D-vitaminrekommendationer på tok för låga?

“Vi fann att dagligt intag av D-vitamin för vuxna i intervallet 4000-8000 IU/dag (100-200 mikrogram) behövs för… minska risken med ungefär hälften för flera sjukdomar som bröstcancer, tjocktarmscancer, multipel skleros och typ 1 diabetes…Jag blev förvånad över att intaget var så mycket högre än den minimala dos av D-vitamin om 400 IU/dag (10 mikrogram) som behövdes för att besegra rakitis hos 20-talet.” säger Cedric Garland, professor i förebyggande medicin vid UC San Diego Moores Cancer Center.

“Jag var inte förvånad över detta…resultatet var vad våra dos-respons studier förutsett, men det tog en studie som denna, gjord på människor för att bekräfta det.” säger Robert P. Heaney, MD, av Creighton University, en framstående biomedicinsk analytiker som har studerat vitamin D behovet av flera decennier. Livsmedelsverket rekommenderar 400 IU/dag och det känns på tok för lågt när vitamin D-council i USA menar att en generell dagsdos för vuxna är cirka 5000 IU (125 mikrogram) sep till oktober. Livsmedelsverket kom med i matchen som man säger…

PS. D-vitamintillskott ska vara av formen D3 (kolekalciferol) och INTE D2 (ergokalciferol)

Studie: 1.Cedric F. Garland, Christine B. French, Leo L. Baggerly, Robert P. Heaney. Vitamin D Supplement Doses and Serum 25-Hydroxyvitamin D in the Range Associated with Cancer Prevention Anticancer Research  2011 February  Vol 31, No 2 University of California, San Diego School of Medicine and Creighton University School of Medicine in Omaha

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *