EHEC – USCH!

EHEC (enterohaemorrhagic E. coli) är en form av E. coli (Escherichia coli). E. coli är en bakterie som förekommer (och ska förekomma) naturligt i magtarmkanalen hos människor och varmblodiga djur. De flesta bakteriesträngar av E. coli är harmlösa men just EHEC är inte det, tyvärr. EHEC, som smittar via kontaminerad föda, kan i värsta fall utgöra livsfara som vi dessvärre har fått erfara nyligen med flera dödsfall i Tyskland. EHEC producerar gifter. Så kallade verotoxiner, som ger upphov till bland annat magtarmkramper, blodiga diarrér, feber, kräkningar bland annat. Inkubationstiden är tre till åtta dagar. De flesta återhämtar sig efter 10 dagar men för barn och äldre, framförallt, finns det risk för att utveckla så kallad Hemolytiskt Uremiskt Syndrom (HUS) som bland annat karaktäriseras av akut njursvikt vilket innebär att njurarna är ur funktion. Njurarna ska kontrollera vätske- och elektrolytbalansen, stimulerar ett hormon som stimulerar produktion av röda blodkroppar, reglerar blodtrycker och renar blodet från vissa ämnen. Det är med andra ord allvarligt om de inte fungerar. Verotoxinerna leder även till Dissiminerad Intravasal Koagulation (DIC) vilket är ett mycket allvarligt tillstånd där kroppen så att säga koagulerar blodet vilket i sin tur gör så att blodplättarna fastnar och personen får brist på dessa. EHEC dör om man värmer mat så att alla delar av livsmedlet når 70°C vilket innebär att det är rå, eller inte genomkokt föda som är utgör risk för EHEC-smitta.

Dessvärre har våra försök att utrota E. coli bland djur genom flitigt antibiotikaanvändande gjort problemet värre eftersom bakterien har muterat och skapat nya resistenta stammar. Ett annat problem med den flitiga antibiotikaanvändningen, förutom resistens, är den obalans den skapar i magtarmkanalen vars goda bakterier behövs för att hantera skadliga bakterier, bland annat EHEC. Det är ingen hemlighet att vi står inför ett världsproblem i och med det flitiga användandet av antibiotika mot vanliga besvär som kroppen normalt kan läka ut själv – have fun now, pay later, som det heter.

EHEC kommer främst från idisslande djur och deras avföring som hamnar i vatten, frukt och grönsaker och givetvis i deras råa kött. De grönsaker som främst är förknippade med någon form av EHEC är groddar, grönsaker och spenat. EHEC kan även smitta från person till person om handhygienen är dålig efter toalettbesök. Givetvis ska livsmedelsproducenter iaktta noggranna hygienprocedurer för att undvika all form av smittspridning men vad kan du själv göra förutom att hetta upp dina livsmedel?

 • Inte bada där avloppsvatten har släppts ut
 • Tvätta händerna efter toalettbesök, vilket borde vara självklart
 • Tvätta händerna när man kommer hem efter att ha varit utanför din bostad, vilket borde vara självklart
 • Se till att ha en stark och bra population av goda tarmbakterier/probiotika eftersom de reducerar toxiner som skapas av E. coli. Läs här om vilka jag rekommenderar.
 • Undvik antibiotika om det verkligen inte är nödvändigt eftersom antibiotika skapar allvarlig obalans i tarmen
 • Undvik socker som bidrar till obalans i tarmfloran och som i sin nedbrytning ”stjäl” viktiga näringsämnen som behövs för andra viktiga funktioner.
 • Probiotikastammarna Lactobacillus rhamnosus och Lactobacillus plantarum som finns i denna probiotika har visat sig förstöra biofilm från E. Coli samt reducerar E.colis förmåga att penetrera tarmbarriären.
 • Intag av zink och Quercetin bidrar till tillväxt av goda tarmbakterier vilket är bra mot E. coli
 • Undvik stress eftersom receptorer för adrenalin finns på infektiös E. coli vilket ökar risk för värre E. coli-infektion vid stress. Quercetin binder för övrigt till adrenalinreceptorer på E.coli vilket förhindrar att virulensgener aktiveras.
 • Om du tål vassle (måste vara koncentrat, inte isolat!) kommer laktoferrinet, vilket är ett aktivt protein i kolostrum som finns i vasslekoncentrat att förhindra spridning av E. coli genom att skada cellmembranet i E.coli. Dessutom finnd det andra peptider i vasslekoncentrat som förhindrar E.coli. Detta vasslekoncentrat är bäst.
 • Glutamin som är den huvudsakliga aminosyran som finns i tarmkanalen är ett välkänt kosttillskott för tarmbesvär. En nyligen genomförd djurstudie visar att tillskott av glutamin kan skydda magtarmkanalens genomsläpplighet mot infektiös E.coli. Denna glutamin är bäst.
 • Givetvis är allt som dödar bakterier bra: vitlök, oreganoolja, grapefruktkärnextrakt.

Ovanstående råd är förebyggande, om du har drabbats av EHEC är det sjukhuset som gäller.

http://www.wellnessresources.com/health/articles/the_highly_pathogenic_
e._coli_genie_is_out_of_the_bottle_can_you_withstand_/

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *