COQ10, TAMOXIFEN & BRÖSTCANCER

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

CoQ10 fungerar i synergi med Tamoxifen

Den internationella vetenskapliga tidskriften Molecular and Cellular Biochemistry publicerade en studie från 2005 som visar att Co Q10 i kombination med cancermedicinen Tamoxifen minskar lipidperoxidation [1] samt ökar antioxidation i bröstcancer. Studiens sammandrag lyder:

Ett ökat antal kliniska och även epidemiologiska studier visar att syreradikaler ingår i uppkomsten och utvecklingen av cancer. Det är väl känt att kemiska carcinogener är flerstegsprocess och fria radikaler är involverade i både uppkomsten och utvecklingen av cancer. Tamoxifen [2] är en kraftfull antioxidant och en icke-steroid antiöstrogen medicin som används mest i behandling och prevention av bröstcancer. Förutom sin verkan som cancermedicin uppstår skadliga bieffekter vid långvarigt intag. För att minimera biverkningarna och för att förbättra den antioxidativa effekten av Tamoxifen, tillsattes  Coenzym Q10 (CoQ10) i den aktuella studien. Alltså, studien utformades för att undersöka den kombinerade effekten av Tamoxifen och CoQ10 DMBA [3] inducerad bröstcancer hos råttor. Studien omfattade en kontrollgrupp och fem försöksgrupper. Bröstcancer framkallades genom oralt intag av DMBA (25 mg/kg kroppsvikt) och behandlingen påbörjades med Tamoxifen (10 mg/kg kroppsvikt) samt CoQ10 (40 mg/kg kroppsvikt) utblandad i olivolja under 28 dagar. Råttor som fått DMBA visade […] försämrad antioxidantstatus (superoxiddismutas, katalas, glutationperoxidas och glutation). […]Tamoxifen tillsammans med CoQ10 återställde signifikant antioxidationsnivåerna och förhindrade därmed celldelning av cancerceller.

Vad är CoQ10?

CoQ10 är ett fettlösligt ämne som förekommer i alla kroppens celler. CoQ10 ingår bland annat i cellens energiomsättning där det i mitokondrierna [4] bidrar till produktion av ATP. CoQ10 förhindrar även oxidativ skada på fosfolipider i cellmembranen. Metaboliskt aktiv vävnad som hjärta, skelettmuskler, lever, njurar och hjärnan har högre nivåer och kräver högre nivåer av CoQ10 än andra vävnader i kroppen. Flera sjukdomar är sammankopplade med låga nivåer av Co Q10, bland annat fibromyalgi, hjärtsjukdom, depression, migrän och Parkinsons för att nämna några få. Här finns högkvalitativt Co Q10.

Fundamentalt viktigaste kosttillskottet

Neurologen David Perlmutter menar att låga nivåer av CoQ10 ses hos personer som tar kolesterolsänkande mediciner, så kallade statiner men även hos dem som tar betablockerare och dem som tar så kallade tricykliska antidepressiva mediciner som Klomipramin (Anafranil), Amitriptylin (Saroten – tidigare också Tryptizol och Lazaryl) och Nortriptylin. Perlmutter säger vidare att CoQ10 är av extra vikt för personer med hjärt-kärlhälsa men säger även att ”CoQ10 är ett av de fundamentalt viktigaste kosttillskotten och i min kliniska arbete [med patienter] rekommenderar jag CoQ10, inte bara för patienter med hjärtsjukdom, utan även för att stötta hjärnhälsa och den allmänna hälsan.


[1] Lipidperoxidation innebär skadlig oxidativ nedbrytning av lipider. Fria syreradikaler ”stjäl” elektroner från cellmembran varmed cellskada uppstår.

[2] Tamoxifen används för behandling av östrogenreceptorpositiv bröstcancer. Tamoxifen blockerar östrogenreceptorer på cancercellers membran och reducerar därmed östrogenets celldelande effekt.

[3] DMBA (7,12-Dimethylbenz[a]anthracene) är en carcinogen som används för att framkalla cancer i laboratoriemiljö.

[4] En mitokondrie är en liten del i cellen som har till uppgift att bland annat tillverka energimolekylen adenosintrifosfat (ATP).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_message color=”alert-info” message_box_color=”alert-info” icon_type=”pixelicons” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-info”]Namn 
CoQ10, Koenzym Q10, ubiquinon, ubiquinol, trans 2, 3-dimethoxy-5-methyl-6-decaprenyl-1, 4-benzoquinone

Standarddoser
Mellan 90–200 mg. Människan behöver cirka 500 mg CoQ10 per dag från produktion i kroppen samt från yttre källor som mat eller kosttillskott.

Former
Tillskott av CoQ10 är antingen ubiquinon eller ubiquinol. Båda ökar cirkulerande nivåer i kroppen. Jag rekommenderar att båda formerna tas med mat som innehåller fett. Ubiquinon kan omvandlas till ubiquinol och vice versa i kroppen.

Produkt som rekommenderas
Co Q10 200 mg [/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]


Referenser
Perumal SS, Shanthi P, Sachdanandam P. Combined efficacy of tamoxifen and coenzyme Q10 on the status of lipid peroxidation and antioxidants in DMBA induced breast cancer. Molecular and Cellular Biochemistry. 2005 May;273(1-2):151-60.

Sarmiento A, Diaz-Castro J, Pulido-Moranb M, Kajarabille N, Guisado R, Ochoa JJ. Coenzyme Q10 supplementation and exercise in healthy humans: a systematic review. Current Drug Metabolism. 2015 Nov 2. [Epub ahead of print]

Bhagavan HN1, Chopra RK. Coenzyme Q10: absorption, tissue uptake, metabolism and pharmacokinetics. Free Radical Research. 2006 May;40(5):445-53.

CoQ10: Powerful Supplement for Health  [Internet] http://www.drperlmutter.com/best-supplement-arent-already-taking/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *