Ett nytt botemedel mot diabetes?

Den internationellt erkända medicinska tidskriften The Lancet har beräknat att från 1980 till 2008 har antalet diabetes typ-II-fall ökat från 153 miljoner till 347 miljoner, alltså en ökning med cirka 127 %. Det antas bero på att antalet äldre blir fler men även faktorer som dålig kost, brist på fysisk aktivitet och övervikt är riskfaktorer. Diabetes typ 2 är en epidemi av stora mått och den ser ut inte att minska dessvärre.

Inte långt efter att The Lancet publicerade sina siffror publicerade diabetestidskriften Diabetologia en studie som visar hur en extremdiet kan reducera diabetes typ 2. Elva personer med diabetes typ 2 åt en extrem lågkaloridiet (600 kcal/dag). De fick tre sacketter av en viktnedgångsprodukt som kallas Optifast vilket alltså är ett måltidsersättningspulver samt åt icke stärkelserika kolhydrater som sallad, lök och paprika. Efter åtta veckor hade de förlorat 15,3 kg vilket motsvarade ungefär 15 % av deras vikt. Deras triglyceridvärden och blodglukosnivåer blev normala. Toppen! Vad bra, eller?

Om man slutar läsa här och bortser från att 600 kcal/dag är svält, verkar det som om man har funnit ett botemedel mot diabetes typ 2. Om man fortsätter att läsa får man dock reda på att tre månader efter studien avlutades hade mycket av den vikt studieobjekten förlorat kommit tillbaka, flera hade dessutom fått ”återfall” av diabetes typ 2 och jag är övertygad om att personerna varken hade tillräcklig energi eller upplevde sig som särskilt friska och välmående under svältperioden. Det finns en annan svältstudie (egentligen halvsvält), Minnesota Starvation Experiment, som visar att svältdieter aldrig kommer att leda till något positivt. Minnesota Starvation Experiment genomfördes i mitten av 1940-talet. Forskarna lät 36 friska män äta cirka 1800 kcal/dag samt gå 5 km per dag under sex månader. Förutom att deltagarna blev sjukligt smala konstaterades att svältdieten resulterade i depression, svår emotionell stress och hysteri. Sexualdriften reducerades radikalt och deltagarna isolerade sig socialt. Deltagarna visade brist på koncentrationsförmåga, förståelse och kognitiv förmåga. Vidare gick basalmetabolismen ner.

Några faktorer att tänka på:

  • Lågkaloridieter kommer aldrig (verkligen aldrig) att fungera på sikt för att varaktigt gå ner i vikt.
  • Man kan inte leva på måltidsersättningar gjorda på pulver
  • Diabetes typ 2 är inget man får utan något man utvecklar. Det är inte något man smittas av utan det är en metabolisk sjukdom som beror på livsstil, inget annat.

Om du vill göra något åt din diabetes typ 2, läs här. (Man kan verkligen bli av med diabetes typ 2!)

PS. Optifast är endast en typ av måltidsersättning; det finns mängder av olika varumärken på marknaden och enligt mig är alla lika dåliga. Om du vill gå ner i vikt, läs inläggen i den här kategorin.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *