar att det finns små bevis för att soja skulle skydda om bröstcancer eller andra cancerformer. Det finns rapporter som tyder på det motsatta.

Myt: Soja skyddar mot hjärtsjukdomar.
Vissa personer reducerar kolesterol vid sojakonsumtion men det finns inga bevis för att lågt kolesterol skulle förhindra hjärtsjukdom.

Myt: Sojaöstrogener (isoflavoner) är bra för dig.
Isoflavoner är fytoendokrina hämmare. De kan förhindra ägglossning och stimulera cancertillväxt. Så lite som 30 gram (4 matskedar) soja per dag kan resultera i hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln, varvid för lite tyroideahormoner produceras) med symptom som slöhet, förstoppning, viktökning och trötthet som följd.

Myt: Soja är säkert och hälsosamt för kvinnor att använda efter klimakteriet.
Soja kan stimulera tillväxten av östrogenberoende tumörer och även orsaka sköldkörtelbesvär. Låg sköldkörtelfunktion (hypotyreos) är förknippat med besvär i klimakteriet.

Myt: Fytoöstrogener i soja kan förbättra mental kapacitet.
En nyligen publicerad studie visar att kvinnor med de högsta östrogennivåerna i blodet har lägst kognitiv funktion. Bland Japan-Amerikaner är tofu-konsumtion under medelåldern förknippat med Alzheimers senare i livet.

Myt: Isoflavoner och sojaproteinisolat har GRAS (Generally Recognized as Safe – Vanligtvis ansett som säkert) status.
Archer Daniels Midland, ett av världens största företaget som producerar sojaisoflavoner drog tillbaka sin ansökan om GRAS till USA:s livsmedelsverk efter enorma protester från flertalet forskare. USA:s livsmedelsverk har aldrig godkänt sojaproteinisolat som GRAS eftersom de är bekymrade över gifter och carcinogena ämnen i soja.

Myt: Soja påverkar sexlivet positivt.
Flera djurstudier visar att soja kan leda till sterilitet. Sojakonsumtion ökar hårtillväxt hos medelsålders män vilket indikerar reducerade testosteronnivåer. Det finns anekdoter om hur japanska kvinnor ger sina män tofu om de vill minska männens sexlust.

Myt: Soja är bra för miljön.
Många sojabönor är genetiska hybrider som besprutas kraftigt. Dessutom är soja monokulturer som förstör stora landarealer** (Köp därför aldrig kött som vuxit upp på soja eller andra monogrödor. Vanligt naturbeteskött eller KRAV-kött växer upp på soja och/eller andra monogrödor. Köp gräsuppfött kött som är KRAV. Se mer här)

Myt: Soja är bra för tredje världen.
I tredje världen har soja utkonkurrerat lokala och traditionella grödor och mervärdet tillfaller multinationella agrikulturella företag, inte de lokala odlarna.

Är alla myter falska och alla sanningar sanna? Det är svårt att säga men jag anser att soja och baljväxter (bönor) inte är bra livsmedel även om de kan ta kväve från luften och omvandla det tillsammans med andra ämnen till växtprotein. De innehåller tveklöst antinäringsämnen som fytiner och trypsininhibitorer. Lite fermenterad soja eller andra baljväxter, korrekt preparerade (blötläggning och långsam kokning bland annat) någon gång per månad kommer inte att förstöra hälsan men gör det inte till en vana och om du är rädd om miljön är närproducerat gräsuppfött kött betydligt bättre som protein än alla olika typer av monokulturer som odlas världen över.**

* Ett fullvärdigt protein innehåller alla essentiella aminosyror (aminosyror som kroppen inte kan tillverka själv utan måste tillföras extern via kosten):

 • Fenylalanin
 • Isoleucin
 • Leucin
 • Lysin
 • Metionin
 • Treonin
 • Tryptofan
 • Valin
 • (Histidin för barn – finns dock forskning som säger att även den är essentiell för vuxna)

Det finns egentligen olika grader gällande aminosyror: essentiella, semi-essentiella, förstadier till de semi-essentiella samt icke-essentiella. Traditionellt säger man dock 9 essentiella och 11 icke-essentiella. Alla totalt 20 aminosyror är nödvändiga för proteinsyntes (uppbyggnad av proteiner för muskler, enzymer m.m) men de essentiella måste alltså tillföras via kost. De icke-essentiella aminosyrorna kan kroppen tillverka utifrån de essentiella aminosyrorna med hjälp av vitaminer och mineraler. Kött, ägg, fisk, skaldjur, fågel är bra fullvärdiga proteiner. Även om exempelvis linser och bönor innehåller alla essentiella aminosyror så har de så kallade begränsande aminosyror (ofta lysin och metionin) vilket innebär att dessa kommer att begränsa hur mycket av övriga aminosyror som kan användas i proteinsyntesen. Exempelvis har vetemjöl ett så kallat proteinpoäng som är 44 vilket innebär att vetemjöl innehåller 44 enheter av aminosyran lysin i förhållande till ett referensindex om 100. Det innebär förenklat att även om vetemjöl har mycket av övriga aminosyror kommer de inte att kunna användas i proteinsyntesen eftersom lysin endast finns i 44 % relativt sett. Allt över 100 är bra och alla animaliska livsmedel har värden över 100 för alla essentiella aminosyror. Det räcker alltså inte bara att se till att alla aminosyror finns i ett livsmedel; man måste även ta hänsyn till den begränsande aminosyran. Dock är det enda du behöver tänka på att dina proteinkällor bör vara animaliska (inte charkuterier) så får du i dig bra proteiner med bra proteinpoäng.

** På grund av kraven på GMO-frihet kommer all soja till boskapsuppfödning i Sverige från Brasilien. Regnskog och Cerrado, som är en mycket artrik vegetationstyp, skövlas eller bränns för att ge plats åt sojaodlingar. Detta släpper ut stora mängder koldioxid när träd och andra växter försvinner som förut har fungerat som kolsänkor. Skövling och bränning av mark som ska användas till beten eller sojaodlingar bidrar till störst andel till växthuseffekten av djurproduktionen i världen (Castel et al., 2007).  Dessutom utarmas marken, mullhalten minskar och djur- och växtarter försvinner. Stora mängder bekämpningsmedel används dessutom för att odla soja. Marken utarmas till slut för mycket för att soja ska kunna odlas där mer och odlaren måste bereda ny mark för växtodling (Javiera Rulli, 2007). Sedan måste sojan transporteras till Europa med oceanfartyg vilket kräver energi. Transporterna av soja från Brasilien till Europa ger upphov till utsläpp av 32 000 ton koldioxid per år (Castel et al., 2007).

http://www.krav.se/Documents/klimat/Metanutsl%C3%A4pp%20fr%C3%A5n%20idisslare.doc
http://www.westonaprice.org/soy-alert/266-myths-a-truths-about-soy

Comments

19 responses to “Tips #8 Undvik soja”

 1. Hm, jag undrar om du har läst alla originalreferensena? Det finns ingen originalstudie som visar att soja har några negativa hälsoeffekter. Däremot finns det väldigt många feltolkningar av forskningsresultaten. Läs mer på: http://web.veganlife.se/kostrad/protein/sojabonan
  Proteinkvaliteten är inte heller något problem. De flesta i Sverige och andra västländer får i sig mer än tillräckligt av alla essentiella aminosyror. De flesta allätare får i sig onödigt mycket protein. Är man vego kombinerar man oftast automatiskt cerealier med baljväxter så att alla EAA täcks in.
  Mer än 80% av all soja som odlas används till djurfoder. Det är trots allt miljövänligare att äta sojan direkt än att äta djur som är uppfödda på soja.

  1. Hej Pernilla,

   Tack för din kommentar. Först och främst är det hedervärt att du vill vara vegan. Jag blir alltid glad när jag möter en vegan eftersom de ofta har ett stort djur- och naturfokus vilket jag anser vara otroligt viktigt. Däremot tror jag inte att det är bra för hälsan att vara vegan och soja tror jag är synnerligen dåligt för hälsan men även för miljön. Det skriver jag inte bara för att jag själv varit vegan under flera år och vet vad det kan leda till med tiden utan för att antropologiska fynd, evolutionsbaserad forskning, humanfysiologisk forskning, biokemiska analyser samt studier av olika naturfolk talar emot den dieten. När det gäller soja finns det få dubbelblind placebo-studier som talar antigen för eller emot soja. Däremot rekommenderar jag boken The Whole Soy Story av näringsfysiologiforskaren Kaayla T. Daniel som tar upp mycket av den forskning och de undersökningar som har gjort på soja.

   Till Soja måste man tillsätta aminosyrorna metionin och lysin när man ger det till djur för att det ska bli komplett. Soja saknar adekvata mängder av dessa aminosyror och det gör att soja inte är en lika god källa till proteiner som animaliska produkter är. Vad som dock är betydligt mer oroande med sojabönor är den höga halten av antinutrienter som exempelvis fytinsyra. Baljväxter är inget jag rekommenderar överhuvudtaget just på grund av dess höga halt av antinutrienter. Att man därtill måste tillsätta spannmål för att soja ska få ett tillfresställande proteinvärde anser jag vara mycket dåligt. Spannmål, med några få undantag (eventuellt – återkommer om det framöver) är inget jag rekommenderar vilket de som har följt min blogg vet.

   Gällande miljöaspekten har du rätt i att boskap uppföda på soja inte är bra för miljön vilket är en anledning till att jag alltid rekommenderar gräsuppfött, kravodlat, närproducerat kött som är bättre för miljön än att äta sojabönor direkt. Gräsuppfödd boskap kan beta på mark som inte går att odla. Vid sojabönsodlingar skövlar man marken och dödar all form av biologisk mångfald. När jag var vegan trodde jag att jag gjorde en god handling genom att äta soja men då visste jag inte att för varje portion soja jag åt hade mängder av insekter, gnagare, maskar, bakterier i jorden, humussyra och annat livsviktig för en bra biologisk mångfald fått sätta livet till, för att inte säga miljön i stort eftersom soja transporteras över hela världen (gäller även kravodlad). Idag kommer mycket av mitt protein från gräsuppfött, kravodlat, närproducerat kött som får beta ute, leva naturligt nära sina kalvar. Deras spillning ger naturlig gödning till marken. Inga andra djur måste dö för att de ska äta och de betar på mark som inte lämpar sig för odling. De växer upp på svenska gårdar nära där jag bor och jag väljer köttraser för att inte kalv och ko ska skiljas. Dessa djur transporteras så kort som möjligt inför slakt. Jag köper mitt kött från http://www.gronagardar.se dels för att jag anser att animaliskt protein är viktigt för hälsan och naturligt för oss människor samt dels för att jag vill värna om miljön.

   Vad som också kan påpekas är att under den stora hälsodebatten år 2010 som stod mellan USA:s största ”hälsogurus” och läkare med inriktning på nutrition var ungefär 50 % av dessa vegetarianer och 50 % personer som rekommenderade kött i en nyttig kosthållning. Alla var rörande överens om att soja inte var att rekommendera överhuvudtaget, såväl köttätare som vegetarianer.

   Jag rekommenderar följande böcker: Vegomyten skriven av en kvinna som varit hardcore vegan i 20 år men som ändrar sitt liv, Hon skriver även om miljöaspekten. Dessutom är Meat – a benign extravagance, skriven av Simon Fairlie en bok som går på djupet när det gäller kött och miljö. Rätt sorts kött är bra för miljön, fel, dvs kött som får kraftfoder är uruselt för miljön. Miljökämpen och den politiske aktivisten George Monbiot, sade följande om Meat – a benign extravagance: This book is a masterpiece: original, challenging and brilliantly argued. Simon Fairlie is a great thinker and a great writer.”

   Jag har full respekt för din åsikt även om jag inte håller med. Jag önskar dig lycka till med din hälsoresa.

   /Patrick

 2. Tack för allt det intressanta du skriver. Jag undrar bara “52 hälsotips”, var finner jag de övriga. Jag hittar bara de åtta första……

  1. Hej Gunilla,

   Tack för din fråga. Jag har dessvärre endast hunnit till tips nummer åtta. Resterande 44 hälsotips kommer framöver. Jag vågar inte säga exakt när men håll utkik.

   Varma hälsningar,
   Patrick

 3. Oj vad snabb du var på att svara lilla mig. Då får jag ge mig till tåls…en regnig dag kommer det kanske fler tips….

 4. Mycket intressant. Har hört om sojan men inte satt mig in i det (har dock slutat ge mina barn sojaprodukter). Det här var en utmärkt språngbräda för mer kunskap i ämnet.

 5. Du baserar mycket på vad du TROR. Vad du TROR är inte relevant. Du TROR inte att det är bra för hälsan, du TROR att det är dåligt för miljön. Hosta upp riktig fakta istället för att tro, samt hänvisa till väldigt vinklad “fakta”. En del TROR på gud, men det bevisar inte hans existens.

  1. Hej,

   Det finns få randomiserade, dubbelblind placebo-kontrollerade studier som säger att soja är bra eller inte bra. Jag rekommenderar att du lever som du tror att du mår bäst av. Om du är stark, frisk, sover bra, har ett stabilt och icke-lätt-irriterat psyke, ett hormonsystem som är på topp och en välfungerande sköldkörtel så är du säkerligen på rätt spår för dig.
   Jag tror inte att soja är bra och det finns otroligt stor mängd forskare som är av den åsikten också. Sedan finns det även en otroligt stor mängd forskare som anser att soja är bra. Vad som dock är intressant är detta som du troligtvis har läst redan: Under 2010 pågick en den så kallade ”Great Health Debate”, en debatt och föreläsningsserie där några av USA:s främsta hälsoexperter och läkare fick uttala sig om hälso, kost och livsstil. Cirka hälften av debattörerna förespråkade en vegetarisk kosthållning och den andra hälften en omnivor kosthållning, dvs inkludering av kött. Dock vara i stort sett alla, alltså även den vegetariska fallangen rörande överens om att icke fermenterad soja var och förblir ett livsmedel som vi inte bör äta.

   På vilket sätt skulle spannmåls- eller baljväxtodling vara bra för miljön? Det är ju utan tveka monokulturer. Naturskyddsföreningen skriver:

   “Skövlandet och utarmandet av jordbruksarealerna i Sydkonen genom sojaodlingen resulterar
   i en hälsovådlig ansamling av näringsämnen i form av flytande gödsel omkring de platser där
   det pågår industriell boskapsskötsel i närheten av större hamnstäder som Rotterdam,
   Barcelona, Hong Kong eller Guangdong.
   Vare sig det sker i Kina eller Europa så är konsekvenserna mycket likartade: Algblomning,
   filtrering av nitrater till grundvatten med förorenat dricksvatten som resultat, överskott på
   näringsämnen och tungmetaller i jordmånen, förorening av jordmån och vattenresurser
   genom avfall från veterinärprodukter, utsläpp av ammoniak, metan och dikväveoxid, samt
   förstörelse av ekosystem som våtmarker, mangroveskogar och korallrev i sydkinesiska havet
   (FAO:s rapport om boskapssektorn 2002).” http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/jordbruk/F%C3%B6renade%20Sojarepublikerna.pdf

   De skriver vidare att: “Guld, timmer, kött, olja, papper, soja, palmolja – listan på hoten mot de tropiska skogarna kan göras lång. Redan nästa generation kan de tropiska skogarna till stora delar vara borta för gott. Varje år huggs 130 000 kvadratkilometer ned. Varje dag utrotas 100 arter. De tropiska skogarna utsätts för hårt tryck från flera håll. Den ökande efterfrågan på soja, palmolja, tropiskt trä och billigt kött är några av orsakerna. Skogarna huggs ned för att ge plats åt snabbväxande plantager som ger oss till exempel papper och palmolja. De huggs även ned för odlingar av soja som ger billigt foder åt västvärldens boskap.” http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/skog/tropisk-skog/Hot/

 6. Intressant att läsa, men den ökade efterfrågan på kött är ju orsaken till den överdrivna soyaproduktionen. Det är inte heller givet att alla ska bli veganer och ersätta köttet med soya, vissa klarar sig på andra källor av protein till exempel hampa och kombinationer av andra grödor. Fine om det fanns gulliga gårdar på öppna landskap där djuren fick beta fritt jämt. Vårt ekonomiska system som ständigt efterlyser tillväxt är den stora boven. Därav förstår jag dina sista hänvisningar från Naturskyddsföreningen, men det är helt irrelevant vad gäller soyans påverkan på hälsa.

  1. Hej,
   Ja det stämmer att efterfrågan på kött som utfordras med kraftfoder ökar efterfrågan på soja bland annat. Dels för det individuella djuret, för vår planet och för den egna hälsan rekommenderar jag därför alla att äta närproducerat gräsuppfött kött som alltså inte har fått något kraftfoder, varken spannmål eller soja. Kött ska inte vara vanligt KRAV-kött som fått KRAV-soja eller KRAV-spannmål utan kött ska endast komma från fribetande gräsuppfödda djur som får hö på vintern. Jag håller med om tillväxtproblematiken. De flesta inte vill tillåta att mat kostar pengar men vi väljer vår framtid med våra plånböcker. När det gäller Naturskyddsförenings skrift har det inte med direkt hälsa att göra men däremot med vår planets hälsa och därmed våra hälsa indirekt på lång sikt.

   Ha en bra dag!
   Patrick

 7. Ett väldigt intressant inlägg!

  Jag är lite av en matvägrare i perioder (vi kan säga att det är ätstörningar), dvs. ibland så har jag inte någon lust att äta vissa saker som pasta, kött, smör och ägg. Men jag vill försöka bättra mig och jag tror att kunskap kan ge mer “kött” på benen. Anledningen till varför jag trillade in på det här inlägget var just för att jag skulle kontrollera om det var lämpligt att hälla soja över maten.. Jag försöker få upp min järnkonsumtion och strunta i min vägran att äta kött. Det går inte så bra dock så jag har börjat med kyckling, broccoli och fisk. Samt havregrynsgröt till frukost.

  Men jag har förstått att kalcium kan hämma upptaget av järn.. Så då borde jag förstås skippa mjölken och kanske hälla på nyponsoppa istället (fast jag tycker att fabriksvarianten smakar så illa, kanske du har ngt tips på vad jag kan hälla på gröten? ett mer “naturligt” alternativ?).

  1. Hej Lillian,

   Tack för din kommentar. Jag rekommenderar varmt att du börjar äta rött kött för att snabbt få upp ditt järnvärde. Det är viktigt att du inte går omkring med lågt järnvärde; det kommer att påverka hela kroppen med risk för enorm trötthet som inte går att sova bort. Du har 0,8 mg järn i 100 gram stekt kycklingbröstfilé utan skinn medan du har 4,2 mg järn i 100 gram nötstek. Det är som du kan se stor skillnad och jag hade gått över till att äta rött kött (alltid gräsuppfött och ekologiskt) omgående om du har järnbrist. Alternativt tagit detta kosttillskott: http://www.greatlife.se/halsoprodukter/iron-response/

   När det gäller mjölk, rekommenderar jag inte det oavsett att kalcium kan riskera att hämma upptaget av järn eller inte. Jag rekommenderar inte heller havregrynsgröt till frukost. Gör hellre en smoothie på lite bär, ägg, kokosfett, lite sallad och en skvätt citron (allt ekologiskt).

   Varmt lycka till med ditt järnvärde.

   MVH
   Patrick

 8. Hej, tack för viktig information. Angående järnbrist så har jag alltid varit trött och haft dåliga järnvärden. Inte ens med kosttillskott har jag fått upp värdena. Men sedan några år tillbaka äter jag omega3 kapslar, D-vitamin, och försöker undvika gluten då jag läst att det kan förstöra förmågan att ta upp näring samt att jag undviker mjölkprodukter då jag upplever att min kropp inte kan bryta ner det. Och nyligen vid blodprover så hade jag riktigt bra järnvärden. Jag blev mycket överraskad för dessa förändringar hade jag inte gjort med just järnvärdena i åtanke utan av andra anledningar. Sedan ett år tillbaka tar jag också tillskott av matsmältningsenzymer. Det vore roligt att få veta vilka av dessa saker som förbättrat järnvärdet eller om det är en samverkan. Men jag kommer väl antagligen aldrig att gå veta helt säkert.
  En ny favorit jag börjat med på sistone är den nu populära gröna smoothien. Min gör jag på hackad fryst spenat, om jag glömt ta fram i förväg häller jag kokande vatten på då blir det rumstempererat i mötet med frysta spenaten. Mixar, lägger i en halv skalad citron, lite linfröolja och en matsked Mighty Greens pulver, typ spirunilla tror jag. Och så mixar jag igen. Lite svårt först att vänja sig vid. Men efter bara några gånger så längtar jag till nästa gröna drink. Kan nämna att detta är en ny vana jag la mig till med efter senaste mätningen av bl.a. Järnvärdet som ju då plötsligt var bra. Så nu är det väl super bra gissar jag. Lycka till med järnvärdet.

  1. Hej Maria,

   Tack för din kommentar. Det är säkerligen som du säger en kombination av olika faktorer där jag, om jag gissar, skulle säga att undvika gluten troligtvis är en bidragande faktor.

   Varmt lycka till!
   Patrick

 9. Hej igen,

  Glömde att nämna att Alpros mandeldryck är god på glutenfri havregrynsgröt. Men som vanligt när jag hittar något som känns bra så visar det sig snart att det finns en baksida. Om någon har kunskap om Alpros mandeldryck är bra eller dålig så låt mig gärna veta. Har prövat göra egen mandeldryck på mixade och silade mandlar men klarar inte av smaken, ej heller tidsåtgången. Mixad mandelmassa med vatten är heller inte så god. Så det vore ju så bra om den här färdiga var ok. Men innehållet omfattar en del för mig okända saker. Många tack för ett eventuellt svar.
  Mvh Maria

 10. Hej,
  Väldigt intressant läsning. Idag kan man skriva mycket, jag tvivlar inte en sekund att du är insatt i ämnet mm, men de flesta liknanade artiklar, så hänvisar man till olika studier (namn på forskare,land, namnet på forskning och länk till forskningsmaterialet) och det saknar du i din artikel, vilket sänker ner förtroende för alla dina påstående.
  du kanske har den info jag efterfrågar, men det är stort misstag att inte ha det med artikel, i annat fall kan man skriva vilka saningar/lögner genom att hänvisa till forskare som inte har ett namn,bok,tid och plats. Hoppas nästa gång så har du bättre referenser.
  mvh/
  Kaller

  1. Hej Kaller,

   Du har helt rätt. Jag har inget att säga emot det du skriver.

   Nedan finner du en del studier om soja och isoflavonoider från soja:

   http://www.westonaprice.org/images/pdfs/fdasoyreferences.pdf
   http://www.westonaprice.org/soy-alert/studies-showing-adverse-effects-of-soy
   http://www.westonaprice.org/soy-alert/studies-showing-adverse-effects-of-isoflavones

   Problemet är att du finner säkerligen minst lika många om inte fler studier som talar för att soja skulle vara bra och nyttigt.

   Om du anser att soja är ett bra livsmedel och mår bra av det kommer jag inte att intervenera med din kosthållning. 🙂

   Ha en bra dag!
   Patrick

 11. Hej. Jag känner att miljöproblemet kring sojan är oproportionerligt mycket riktad mot vegeterarianer/veganer.
  Jag som vegan vill inte ha några slaktdjur på klotet. Vill inte att några varelser ska bli uppätna av människor.
  Som det står i ett av dina svar “… De huggs även ned för odlingar av soja som ger billigt foder åt västvärldens boskap.”
  Dvs. Jag kan inte ta åt mig för den hantering av miljön som görs för att ge mat till boskap.
  Jag måste leva efter tanken att om vi inte hade boskap/slaktdjur så skulle mycket mindre soja gå åt. (Det är en förlust på energi i systemet när maten först ska nära en ko t.ex.)
  Låt oss säga att världen var omställt, ingen åt kött och vi hade sakta anpassat odlingarna till det så finns förutsättningar att skapa en ansvarsfull odling.
  Ett annat problem med kritiken mot valet att äta sojaprodukter är att det antas att den vanliga konsumtionen är bättre/bra. Det stämmer inte.
  Dessutom skapas mycket onödigt lidande hos alla de djur som inte får leva ett naturligt liv (vissa djur är även avlade så att de inte skulle kunna ha ett naturligt liv, vilket INTE är ett skäl att fortsätta föda upp dem) Utöver det uppfostras barn i onödan till att det är ok att döda andra för att ha mat på bordet/att tungan gillar det.

  1. Hej Michael,

   tack för din kommentar. “De huggs även ned för odlingar av soja som ger billigt foder åt västvärldens boskap.” är oerhört sorgligt. Jag rekommenderar endast närproducerat till störrsta delen gräsuppfött kött, absolut inte kött från djur som får beta sojabönor eller sädesslag till största del. Jag har till och med besökt Skärgårdskötts slakteri för att försäkra mig om deras djurhantering.

   MVH
   Patrick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *