Träning reducerar långtidsblodsocker

Glykerat hemoglobin (HbA1c) är ett mått på den genomsnittliga blodglukosnivån under de senaste cirka två månaderna från och med testdatum. Det är den viktigaste biokemiska variabeln för att följa behandlingen av diabetes och det analyserar hur mycket socker som fastnat på de röda blodkropparna

Fysisk aktivitet och reducering av kolhydrater är några av de viktigaste faktorerna för att behandla diabetes och insulinresistens. Läs mer om kolhydrater här och diabetestips här. Fysisk aktivitet kräver bränsle och finns det glukos kommer muskelcellerna att använda det. Så snart du börjar använda musklerna kommer de att använda sitt inlagrade glykos, dvs glykogen och därefter skickar de signal till levern att frigöra sitt glykogenlager. Finns det ett överskott av gluskos i blodet kommer det att användas. Forskaren Daniel Umpierre och hans kollegor visade i sin studie Physical activity advice only or structured exercise training and association with HbA1c levels in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis att fysisk aktivitet (aerobisk, anaerobisk eller en kombination av båda) som pågår mer än 150 minuter per vecka är associerat med ett reducerat HbA1c hos personer med diabetes typ 2. Studien visar även att det inte spelar roll om det är högintensiv eller lågintensiv träning för reduktionen av HbA1c. Dock ska den fysiska aktiviteten åtföljas av kostförändringar (läs reduktion av kolhydrater) för att en reduktion av HbA1c ska ske enligt Daniel Umpierre, vilket i och för sig gör det svårt att isolera endast den fysiska aktiviteten som avgörande parameter. Det kommer dock alltid att vara positivt med fysisk aktivitet för att reducera HbA1c även om det troligtvis är kolhydratreduktionen som är avgörande. Som vanligt: man måste attackera hälsoproblem från flera håll samtidigt.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21540423


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *