Home FYSISK AKTIVITET 10 FÖRDELAR MED TRÄNING ENLIGT FORSKNING
10 FÖRDELAR MED TRÄNING ENLIGT FORSKNING

10 FÖRDELAR MED TRÄNING ENLIGT FORSKNING

0

scroll

Regelbunden fysisk aktivitet förknippas med många hälsofördelar:

  1. Intensiv fysisk aktivitet motverkar många av de negativa effekter som kommer av ett kortvarigt men högt kaloriöverskott. Exempelvis får personer som ägnar sig åt intensiv fysisk aktivitet ett betydligt lägre insulinsvar vid glukostest jämfört med stillasittande personer. Dessutom regleras genernas uttryck i vita fettceller på ett, för hälsan, mer fördelaktigt sätt hos personer som är intensivt fysiskt aktiva i jämförelse med en mer stillasittande livsstil[i].
  2. Fysisk aktivitet motverkar depression och de positiva effekterna är långvariga. Även om mest forskning har genomförts på aerobiska aktiviteter som raska promenader eller jogging visar studier att anaerob träning som styrketräning har lika positiv effekt på depression som aerobiska aktiviteter[ii]. Fysisk aktivitet minskar dessutom stress och depression[iii].
  3. Fysisk aktivitet förbättrar minnesfunktionen hos äldre bland annat genom att minska den volymförlust av hippocampus som sker med stigande ålder[iv].
  4. Fysisk aktivitet stärker skeletthälsan och minskar risken för osteoporos[v]. Dessutom kan fysisk aktivitet motverka den negativa påverkan på benmassan som ett för lågt kalciumintag kan ha[vi].
  5. Fysisk aktivitet minskar risken för sarkopeni, det vill säga gradvis muskelförlust vid sjukdom och åldrande[vii]. Ny forskning pekar på att minskad muskelmassa och styrka inte endast är åldersrelaterat, utan att det snarare beror på kronisk frånvaro av muskelarbete[viii]. Sarkopeni kan minska livskvaliteten avsevärt med ökad risk för bland annat skört skelett, frakturer och nedsatt förmåga att sköta dagliga aktiviteter.
  6. Fysisk aktivitet sänker förekomsten av inflammationsmarkörerna CRPoch IL-6 hos personer med typ 2-diabetes[ix]. Dessutom skyddar fysisk aktivitet mot överviktsrelaterad inflammation[x].
  7. Studier på råttor visar att fysisk aktivitet kan minska de negativa effekter som cellgiftsbehandling har på hjärnans kognitiva funktioner[xi].
  8. Fysisk aktivitet bidrar till att normalisera högt blodtryck[xii].
  9. Fysisk aktivitet förbättrar sömnkvaliteten, minskar trötthet och ökar känslan av förhöjd energi[xiii], [xiv]
  10. Fysisk aktivitet stärker immunförsvaret[xv] kan förbättra kognitiv funktion[xvi].

Det är aldrig för sent att börja träna. Forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet är associerat med förbättrad hälsa även för dem som börjat träna sent i livet.[xvii]

CRP
C-reaktivt protein (CRP) är ett protein som finns i blodplasma och som ökar vid bakterieinfektioner, inflammationer och vävnadsskada. CRP används som en biomarkör (biologisk mätbar respons orsakad av någon form av exponering eller stimuli) inom sjukvården för att påvisa bakterieinfektion eller inflammation i kroppen. Friska unga vuxna har ett CRP-värde på i genomsnitt 0,8 mg/l, men det kan öka till mer än 500 mg/l vid ett akut stimuli. Andrew R. Marks (ed.), Ushma S. Neill (ed.). Science In Medicine: The JCI Textbook Of Molecular Medicine. American Society for Clinical Investigation. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers; 2009.

Referenser

[i] Walhin JP, Richardson JD, Betts JA, Thompson D. Exercise counteracts the effects of short-term overfeeding and reduced physical activity independent of energy imbalance in healthy young men. The Journal of Physiology. 2013 Nov 25. Dec 15;591(Pt 24):6231-43.

[ii] Craft LL, Perna FM. The Benefits of Exercise for the Clinically Depressed. Primary Care Companion to The Journal of Clinical Psychiatry. 2004;6(3):104-111.

[iii] Hamer M, Endrighi R, Poole L. Physical activity, stress reduction, and mood: insight into immunological mechanisms. Methods in Molecular Biology. 2012;934:89-102.

[iv] Erickson KI, Voss MW, Prakash RS, Basak C, Szabo A, Chaddock L et al. Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2011 Feb 15;108(7):3017-22.

[v] Wee J, Sng BY, Shen L, Lim CT, Singh G, Das De S. The relationship between body mass index and physical activity levels in relation to bone mineral density in premenopausal and postmenopausal women. Archives of Osteoporosis. 2013 Dec;8(1-2):162.

[vi] Inomoto T. Physical activity/sports and bone mineral density. Clinical calcium. 2008 Sep;18(9):1339-48.

[vii] Akune T, Muraki S, Oka H, Tanaka S, Kawaguchi H, Nakamura K, Yoshimura N. Exercise habits during middle age are associated with lower prevalence of sarcopenia: the ROAD study. Osteoporosis International. 2014 Mar;25(3):1081-8.

[viii] Wroblewski AP, Amati F, Smiley MA, Goodpaster B, Wright V. Chronic exercise preserves lean muscle mass in masters athletes. Physician and Sportsmedicine. 2011 Sep;39(3):172-8.

[ix] Hayashino Y, Jackson JL, Hirata T, Fukumori N, Nakamura F, Fukuhara S et al. Effects of exercise on C-reactive protein, inflammatory cytokine and adipokine in patients with type 2 diabetes: A meta-analysis of randomized controlled trials. Metabolism. 2014 Mar;63(3):431-40.

[x] Hong S, Dimitrov S, Pruitt C, Shaikh F, Beg N. Benefit of physical fitness against inflammation in obesity: role of beta adrenergic receptors. Brain, Behavior, and Immunity. 2014 Jul;39:113-20.

[xi] Winocur G, Wojtowicz JM, Huang J, Tannock IF. Physical exercise prevents suppression of hippocampal neurogenesis and reduces cognitive impairment in chemotherapy-treated rats. Psychopharmacology 2014 Jun;231(11):2311-20.

[xii] Leosco D, Parisi V, Femminella GD, Formisano R, Petraglia L, Allocca E et al. Effects of exercise training on cardiovascular adrenergic system. Frontiers in Physiology. 2013 Nov 28;4:348.

[xiii] Driver HS, Taylor SR. Exercise and sleep. Sleep Medicine Reviews. 2000 Aug;4(4):387-402.

[xiv] Puetz TW, Flowers SS, O’Connor PJ. A randomized controlled trial of the effect of aerobic exercise training on feelings of energy and fatigue in sedentary young adults with persistent fatigue. Psychotherapy and Psychosomatics. 2008;77(3):167-74.

[xv] Woods JA, Vieira VJ, Keylock KT. Exercise, inflammation, and innate immunity. Neurologic Clinics. 2006 Aug;24(3):585-99.

[xvi] Wrann CD, White JP, Salogiannnis J, Laznik-Bogoslavski D, Wu J, Ma D et. al. Exercise induces hippocampal BDNF through a PGC-1α/FNDC5 pathway. Cell Metabolism. 2013 Nov 5;18(5):649-59.

[xvii] Hamer M, Lavoie KL, Bacon SL. Taking up physical activity in later life and healthy ageing: the English longitudinal study of ageing. British Journal of Sports Medicine. 2013 Nov 25.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PERFEKTHÄLSA.SE

Perfekthälsa.se är dina hälsonyheter på nätet med det senaste inom fysisk och psykisk hälsa. Det är även bloggen för hälsoboken PXP – Ditt bästa jag.

KÖP PXP – DITT BÄSTA JAG

"Jag tyckte PXP – Ditt bästa jag var grymt bra, bästa jag läst! Boken tog verkligen upp allt och nu har jag alla verktyg samlade för att optimera mitt liv." /Micke N