Omega-3 har noll effekt…eller?

På Aftonbladets löpsedel, tisdag den 12 juni 2012, stod det: Omega-3 har noll effekt.

Vad bra då vet man det, eller är det verkligen så enkelt? Vad är det som gör att en tidning, även om den kanske inte har det högsta anseendet i branschen, skriver att Omega-3 har noll effekt på sin löpsedel? Bakom det här, något onyanserade, yttrandet finns en studie som publicerades i The New England Journal of Medicine. Professor Lars E. Rydén vid enheten för kardiologi och institutionen för medicin vid Karolinska Institutet är en av dem som medverkat till ”n–3 Fatty Acids and Cardiovascular Outcomes in Patients with Dysglycemia” som studien heter och som jag har läst. Det här en studie som alltså är utförd på diabetespatienter eller patienter med störd blodsockermetabolism, endast. Man har testat om omega-3 reducerar risken för kardiovaskulära besvär i jämförelse placebo samt effekten av diabetesmedicinen Insulin glargine som marknadsförs under namnet Lantus av ett av världens största läkemedelsbolag: Sanofi-Santos.

Studieobjekten skulle vara minst 50 år gamla och ha en diabetes-typ 2-diagnos eller störd blodsockeromsättning. De skulle även ha en historia av hjärtinfarkt, stroke, kärlkramp med dokumenterad ischemi (Otillräcklig blodförsörjning till någon vävnad i kroppen) eller vänsterkammarhypertrofi (förstoring av hjärtats vänstra kammare) bland annat. Man följde totalt 12 536 patienter med en medelålder om 64 år varav 65 % var män och 35 % var kvinnor. Studieobjekten kom från 573 läkarmottagningar i 40 olika länder och de observerades i genomsnitt cirka sex år. Studieobjekten fick antigen 1 g omega-3 (456 mg EPA och 375 DHA) eller placebo med 1 g olivolja. Inom samma studiematerial randomiserades alltså även 6 264 deltagare till att få diabetesmedicinen Lantus som titrerades för att uppnå normala fasteblodsockervärden. Studiedeltagarna fick i övrigt äta vilken mat de ville och efter två år samt vid studiens slut efter sex år fick studieobjekten ett standardiserat frågeformulär att fylla i gällande sina kostvanor.

Slutsatsen var att tillskott av 1 g omega-3 fettsyra inte reducerade risken att dö på grund av kardiovaskulära sjukdomar hos patienter med diabetes eller med hög risk för att utveckla diabetes. Av alla 12 536 deltagare i studien var det 571 (9,1 %) som dog av kardiovaskulärt relaterade sjukdomar i omega-3-gruppen medan 581 (9,3 %) dog av samma typ av sjukdomar i olivoljegruppen. Risken för kardiovaskulära sjukdomar varken ökade eller minskade med medicinen Lantus. Man noterade dock att gruppen som fick omega-3 hade signifikant minskade triglyceridvärden. Höga triglyceridvärden är kopplat till hjärtsjukdomar och diabetes. Triglycerider ökar vid intag av cerealier och socker, rökning, alkoholkonsumtion och vid frånvaro av fysisk aktivitet bland annat.

Mina kommentarer till den här studien är följande:

Dos
Troligtvis är totalt 831 milligram, av de viktigaste omega-3-fettsyrorna: EPA och DHA, en för låg dos för att ha en effekt på personer som är minst 50 år gamla, har en diabetesdiagnos eller störd blodsockermetabolism, en historia av hjärtinfarkt, stroke, kärlkramp med dokumenterad ischemi eller vänsterkammarhypertrofi. American Heart Association menar exempelvis att personer med förhöjda triglycerider kan behöva mellan 2000-4000 milligram av EPA och DHA per dag.

En av många studier
Man bör komma ihåg att det här är endast är en studie. Det kommer dock troligtvis fler studier som kommer att komma fram till samma negativa slutsats men dessa ska ställas i relation till den enorma mängd studier som istället pekar på positiva effekter vid intag av omega-3 vid hjärt- kärlsjukdomar. Nu i juni i år, publicerade exempelvis British Journal of Nutrition en översiktsstudie som sammanfattat 21 stycken randomiserade kontrollerade kliniska försök som alla hade placebogrupper och som varade längre än 6 månader där studieobjekten antigen fått tillskott av omega-3 eller omega-3 via matkontroll. Slutsatsen var att ”marina omega-3 fettsyror [oavsett om de kommer från tillskott eller från mat] är effektiva i att förebygga kardiovaskulära sjukdomar och död relaterat till hjärtinfarkt”. Vidare publicerades i samma tidskrift och samma nummer en studie där forskarna tittade på totalt 26 stycken randomiserade kliniska försök och dessa visade att intag av omega-3 är associerat med biomarkörer som indikerar lägre nivåer av inflammationer i endotelet, det vill säga det lager av celler som täcker blodkärlens insida. Dessa båda är några av de absolut senaste studierna som gjorts på omega-3. Söker man på ” omega-3 fatty acids cardiovascular” i världens största medicinska databas får man upp inte mindre 2 664 studier och söker man på ”omega-3” får man upp över 16 000 studier. Det finns med andra ord många studier som omfattar omega-3. Detta är som sagt en av dem och hittills är en övervägande mängd av dessa positiva till omega-3 vid hjärt-kärlbesvär.

Mediciner
Studiedeltagarna fick hjärtmediciner och det finns en risk att dessa maskerade den skyddande effekt som omega-3 egentligen skulle kunna ha, något som studieförfattarna i och för sig tar upp som kritik mot sin egen studie.

Studiens slutsats
Studien säger inte att omega-3 inte är hälsosamt eller skadligt utan endast att tillskott av 1 g omega-3 fettsyra inte reducerar risken att dö på grund av kardiovaskulära sjukdomar hos patienter med diabetes. Omega-3 har visat sig förebygga kardiovaskulära sjukdomar i flera andra studier samt är även viktigt för synen, hjärnan och för att reducera inflammationer, vilket EFSA (EU:s organ för livsmedelsfrågor) fastslår. Studien säger inte att omega-3 har noll effekt.

Typ av omega-3
Om du har läst min blogg tidigare vet att du jag anser att dos och frekvens när det gäller kosttillskott kommer i fjärde hand. På första, andra och tredje plats kommer kvalitet när det gäller råvara och produktionsprocess för ett kosttillskott. Det förekommer få branscher inom vilka det finns så mycket skräp som inom just kostillskottsbranschen. Jag beklagar att behöva säga detta men en snygg etikett säger inget om kvaliteten. Du kan inte känna eller ta på en omega-3 kapsel och uttala dig om dess beskaffenhet, tyvärr. Ingen som har skrivit om eller på annat sätt kommenterat studien hittills, har adresserat det som jag tycker är bland det viktigaste: vilken typ av omega-3-fiskolja fick deltagarna? Jo, alla deltagare fick en högkoncentrerad omega-3 vid namn Omacor som tillverkas av Pronova BioPharma i Norge och som säljs på licens av bland annat läkemedelsbolaget Abbot och av läkemedelsbolaget GSK under namnet Lovaza. Från fiskens naturliga kring 30 % omega-3-fettsyror har Abbot uppkoncentrerat fiskoljan till att innehålla cirka 85-90 % omega-3.

Det finns tusentals fiskoljemärken och många klassas som relativt rena när det gäller miljögifter. Miljögifter är idag troligtvis inte det stora problemet när det gäller fiskoljor från seriösa fiskoljetillverkare. Problemet är däremot stabilitet över tid, dvs de mycket känsliga fleromättade fetterna i fiskoljan riskerar att var härskna redan innan personen intar dem eller så härsknar de snabbt i kroppen. Jag vill ha en så naturlig fiskolja som möjligt där fiskens naturliga fettsammansättning och naturliga antioxidanter är så opåverkade som möjligt. Dessa finns inte kvar i tillräckliga nivåer, vad jag vet, för en uppkoncentrerad fiskolja som dessutom saknar övriga omega-fettsyror (bland annat omega-4, -6, -7, -9) i korrekt mängd om de ens finns kvar. Kan det vara så att den uppkoncentrerade omega-3 produkten studieobjekten fick härsknade snabbt i kroppen vilket innebär att den i bästa fall inte gjorde någon nytta men i värsta fall gjorde skada? Att ta denna typ av omega-3 är, för mig, samma sak som att ta ett multivitaminmineral från apoteket. Den riskerar att göra mer skada än nytta. Kosttillskott, vilka de än är, måste vara av absolut högsta kvalitet, inget annat. Det finns en anledning till att stora studier visar att vissa kosttillskott ökar risken för en del sjukdomar och till och med dödlighet. Dessa är aldrig genomförda på högkvalitativa whole food kosttillskott utan på syntetiska isolerade varianter.

Finansiering av studien
Utan att vara alltför konspiratorisk, vilket jag verkligen inte vill vara, är det värt att åtminstone nämna att denna studie har finansierats av läkemedelsbolaget Sanofi-Santos som säljer just mediciner mot kardiovaskulära sjukdomar samt diabetesmediciner. Sanofi-Santos har allt att tjäna på att omega-3 får ett dåligt rykte. Detta behöver inte betyda att studien är illa genomförd (för det är den inte) inte heller att resultatet har påverkats eller med avsikt förändrats för att passa uppdragsgivaren. Låt mig emellertid citera vad Docent Li Bennich-Björkman som forskat kring akademisk frihet vid Uppsala Universitet säger i Radioprogrammet Kaliber ”Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad?”: ”All typ av betalning har oftast koppling till att man vill ha inflytande. Personer och myndigheter som betalar forskning vill påverka vad det forskas om och ibland också över vilka resultat som kommer fram. Och det krockar med universitetens tradition av oberoende. Ja, forskningen påverkas när den blir alltmer beroende av pengar utifrån, menar Li Bennich-Björkman.”. Det föreligger givetvis en risk för resultatpåverkan vid all forskningsfinansiering från läkemedelsbolag men det betyder som sagt inte att just denna studie är dåligt genomförd eller att den inte är utförd under de etiska forskningsregler som ska föreligga. Jag tycker ändå att det var värt att nämna detta faktum.

Slutord
Det är inte säkert att tillskott av 831 mg av EPA och DHA (omega-3) minskar risken att dö i kardiovaskulära sjukdomar bland diabetespatienter eller patienter med störd glukosmetabolism vilket den här studien har kommit fram till. Jag tror verkligen att man kommer att få samma resultat om man upprepar studien under ovanstående förutsättningar. Jag tror emellertid att omega-3 tillskott är försvarbart och viktigt just för diabetespatienter, speciellt med tanke på den inflammationsreducerande effekt som omega-3 har men det ska vara en adekvat dos och framförallt rätt typ av omega-3-tillskott. Att säga att omega-3 har noll effekt och sätta punkt är detsamma som att säga att träning har noll effekt. Punkt. Det är ett ganska orimligt påstående.

PS1. Jag anser alltid att näringsämnen primärt ska komma via mat. Varför tycker jag att det är viktigt med omega-3 i form av tillskott och inte endast genom fet fisk:

 1. Jag äter tyvärr inte fet fisk minst tre gånger per vecka eller fler. Exempelvis är den odlade laxen (som jag befarar att många äter) inte lika rik på omega-3 som man kan tro eftersom den riskerar att inte få tillgång, i tillräcklig utsträckning, till de naturliga alger som omvandlas till omega-3 (EPA och DHA) i fisken. Laxfoder kan innehålla soja, ärtor, raps, vete och cirka 50 % marina råvaror (läs fiskrens). Det är en fullkomligt onaturlig föda för en fisk.
 2. Fisk riskerar att innehålla miljögifter vilka renas bort i en bra fiskolja.

PS2. Jag äter själv Eskimo-3 som alltså inte är en uppkoncentrerad fiskolja. Jag har inte funnit bättre hittills. Om du har någon som du anser vara bättre (stabilare) får du gärna maila mig.

 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1203858#t=article
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1203859#t=article
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22648722
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22628615
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22591894
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22591890
http://www.heart.org/HEARTORG/
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1316&grupp=9271&artikel=855121 Kaliber 14 maj 2006: Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad?
http://www.aftonbladet.se/halsa/article14968877.ab
http://www.svd.se/mat-och-vin/omega-3-har-ingen-effekt_7274375.svd

Comments

4 responses to “Omega-3 har noll effekt…eller?”

 1. Hej
  Tack för dina fantastiska fina inlägg o kommentarer.
  Beträffande omega-3 nämner du Eskimå-3 och tycker att den är i särklass bäst på marknaden.Själv använder jag hela linfrön från Saltå Kvarn,som jag blötlägger o sedan krossar.Min fråga till dig är.Vet du om linfröolja tillgodoser kroppen med EPA bl.a. ?
  M.V.H Monica Bylèhn

  1. Hej Monica,

   Ursäkta mitt sena svar. Jag har diskuterat frågan flera gånger med fettforskare och den enhetliga bilden idag verkar vara att de humanstudier som finns indikerar att omvandlingen av ALA till EPA är i storleksordningen 5-10%. ALA till DHA är mycket begränsad och i storleksordningen 0,1 – 0,05%, kanske i bästa fall 0,5%. Det mesta talar dock för att ALA inte alls omvandlas till DHA. Jag hade inte förlitat mig på Linfröolja för EPA och DHA.

   Varma hälsningar,
   Patrick

 2. “Om du har någon som du anser vara bättre (stabilare) får du gärna maila mig.”

  Jag har äter ett veganskt tillskott med hög EPA och DHA och som är helt utan miljögifter eftersom algerna som det är producerat av odlas i bassäng. Så man slår flera flugor i en smäll!

  1. Man bidrar inte till utfiskningen av haven!
  2. Man slipper gifterna!
  3. Man slipper de äckliga raparna man får av fiskolja(personligt problem kanske?)
  4. Den innehåller även vitamin D3
  5. Bättre värden: Opti3 EPA: 265mg DHA: 433mg VS Eskimo-3 EPA:160mg DHA:108mg
  6. Vegansk(inget gelatin, ingen fisk)

  http://www.opti3omega.com

  1. Hej Simon,

   Tack för din kommentar. Det är givetvis bra med alternativ för dem som av etiska skäl inte vill inta animaliska livsmedel. Låt oss titta på varje punkt du tar upp.

   1. ”Algolja bidrar inte till utfiskningen av haven.”
   När det gäller Eskimo-3 är det en biprodukt från tillverkning av fiskmjöl som sedan används som proteinkälla åt bland annat svältande i tredje världen. Man fiskar alltså inte ut haven för att utvinna Eskimo-3 utan det är snarare så att Eskimo-3 ser till att allt på fisken tas tillvara.

   2. ”Man slipper gifterna som finns i fiskolja om man tar algolja.”
   Eskimo-3 är renare än både odlad och vild fisk och när det gäller miljögifter är Eskimo-3 så pass ren att miljögifter inte är en parameter att oroa sig för överhuvudtaget.

   3. ”Man slipper de äckliga raparna man får av fiskolja.”
   Obehagliga rapar kan bero på besvär med saltsyra och/eller galla men det kan också bero på hur du tar din fiskolja samt att den eventuellt inte är ren och stabil. En instabil och oren fiskolja kommer att öka risken för rapar. Detta har inte utgjort något problem för mig eller personer i min närmiljö som tar Eskimo-3.

   4. ”Algoljan innehåller även vitamin D3 vilket inte fiskolja gör.” (Just denna specifika algolja innehöll 2,5 mcg D-vitamin/kapsel där dagsdosen var två kapslar/dag)
   Dosen, 2,5 mcg/kapsel = 100 IU, är så pass låg att du ändå måste ta tillskott under vintermånaderna. Vitamin D Council i USA rekommenderar 5000 IU/dag (6000 IU/dag för gravida) om du inte exponeras för solljus under sommaren vilket alltså innebär att du skulle behöva ta 50 kapslar för att komma upp i relevant dos eller 60 kapslar som gravid.

   6. ”Algoljan innehåller inte gelatin från fisk utan är vegan.”
   Vill man inte ha något animaliskt är detta givetvis ett starkt och viktigt argument.

   Vad jag dock tycker att man ska belysa först och främst när det gäller omega-3-oljor är det som jag tar upp om och om igen som den absolut viktigaste parametern när det gäller just omega-3-oljor oavsett varifrån de kommer. Det är stabilitet. Algmärket skriver inget om stabilitet och det verkar inte finnas oberoende peroxidationstester över tid (alltså oxidationstester som visar stabilitet efter 30 dagar eller mer.) Många fisk- eller algoljeprodukter uppvisar ju bra peroxidationsvärden direkt efter att de lämnar fabriken men den mätningen är egentligen inte relevant. Vad som däremot är intressant är hur peroxidationsvärdet ser ut >30 dagar efter det att burken har lämnat fabriken. Det mycket stora oberoende mätföretaget Analycens undersökning av olika fiskoljor visade att Eskimo-3 är helt överlägsen när det gäller detta och enligt mig finns det inget viktigare för fleromättade fettsyror. Oxiderat fett är synnerligen skadligt, då hade jag hellre undvikit att ta någon fisk/algolja överhuvudtaget. Sammanfattningsvis är det givetvis mycket bra att det kommer alternativ för dem som inte kan eller vill äta fiskolja men jag tror dock att Eskimo-3 fortfarande är bäst när det gäller långkedjiga fleromättade fettsyror. Jag kommer dock att följa algoljemarknaden med spänning då det kan komma att bli ett mycket bra alternativ i framtiden, inte bara för DHA och EPA, utan även som biobränsle.

   Med vänlig hälsning
   Patrick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *