Tag: jod

  • JOD – GRAVID, VEGO, PALEO, TRÄNANDE ELLER BARA MÄNNISKA…HA INTE BRIST!

    JOD – GRAVID, VEGO, PALEO, TRÄNANDE ELLER BARA MÄNNISKA…HA INTE BRIST!

    Har gravida i Sverige brist på jod? Läkartidningen skriver i nummer 41/2015:  Vi har undersökt jodstatus under graviditeten hos 459 friska gravida kvinnor i två svenska regioner, nämligen Uppsala län (n = 186) och Värmlands län (n = 273). Samtliga kvinnor hade lämnat ett slumpmässigt urinprov under graviditetens tredje trimester som sedan analyserades gällande jodkoncentrationen i urinen. Medianvärdet för jodkoncentrationen i…