Omega-3 och ditt barns sömn

Jag har hört fler än en förälder tala om sitt barns sömn. I Early Human Development, vilken är en internationell medicinsk tidskrift som publicerar forskning om graviditet och postgraviditet, publicerade forskare från University of Connecticut i USA, i juli i år, en studie som visar att barn vars mödrar under graviditeten intagit DHA (Dokosahexaensyra) vilket är en långkedjig fleromättade omega-3-fettsyra som finns i fisk, alltså inte ALA (Alfa-linolensyra) som är en något kortare fleromättad omega-3-fettsyra som finns i exempelvis linfröolja, födde barn som hade bättre sömnmönster. Forskarna skriver i sin bakgrund att DHA är mycket viktigt under graviditeten för optimal utveckling och funktion av fostrets nervvävnad och att ett barns förmåga att organisera sömn och vakenhet efter födseln är förknippat med hur barnet utvecklas.

I den här studien studerade forskarna gravida kvinnor i åldrarna 18-35 år som inte hade graviditetsbesvär. Ena gruppen fick 300 mg DHA per dag medan andra gruppen inte fick tillskott av DHA. Man mätte sedan det nyfödda barnets sömn- och vakenhetsmönster under 48 timmar via en tryckkänslig madrass som mätte andning samt kroppsrörelser. Forskarna fann en signifikant skillnad mellan nyfödda barn vars mödrar under graviditeten tagit tillskott av DHA i jämförelse med nyfödda barn vars mödrar inte tagit tillskott av DHA under graviditeten. De mödrar som hade tagit tillskott av DHA under graviditeten födde barn som sov bättre och slutresultatet som forskarna kom fram till var alltså att tillskott av DHA under graviditeten har en positiv effekt på det nyfödda barnets sömn. Studien är en dubbelblind, randomiserad placebo-kontrollerad studie som alltså håller högsta kvalitet. DHA får man bäst via omega-3 fiskolja och jag och min gravida partner tar själva Eskimo-3.

Igen bör slarva med omega-3 oavsett gravid eller inte
Hjärnan innehåller främst två fleromättade fettsyror: arakidonsyra samt DHA. Dessa fettsyror förekommer bland annat i cellmembranens fosfolipider i våra nervceller. De fleromättade fettsyrorna spelar alltså en mycket viktig roll för hjärnans funktion, inte bara gällande sömn för nyfödda barn, utan även gällande spatial förmåga, synaptisk plasticitet (nervcellens förmåga att reagera på aktivering) och förmågan att lösa upp inflammationer. Dessutom har DHA antiinflammatorisk och nervskyddande funktion i hjärnan. Idag är det inte heller många som tvekar på DHA:s viktiga roll för att motverka hjärnrelaterade funktionsnedsättningar som depression, ADHD, ADD och autism vilket jag har skrivit om bland annat här och här. Jag har dessutom skrivit om hur otroligt viktigt jag anser att intag av högkvalitativ fiskolja är under graviditeten här. Det kan även vara värt att belysa den studie som publicerades i decembernumret av Journal of Child Health Care 2011, som visar att högre nivåer av DHA i röda blodkroppar var förknippat med lägre oro och bättre läsförmåga hos barn i åldern 7-12 år. Högre nivåer av omega-6 var däremot förknippat med sämre läs- och stavförmåga, sämre vokabulär samt lägre uppmärksamhetsförmåga.

Det som är intressant med studien om DHA och sömnkvalitet är man faktiskt aldrig tidigare har studerat just den gravida kvinnans intag av DHA och vad det har för effekt på det nyfödda barnets sömnförmåga. Det är givetvis flera parametrar än endast en som avgör hur ditt barns sömnmönster och sömnkvalitet kommer att se ut, men det är helt klart så att DHA, det vill säga omega-3 från fiskolja (eller algolja) är en av dessa parametrar. Jag hade aldrig slarvat med intaget DHA om jag var gravid.

PS. Jag fick en kommentar med del påstående om algolja som ju innehåller DHA. Jag fick hjälp av en framstående lipidforskare med att svaren.

Det är givetvis bra med alternativ för dem som av etiska skäl inte vill inta animaliska livsmedel. Låt oss titta på varje punkt du tar upp.

1. ”Algolja bidrar inte till utfiskningen av haven.”
När det gäller Eskimo-3 är det en biprodukt från tillverkning av fiskmjöl som sedan används som proteinkälla åt bland annat svältande i tredje världen. Man fiskar alltså inte ut haven för att utvinna Eskimo-3 utan det är snarare så att Eskimo-3 ser till att allt på fisken tas tillvara.

2. ”Man slipper gifterna som finns i fiskolja om man tar algolja.”
Eskimo-3 är renare än både odlad och vild fisk och när det gäller miljögifter är Eskimo-3 så pass ren att miljögifter inte är en parameter att oroa sig för överhuvudtaget.

3. ”Man slipper de äckliga raparna man får av fiskolja.”
Obehagliga rapar kan bero på besvär med saltsyra och/eller galla men det kan också bero på hur du tar din fiskolja samt att den eventuellt inte är ren och stabil. En instabil och oren fiskolja kommer att öka risken för rapar. Detta har inte utgjort något problem för mig eller personer i min närmiljö som tar Eskimo-3. 

4. ”Algoljan innehåller även vitamin D3 vilket inte fiskolja gör.” (Just denna specifika algolja innehöll 2,5 mcg D-vitamin/kapsel där dagsdosen var två kapslar/dag)
Dosen, 2,5 mcg/kapsel = 100 IU, är så pass låg att du ändå måste ta tillskott under vintermånaderna. Vitamin D Council i USA rekommenderar 5000 IU/dag (6000 IU/dag för gravida) om du inte exponeras för solljus under sommaren vilket alltså innebär att du skulle behöva ta 50 kapslar för att komma upp i relevant dos eller 60 kapslar som gravid. 

6. ”Algoljan innehåller inte gelatin från fisk utan är vegan.”
Vill man inte ha något animaliskt är detta givetvis ett starkt och viktigt argument.
 

Vad jag dock tycker att man ska belysa först och främst när det gäller omega-3-oljor är det som jag tar upp om och om igen som den absolut viktigaste parametern när det gäller just omega-3-oljor oavsett varifrån de kommer. Det är stabilitet. Algmärket skriver inget om stabilitet och det verkar inte finnas oberoende peroxidationstester över tid (alltså oxidationstester som visar stabilitet efter 30 dagar eller mer.) Många fisk- eller algoljeprodukter uppvisar ju bra peroxidationsvärden direkt efter att de lämnar fabriken men den mätningen är egentligen inte relevant. Vad som däremot är intressant är hur peroxidationsvärdet ser ut >30 dagar efter det att burken har lämnat fabriken. Det mycket stora oberoende mätföretaget Analycens undersökning av olika fiskoljor visade att Eskimo-3 är helt överlägsen när det gäller detta och enligt mig finns det inget viktigare för fleromättade fettsyror. Oxiderat fett är synnerligen skadligt, då hade jag hellre undvikit att ta någon fisk/algolja överhuvudtaget. Sammanfattningsvis är det givetvis mycket bra att det kommer alternativ för dem som inte kan eller vill äta fiskolja men jag tror dock att Eskimo-3 fortfarande är bäst när det gäller långkedjiga fleromättade fettsyror. Jag kommer dock att följa algoljemarknaden med spänning då det kan komma att bli ett mycket bra alternativ i framtiden, inte bara för DHA och EPA, utan även som biobränsle. 

PS2. När det gäller frågan om linfröolja (ALA) och EPA och DHA är bilden enhetliga: idag indikerar de humanstudier som finns att omvandlingen av ALA till EPA är i storleksordningen 5-10 %. ALA till DHA är mycket begränsad och i storleksordningen 0,1 – 0,05 %, kanske i bästa fall 0,5 %. Det mesta talar dock för att ALA inte alls omvandlas till DHA. Jag hade inte förlitat mig på Linfröolja som källa till omega-3. Den som kan ta fram bra studier som visar att ALA omvandlas till EPA och DHA i större utsträckning än så får gärna skicka dessa till mig. Observera då att dessa omvandlingssiffror gäller trots att du intar mindre omega-6 och intar lite kaffein, transfettsyror och alkohol vilket påverkar omvandlingen av ALA till DHA negativt. Siffrorna gäller även trots att du har alla omvandlingskofaktorer som behövs för elongas- och desaturasenzymerna som i sin tur behövs för omvandling av ALA till DHA, exempelvis magnesium, C-vitamin, zink, selen, B-vitaminer. Siffrorna gäller även om du inte har någon genetisk felkodning för delta-5 desaturas and delta-6 desaturasenzymerna. Med andra ord om du kan finna en eller flera studier som visar att intag av ALA i linfröolja eller andra växtfröer kan omvandlas i tillräcklig utsträckning till DHA får du gärna maila dessa till mig för jag har letat…länge.

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22269042

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18296342

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21828168


Comments

21 responses to “Omega-3 och ditt barns sömn”

 1. Intressant!

  Jag börjar undra om det helt enkelt är kosttillskottens dåliga kvalitet som gör att man i så många studier inte ser några positiva effekter.

  1. Hej Anna,

   Det är absolut så att den kvalitetsbrist som förekommer i många fall, vågar jag påstå, när det gäller kosttillskott och studier påverkar resultatet negativt. Jag har bland annat skrivit om det här: http://www.perfekthalsa.se/kosttillskott/vitamintillskott-kan-ge-tidigare-dod-here-we-go-again/ och här http://www.perfekthalsa.se/okategoriserade/e-vitamin-okar-risken-for-prostatacancer-hm-stammer-det/

   Med vänlig hälsning,
   Patrick

 2. Hej och tack för ytterligare mycket välfylld och bra artikel. En fråga bara då du alltid är så noga med att ta med så mycket info så man nästan storknar:) så saknar jag lite info om varför Eskimo 3 inte innehåller lika mycket miljögifter som odlad och vild fisk…hur går det till i praktiken, hur kan den vara renare? Hej från Jytte

  1. Hej Jytte,

   Tack för din fråga. Anledningen till att Eskimo-3 är renare än de flesta andra fiskoljor som jag har stött på, vild fisk och odlad fisk är att den har genomgått en extra reningsprocess i jämförelse med standardoljor. Endast Cardinova får köpa denna olja. Dock är många fiskoljor idag ganska rena. Vild fisk är ju per definition inte renad så det finns stor risk att den tyvärr, med stark betoning på ordet tyvärr, innehåller mycket miljögifter som tungmetaller, flamskyddsmedel, dioxiner och andra miljögifter. Odlad fisk får fiskrens samt att de odlas I öppet vatten så det är troligtvis inte mycket bättre. Naturskyddsföreningen skriver på sin hemsida om en studie genomförd år 2011: ”I studien har flera kända miljögifter hittats i matfisk fångad i Sve¬rige, Norge, Kenya, Uganda, Sydafrika, Malaysia, Filippinerna, Ecuador och Honduras. Bland annat hittades tungmetallen kad¬mium, fluormiljögiftet PFOS och dioxiner i halter över gränsvärdena. Dessa kemikalier är alla välkända miljögifter.” http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/miljogifter/radda-mannen/miljogifter-i-fisk/
   Att Eskimo-3 är renare än fisk (vild och odlad) beror alltså på att den renas helt enkelt.

   Det jag anser vara absolut viktigaste för en fiskolja är som sagt stabilitet. Jag har inte funnit någon fiskolja som är mer stabil +30 dagar efter tillverkning.

   MVH
   Patrick

 3. Bra info!
  Jag har bara hittat ett par tillverkare av fiskolja som betonar vikten av naturlig, stabil fiskolja med kraftigt oxidationsskydd utöver Eskimo-3 är det Oil4Life och ArcticMed.
  ArcticMed säljer även ett fettsyraprofiltest som visar 23 fettsyror varav 3 transfettsyror. Jag har själv tagit detta test och det visar även Omega-6/Omega-3 balans, Omega-3 index, cellmembranflexibilitet och indikator på oxidativ stress. Här fick jag även svart på vitt vilka värden jag hade på ex EPA och DHA.

  1. Hej Ingalill

   Tack för din kommentar. Tyvärr verkar varken Oil4Life eller ArcticMed presentera konkreta analyser över hur stabila deras oljor är. Det verkar helt enkelt inte finnas resultat som stödjer deras påståenden. Det räcker inte med hydroxytyrosol från oliver som är mycket bra för att skydda just olivoljans omega-9-fettsyra men för de superkänsliga kraftigt fleromättade EPA och DHA syrorna tror jag inte att detta räcker. Det finns inte tillräckligt med studier som visar att antioxidanter i olivoljan skulle skydda EPA och DHA vad jag vet. Om du känner till studier som gör det får du gärna meddela mig.

   När det gäller blodprovet: Givetvis kommer vem som helst att få en bättre omega-3 till omega-6 balans om hon eller han intar omega-3 oavsett vilket märke som intas. Dock är det viktigaste inte att inta omega-3, utan att inta en bra omega-3 och jag finner fortfarande ingen bättre än Eskimo-3. Den dagen jag gör det byter jag direkt och kommer då att rekommendera den som är bäst. Jag är endast intresserad av det som är absolut bäst när det gäller kosttillskott. Att Eskimo-3 är billigare än dessa oljor är ju bra men det är dock aldrig en parameter som jag tittar på när jag bedömer ett kosttillskott. Vad jag känner till är Eskimo-3 är en av de fiskoljor som har studerats mest.

   Jag uppskattar dock mycket att du vill skriva om olika märken för det är alltid bra att studera olika märken.

   Med vänlig hälsning,
   Patrick

 4. Eskimo-3 skall införskaffas i helgen. Kapslar eller flytande, vad rekommenderar du? Bör man följa anvisningarna för dosering, eller kan man ta lite mer? Har märkt en markant skillnad på huden när jag tagit tillskott, men ingen förbättring på mina torra ögon och nässlemhinna, så jag tänkte prova att öka dosen.

  Med vänliga hälsningar
  Hanna

  1. Hej Hanna,

   Jag rekommenderar att du följer dosen om du inte har några inflammatoriska besvär. Om så är fallet hade jag ökat med cirka 50 %. Gällande kapslar eller flytande tycker jag att du ska ta det som du tycker är lättast. Om du köper flytande är det mycket viktigt att du förvarar den i kylen när du har öppnat förpackningen. Förvara den även i kartongen. Jag rekommenderar dock samma för kapslarna även om de inte ska behöva förvaras i kylskåp. Omega-3 är viktigt för slemhinnor.

   Varmt lycka till!

   MVH
   Patrick

 5. Jag måste bara få ifrågasätta lite ang Omega3, det är något som jag upplever ha fått stort fokus de senaste åren, kanske det senaste årtiondet (åren går ju så fort 😉 ). Jag funderar på alla människor på vår jord (olika raser äter ganska olika) som inte får i sig “perfekt” med näring, vitaminer, mineraler och spårämnen, som lever på ett helt annat sätt.
  Har de olika raserna olika behov av de olika näringsämnena?
  Människokroppen har ju ett fantastiskt sätt att anpassa sig och jag tänker på stammar i Afrika som nästan uteslutande lever på kött. De bör ju ha stor brist på Omega3 t ex.

  Jag förstår att det är viktigt att äta rätt, jag gör själv så gott jag kan, men emellanåt tycker jag det är lite “hysteriskt” kring kosttillskott över lag.
  Många äter mycket dåligt, det är jag medveten om (mycket halvfabrikat med lite näring, mycket socker t ex) men många äter också mycket bra. Bättre än vad vi t ex gjorde för 100 år sedan. Och då hade vi knappast råd att köpa kosttillskott för att nå optimal hälsa. Då åt vi för att stilla vår hunger.
  Förstår du vart jag vill komma?

  Hjärtliga hälsningar

  Madelaine

  1. Hej Madelaine,

   Tack för din kommentar. Först och främst, det är bra att du ifrågasätter.

   En stor anledning till att omega-3 har fått sådant stort fokus de senaste åren är att inflammation har upptäckts som en komponent i många sjukdomar och besvär. De långkedjiga fleromättade fettsyrorna EPA och DHA är antiinflammatoriska. Befolkningsgrupper äter relativt olika men gemensamt för naturfolk är att de får i sig mindre omega-6 än den västerländska dieten samt att de eventuella grupper som äter mer kött, då äter gräsuppfött kött vars omega-3 till omega-6-kvot är bättre än kött som har fått kraftfoder. Observera att vanligt KRAV-kött i butik får kraftfoder men det är krav-odlat kraftfoder; det är inte bra. Kött ska beta gräs och örter. Med andra ord, ett hypotetiskt naturfolk som äter mest kött kommer att få i sig omega-3 via köttet eftersom det får beta gräs när det lever samt att naturfolket kommer att ha lägre omega-6 vilket minskar behovet av omega-3 för att motverka inflammationer. De lider alltså inte brist på omega-3.

   Ur ett genetiskt perspektiv klarar exempelvis inuiter bättre på en kost bestående av fisk, sälkött, valkött, dvs mest fett men mindre kolhydrater än en person som lever kring ekvatorn. Det stämmer precis som du skriver att det finns stora skillnader mellan olika naturfolksdieter.

   Du sätter huvudet på spiken när du skriver ”viktigt att äta rätt”. Kosttillskott är just ett tillskott till kosten och inget annat. De kan inte ersätta bra och riktig mat men för personer som har brister, upptagningsbesvär eller helt enkelt inte kan/vill ta sig tid att laga bra mat är det en billig försäkring. Det viktigaste med kosttillskott är dock kvaliteten. Det är värre att äta ett kosttillskott av dålig kvalitet än att inte äta det alls. Här är det tyvärr ganska stora kunskapsbrister och jag menar att det mesta inom kosttillskott är rena rama skräpet för att uttrycka mig starkt.

   Vi äter både sämre och bättre än vad vi gjorde för hundra år sedan. Råvarorna var mindre förädlade och inte lika besprutade och vi åt inte processad mat för 100 år sedan men idag är det å andra sidan få i västvärlden som svälter, även om kalorierna troligtvis utgörs av kcal med låg näringstäthet i en större utsträckning. Anledningen till att vi lever längre är dels att vi inte har lika mycket näringsbrister men även förbättrad hygien, vi håller personer som tidigare skulle ha dött vid liv genom mediciner eller medicinsk utrustning. Det har verkligen gått framåt men många svåra sjukdomar växer: cancer, hjärtkärlproblem, diabetes, metaboliska besvär.

   Näring ska komma från mat först och främst, men om man av någon anledning inte kan få i sig tillräckligt behövs kosttillskott. Tag exemplet med gravida vars intag av DHA (omega-3) är vitalt för barnets framtida hälsa för resten av dess liv. Tyvärr innehåller mycket fisk så mycket miljögifter att man inte, utan risk, kan rekommendera detta till gravida. Då är fiskolja som renas ett vettigt alternativ. I en ideal värld skulle det bara ha varit att äta fet fisk flera gånger per vecka.

   Jag förstår dock helt och fullt vart du vill komma och du har helt klart rätt i att näring ska komma från mat först och främst.

   Tack, återigen för din kommentar.

   Med vänlig hälsning,
   Patrick

 6. Tack för ditt fantastiska svar.
  Då jag har en kronisk autoimmun leverinflammation, äter jag kortison sedan 24 år och en sköterska sa till mig att äter man t ex kortison eller varan ska man inte äta tillskott av omega3 då det tunnar ut blodet ytterligare.
  Har du nån koll på det? (du verkar ha koll på det mesta? 😉 )
  När det kommer till kosttillskott över lag är jag lite försiktig iochmed att en hel del tillskott belastar levern negativt.
  Hur är det t ex med taurin som du har angett är viktigt för de som inte äter kött? Vet du om det belastar levern negativt?

  Hjärtliga hälsningar

  Madelaine

  1. Hej Madelaine,

   Att Waran och omega-3 inte ska kombineras utan översikt från läkare på grund av bådas blodförtunnande effekt kände jag väl till men kortison och omega-3 har jag aldrig stött på. Jag var tvungen att ta detta med en duktig lipidforskare och han sade följande: “Svårt att ge råd eftersom det saknas information om typ av kortison. Bara kortison räcker inte för att söka i databaser etc. Det finns glukokortikoider och mineralkortikoider under samlingsnamet kortikosteroider. Jag har tittat igenom egen litteratursamling, sökt i några databaser och läst några monografier för att se om det finns några kontraindikationer kortikosteroider och omega-3. Resultat är i princip noll. Istället finns det studier som visar att omega-3 delvis kan hjälpa mot det bieffekter som kortikosteroider har och i något fall förstärka effekten, t ex psoriasis. Däremot är det nog rimligt att man är försiktig med waran (blodförtunnande) eftersom höga doser omega-3 ger liknande effekt och att inställningen med denna grupp läkemedel kan vara vansklig. Även här visar dock några studier varierande resultat.”

   Jag skulle begära din sjuksköterska att ge information/källan till hennes påstående om kortison och omega-3. Du får gärna maila detta till mig.

   MVH
   Patrick

 7. Jag kom på en grej till,,, varför bör man undvika gluten även om man inte är glutenintolerant?
  Antingen är man glutenintolerant eller också är man det inte och då bör ju kroppen kunna spjälka gluten utan problem.

  / Madelaine

  1. Hej Madeleine,

   Tack för din kommentar. Jag ska skriva ett inlägg om detta då svaret troligtvis blir alldeles för långt. Håll ut.

   MVH
   Patrick

 8. Stort tack för ditt svar och allt du undersökt iochmed min fråga om kortison och Omega3.

  Jag har lite svårt att fråga sköterskan ang hennes påstående att inte ta omega3 när man åt kortison, eftersom jag flyttat och tillhör numera ett annat sjukhus.

  Jag märker dock att mitt blod är rätt tunt och är ganska lättblödande (framförallt med blåmärken). Det får nog bli omega3 för mig med.. jag har torr hy så kanske det kan hjälpa mig lite där också.

  Jag väntar med spänning på ditt inlägg ang gluten. 😉

  Hjärtliga hälsningar

  Madelaine

  1. Hej Madelaine,

   “Personer med ärftlig blödarsjuka ska ej använda Omega-3. Omega-3 fettsyror kan leda till en viss förlängning av blödningstiden. Personer som använder blodförtunnande medel (Apekumarol, Waran, Heparin) eller acetylsalicylsyra (Bamycor, Trombyl, Magnecyl m fl) bör därför rådgöra med läkare innan behandling med omega-2 påbörjas.”

   Återkommer med gluten. Det dröjer ett litet tag då det ligger en del annat i pipelinen först. Håll ut!

   MVH,
   Patrick

 9. Hej,
  jag har en fundering angående fettsyrorna i linfrön och chiafrön. Krossade linfrön och även chiafrön ingår ju i många olika glutenfria brödrecept. Eftersom de fettsyror som finns i dessa frön är så pass instabila borde väl de höga temperaturer som används vid bakning innebära att fetterna oxiderar och blir direkt ohälsosamma att äta även om de krossas vid bakningstillfället? Eller är det så att de på något sätt kan skyddas från detta inne i degen?

  Vänliga hälsningar
  Sebastian

  1. Hej Sebastian,

   Du har helt rätt. Jag tycker inte att det är bra att äta bröd överhuvudtaget. När dessa dessutom innehåller (krossade eller hela) vars innehåll är rikt på känsliga fleromättade fettsyror blir det ännu sämre. Krossade frön är dock sämre än hela. Om jag skulle äta bröd skulle det:

   1. Vara glutenfritt (dvs inte våra fyra sädesslag) men inte baseras på majs.
   2. Aldrig innehålla fleromättade fettsyror från olja som hälls i direkt eller från frön som krossas/är hela.
   3. Intas mycket sparsamt och sällan.

   Med vänlig hälsning
   Patrick

 10. Hej!
  Kommenterade tidigare ett annat inlägg ang. Val av fisk- fiskleverolja. Tilltalades av Green pastures fermenterade olja, tror du den är bra? Sen vill jag även ta K2 och d3 och fann då lipolar balans som ska innehålla dessa samt fiskolja. Hört talas om det och vet du om det är bra?
  Tack för din bra blogg!

 11. Intressant! Jag märkte tydligt förbättring av sömn hos min 2-åring som hade fått en del sömnproblem mellan 1,5-2 år när vi började ge honom ESKIMO Kids. Förbättringen kom på ett par veckor. Vet ej om det var enbart det såklart men ändå intressant observation.

  1. Hej Veronica,

   Tack för ditt mail. DHA som finns i Eskimo-3 är ett så fundamentalt viktigt näringsämne så jag är inte förvånad över de resultaten. Ha en fin dag!

   MVH
   Patrick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *