Gurkmeja och cancer

Det världsberömda cancercentret, University of Texas MD Anderson Cancer Center forskar bland annat på livsmedel och cancer. De studerar aktivt ämnen som gurkmeja, tokotrienoler, grönt te, quercetin, resveratrol och många andra naturliga substanser. De har visat ett stort intresse för just naturliga anticancerogena substanser eftersom dessa verkar ha en förmåga att skilja på friska celler och cancerceller. Naturliga anticancerogena ämnen som ex gurkmeja skapar reaktioner som dödar cancerceller medan det för friska celler däremot skyddar cellen mot stress. Traditionella cancermediciner (även de nya biologiska cancermedicinerna) är däremot giftiga inte endast för sjuka celler utan även för friska celler vilket försvårar tillfrisknandet.

I cancerceller är DNA skadat vilket ger upphov till onaturlig celldelning och dessutom frånvaro av naturlig celldöd. Cancercellen fortsätter att dela sig kontinuerligt. Kemiska miljögifter, infektioner, giftiga biprodukter från infektioner, kontinuerlig stress, kontinuerlig inflammation, fria radikaler m.m. skadar DNA vilket skapar en grogrund för mutation och cancer. Den här typen av skador på cellerna uppstår dagligen men repareras även dagligen. När skadan som uppstår blir större än vad kroppen hinner med att reparera ökar riskerna för cancer.  Gurkmeja antas förhindra cancer och forskarna från University of Texas MD Anderson Cancer Center säger”

”Kurkumin (diferuloylmethane), den aktiva komponenten i gurkmeja, är en av de mest lovande kemopreventiva och anticancerogena ämnena mot cancer och epidemiologiska bevis finns för att människor som har en kost som innehåller höga doser av gurkmeja har lägre frekvens av cancer. Det finns dessutom epidemiologiska bevis som tyder på ett samband mellan ökat intag av antioxidanter och en lägre incidens av sjuklighet och dödlighet [i cancer]. Hur kurkumin utövar sina kraftfulla anticancerogena egenskaper har studerats noggrant och flera olika verkningsmekanismer har upptäckts. Kurkumin fungerar biologiskt genom epigenetisk modulering.”

Forskarna lyfter även fram andra positiva effekter med kurkumin:

“Omfattande forskning under de senaste fem decennierna har visat att kurkumin…förhindrar att LDL oxiderar, undertrycker blodpropp och hjärtinfarkt, dämpar symptomen vid diabetes typ II, reumatoid artrit, multipel skleros och Alzheimers sjukdom, hämmar HIV-replikation, dämpar tumörbildning, förbättrar sårläkning, skyddar mot leverskada, ökar utsöndring av galla, skyddar mot grå starr… ”

Med andra ord använd gurkmeja regelbundet och gärna i stora doser men om ihåg att den ska vara ekologisk, i annat fall finns det risk för oönskade kemikalier som kan vara cancerogena i sig.
_______________________________________________________________________________

DNA
Den genetiska koden, eller genomet, som är identisk i en organisms alla celler, är integrerad i en struktur av DNA och proteiner som kallas kromatin. Kromatinet är en högt specialiserad och kontrollerad miljö som är nödvändig för att packa arvsmassan i varje liten cellkärna, men också för att möjliggöra en exakt reglering av de genprogram som är olika i alla celltyper. Denna reglering utförs genom användande av epigenetiska mekanismer.

Epigenetik
Epigenetik handlar om att miljöpåverkan kan leda till att genernas uttryck ändras genom att de slås av eller på vilket påverkar egenskaperna hos individens avkomma och påverkar sjukdomar. I cancerfall handlar det exempelvis om att tumörsuppressorgener, som normalt förhindrar att en cell omvandlas till en tumörcell, blir inaktiverade av epigenetiska förändringar.

Reuter S, Gupta SC, Park B, Goel A, Aggarwal BB. Epigenetic changes induced by curcumin and other natural compounds. Genes Nutr.   2011 April Cytokine Research Laboratory, Department of Experimental Therapeutics, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, 77030, USA.
http://www.cmm.ki.se
http://www.wellnessresources.com/health/articles/curcumin_helps_change_gene_function_to_combat_cancer/

Comments

2 responses to “Gurkmeja och cancer”

  1. […] Perfekthälsa » Blog Archive » Gurkmeja och cancer19 maj 2011 … De studerar aktivt ämnen som gurkmeja, tokotrienoler, grönt te, … artrit, multipel skleros och Alzheimers sjukdom, hämmar HIV-replikation, … […]

  2. […] är antiinflammatorisk, förstärker andra vitaminer, förhindrar bildningen av blodkärl i tumörer och underlättar leverns arbete. Den långa listan på gurkmejans positiva egenskaper goes on! […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *