ADHD, bipolär sjukdom, psykatriska sjukdomar, omega-3 och omega-6

20 oktober 2011 Kategori: Graviditet, amning & barns hälsa, Okategoriserade, Omega-3 | 8 Comments »

I mitt inlägg Tips #9 Var försiktig med PUFA n6 skrev jag om hur viktigt det är att reducera omega-6 till förmån för omega-3 för hälsan. Alldeles nyligen publicerade forskare vid Nutritional Physiology Research Centre, University of South Australia, Australia en studie som publicerades i Journal of Child Health Care sep 2011 som visar att suboptimala omega-3-nivåer hos barn kan öka risken för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och relaterade problem. Kopplingen mellan omega-3- och omega-6-nivåer i erytrocyter (röda blodkroppar) samt inlärning och beteende undersöktes hos barn i åldern sju till tolv år med ADHD. Forskarna tog blodprov på alla barnen i studien och barnen fick därefter genomgå olika kognitiva tester.  Högre nivåer av omega-3 i erytrocyter var förknippat med lägre oro och bättre läsförmåga. Högre nivåer av omega-6 var förknippat med sämre läs- och stavförmåga, sämre vokabulär samt lägre uppmärksamhetsförmåga.[1]

En annan studie där forskare gjort magnetröntgen på hjärnan hos friska vuxna visar att regelbundet intag av omega-3 är associerat med mer grå hjärnsubstans i anterior cingulat cortex, högra hippocampus samt högra amygdala. Studiens preliminära resultat visar att intag av omega-3 är associerat med regioner i hjärnan som är kopplat till reglering av humör och psykiatriska sjukdomar.[2]

En annan preliminär studie visar att tillskott av omega-3 (EPA) påverkar N-acetyl aspartat, vilket är en molekyl med mycket hög koncentration i hjärnan. N-acetyl aspartat funktion är bland annat är att bidra till vätskebalans i hjärnan, bidra till att syntetisera vissa för hjärnan viktiga ämnen samt bidra till energiproduktion i hjärncellers mitokondrier. Nivåer av N-acetyl aspartat är en viktig markör för ett flertal olika neuropatologiska tillstånd som exempelvis Alzheimers. Studien visade att intag av omega-3 (EPA) via tillskott ökar N-acetyl aspartat i anterior cingulat cortex hos personer med bipolär sjukdom. [3] Det innebär på ren svenska att tillskott av omega-3 minskar risken för suboptimal hjärncellsfunktion hos patienter med bipolär sjukdom.

Sammantaget; tillskott av omega-3 i form av EPA och DHA är viktiga för hjärnans funktion speciellt om man har minsta risk till hjärnrelaterade besvär som ADHD, bipolär sjukdom eller andra hjärnrelaterade funktionsnedsättningar men som jag nämner varje gång jag skriver om kosttillskott: Kvalitet är den viktigaste parametern. Köp inte låg kvalitet när det gäller tillskott, då är det bättre att avstå helt. När det gäller tillskott av omega-3 rekommenderar jag inte uppkoncentrerade varianter för övrigt.

[1] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21828168

[2] Conklin SM, Gianaros PJ, Brown SM, et al. Neurosci Lett 2007;421:209-212.

[3] Frangou S, Lewis M, Wollard J, et al. J Psychopharmacol 2007;21:435-439.


E-vitamin ökar risken för prostatacancer…hm…stämmer det?

13 oktober 2011 Kategori: Cancer, Kosttillskott, Kosttillskott kvalitet, Okategoriserade | 6 Comments »

DN publicerade idag, en artikel om att tillskott av E-vitamin ökar risk för prostatacancer. I artikeln, ”E-vitamin ökar risken för prostatacancer” citeras Eric A. Klein, prostatacancerexpert som drivit forskningsprojektet. Han säger: ”Nu måste man verkligen ifrågasätta hur nyttigt E-vitamin är.”

Låt oss titta på studien som ligger bakom uttalandet. Låt oss först konstatera en sak: i sammanfattningen av studien på JAMA (Journal of the American Medical Association) skriver man att man fann en statistiskt icke-signifikant ökning av risk för prostata-cancer vid intag av E-vitamin. Jag undrar om det är ett feltryck eftersom studiens resultat inte borde vara relevanta om ökningen är icke-signifikant.

Hur gick det till? I studien delade man in deltagarna i 4 grupper. En grupp fick selen (200 μg/dag av L-selenomethionine), en grupp fick E-vitamin (400 IU/dag av rac-α-tocopheryl acetate), en grupp fick både selen och E-vitamin och en grupp fick placebo. Resultat:

  • I placebogruppen utvecklade 529 av 8696 personer prostatacancer (6,1 %)
  • I gruppen som fick både selen och E-vitamin utvecklade 555 av 8702 prostatacancer (6,4 %)
  • I gruppen som fick endast selen utvecklade 575 av 8752 prostatacancer (6,6 %)
  • I gruppen som fick endast E-vitamin utvecklade 620 av 8737 prostatacancer (7,1 %)

Flest personer i gruppen som fick E-vitamin utvecklade prostatacancer. Vi antar att resultatet trots allt var statistiskt signifikant, dvs vi antar att skillnaden i antalet prostatacancerfall inte beror på slumpen. Vad skulle då ha orsakat den ökade risken?

Vad som inte framgår av artikeln men däremot om man läser studien är att deltagarna som fick E-vitamin fick en syntetisk isolerad variant av E-vitamin som heter rac-α-tocopheryl acetate. Det är en mix av åtta stycken stereoisomerer av alfatokoferol som ofta kallas dl-alpha-tocopheryl acetate eller dl-alfatokoferylacetat. Det finns ett problem med denna form av E-vitamin och det är den aldrig förekommer isolerat på detta sätt i naturen. Naturligt förekommer E-vitamin som ett komplex av alfa, beta, gamma och delta tokoferol och alfa, beta, gamma och delta tokotrienol. dl-alpha-tocopheryl acetate-molekylen som deltagarna i studien fick framställs oftast av stenkolstjära och vanligen av de två tyska farmaceutiska bolagen Bayer eller BASF. Som en av mina favoriter inom näringsfysiologi, Byron J Richards skriver: ”Om du ser bokstaven L efter bokstaven D i ett E-vitamintillskott, dvs dl- alfatokoferol ska du kasta den eller mer ordagrant: throw it in the trash where it belongs”

Personligen skulle jag aldrig ta varken isolerat alfatokoferol (mycket vanligt bland vanliga kosttillskott) eller formen ”dl” av E-vitaminer (vilket också är mycket vanligtutan) utan endast ett E-vitaminkomplex av d- alfa, d-beta, d-gamma och d-delta tokoferol och d-alfa, d-beta, d-gamma och d-delta tokotrienol. De flesta E-vitamintilllskott saknar inte bara alla fyra tokotrienoler, tre fjärdedelar av de viktiga tokoferolerna utan förekommer även i formen DL, som sagt. Den här studien är anledningen till att jag är så oerhört noggrann med vilken kvalitet av tillskott jag tar och samt att jag alltid tar kosttillskott av högsta whole food kvalitet.

Det är tyvärr samma problem med de studier som visar att exempelvis betakaroten ökar risken för lungcancer. Jag skulle aldrig få för mig att ta syntetiskt isolerat betakaroten varken i en enskild karotenkapsel eller som förekommande i en multivitamin. Syntetiskt isolerat betakaroten framställs ofta som ett isolerat ämne av acetylengas vilket inte är speciellt bra för hälsan. Naturligt betakaroten däremot förekommer aldrig helt isolerat utan alltid tillsammans med andra karotener och xantofyller (gult pigment) som ingår i en familj som kallas karotenoider. Exempelvis, finns det i en morot eller en tomat förutom betakaroten, även alfakaroten, cantozantheen, gammakaroten, omegakaroten bland annat. Om du tar isolerat betakaroten minskar den samverkan som medlemmarna i karotenoidfamiljen har. De studier som visat på ökad risk för lungcancer vid intag av betakaroten är baserade på isolerat syntetiskt framställt betakaroten, inte på ett whole food betakaroten-komplex som istället skyddar lungorna.

Naturligt E-vitamin skyddar mot cancer men det gör inte syntetiskt isolerat E-vitamin. Naturligt E-vitamin (whole food med d- alfa, d-beta, d-gamma och d-delta tokoferol och d-alfa, d-beta, d-gamma och d-delta tokotrienol) behövs för immunförsvarets optimala funktion och avsaknad av det kommer att reducera den funktionen. Byron J Richards skriver: ”Till skillnad från cellgifter som ska ta kål på cancer, om det nu är möjligt innan de dödar personen i fråga på grund av sin otroligt giftiga påvekan på kroppen, har naturligt E-vitamin en intelligent funktion i kroppen eftersom dessa molekyler är smarta nog att känna skillnad på friska celler och på sjuka cancerceller. Det innebär att samma näringsämne som håller friska celler levande kommer att arbeta för att cancerceller dör. Det betyder inte att näringsämnen ensamt är svaret på cancerbehandling. Det betyder att det är ett kraftfullt verktyg i kroppens naturliga immunförsvarsverktygslåda som inte ska bortses ifrån.

Även om d-alfa-tokoferol är den vanligaste formen av E-vitamin är egentligen d-gamma-tokotrienol som är ett av natuens mest kraftfulla anticancernäringsämnen. Det finns minst tre mekanismer som d-gamma-tokotrienol angriper cancerceller:

  1. Den initierar celldöd hos cancerceller i prostata [1] och i bröst [2]
  2. Den aktiverar tumördämpande genen p53 [3]
  3. Den stänger av blodflödet till cancerceller (förhindrar angiogenes) vilket svälter dem på näringsämnen [4]

d-gamma-tokotrienol genomför ovanstående anticancerogena mekanismer samtidigt som den håller friska celler levande så länge som de ska [5]och ser till att de har ett korrekt blodflöde.

Det är som att tänka rätt bränsle till din bil. Inte skulle du tanka diesel i en bensindriven bil? Det är precis vad man har gjort i den här studien. dl-alpha-tocopheryl acetate-formen av E-vitamin ska du aldrig någonsin inta. E-vitamin är viktigt men den ska vara i rätt form dvs, E-vitaminkomplex av d- alfa, d-beta, d-gamma och d-delta tokoferol och d-alfa, d-beta, d-gamma och d-delta tokotrienol.

PS1. En annan mycket märklig sak med studien: Inte nog med att personerna fick syntetiskt isolerat dl-alfatokoferylacetat som är en, i mitt tycke skadlig skräpvariant av E-vitamin. De fick dessutom en dos om 400 IU = 269 mg E-vitamin. Det rekommenderade intaget för kvinnor är 12 IU eller 8 mg och 15 IU = 10 mg för män och gravida samt 16 IU = 11 mg för ammande. Det är flera tusen procent mer än vad man bör få i sig.

PS2. Selen fungerar i synergi med E-vitamin och selen behövs för glutation vilket är kroppens kraftigaste antioxidant.

[1] Srivastava JK, Gupta S. Tocotrienol-rich fraction of palm oil induces cell cycle arrest and apoptosis selectively in human prostate cancer cells. Biochem Biophys Res Commun.  2006 July  346(2):447-53.
Department of Urology, Case Western Reserve University, Cleveland, OH 44106, USA.

[2] Nesaretnam K, Gomez PA, Selvaduray KR, Razak GA. Tocotrienol levels in adipose tissue of benign and malignant breast lumps in patients in Malaysia. Asia Pac J Clin Nutr.  2007 March  16(3):498-504.
Malaysian Palm Oil Board, 6 Persiaran Insitusi, Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Malaysia.

[3] Agarwal MK, Agarwal ML, Athar M, Gupta S. Tocotrienol-rich fraction of palm oil activates p53, modulates Bax/Bcl2 ratio and induces apoptosis independent of cell cycle association. Cell Cycle.   2004 February  3(2):205-11. Department of Medical Elementology and Toxicology, Hamdard University, New Delhi, India.

[4] Nakagawa K, Shibata A, Yamashita S, Tsuzuki T, Kariya J, Oikawa S, Miyazawa T. In vivo angiogenesis is suppressed by unsaturated vitamin E, tocotrienol. J Nutr.  2007 August  137(8):1938-43.
Food and Biodynamic Chemistry Laboratory, Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University, Sendai 981-8555, Japan.

[5] E-vitamin and apoptosis Sylvester PW. Vitamin E and apoptosis. Vitam Horm.   2007 April  76:329-56.
College of Pharmacy, University of Louisiana at Monroe, Monroe, Louisiana 71209, USA.

 

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/e-vitamin-okar-risken-for-prostatacancer
http://www.dn.se/nyheter/sverige/vitamintillskott-kan-ge-tidigare-dod
http://jama.ama-assn.org/content/306/14/1549.full
Inlägg baserad på: http://www.wellnessresources.com/health/articles/flawed_select_study_attacks_vitamin_e/

Kosttillskott är livsfarligt, eller?

11 oktober 2011 Kategori: Kosttillskott | 2 Comments »

DN publicerade idag en artikel ”Vitaminer kan öka dödsrisk” där det står ”Enligt forskarna kan det finnas ett samband mellan multivitaminer och tillskott av järn, vitamin B6, folsyra, magnesium, zink och koppar och för tidig död. Störst risk gav järntillskott.”

Hur är det med den studie vars resultat DN publicerat idag? ”Den finländska forskaren Jaakko Mursu har tillsammans med kolleger i USA följt nästan 39.000 amerikanska kvinnor mellan 1986 och 2004. Kvinnorna har under årens lopp regelbundet fått uppge vilka vitamin- och mineraltillskott de tar.” Epidemiologiska studier (observationsstudier) har ett inneboende problem; det förutsätter att alla talar sanning; dessutom är kan det vara svårt att finna ett kausalt samband (orsakssamband). Man kan finna en korrelation mellan ett antal variabler som går från -1 till +1, men korrelation och kausalitet är inte samma sak. Jag har för övrigt inte kontrollerat vilka doser personerna intog eller vilken kvalitet av kosttillskott studien avser. Två parametrar som är oerhört viktiga när det gäller kosttillskott. Vidare vet vi inte hur dessa personer har levt i övrigt. En duktig näringsfysiolog sade “när det gäller kosttillskott, dykutrustning och fallskärmsutrustning ska man inte leta billigt billigt!” Jag håller med helt och hållet och flertalet (men givetvis inte alla) av de kosttillskott man finner på apotek och i hälsokostbutiken håller inte speciellt hög klass och det skulle inte förvåna mig om många studieobjekt i den i DN publicerade studien har använt ”vanliga” kosttillskott som man köper på apoteket. Det är exempelvis enorm skillnad på en högkoncentrerad omega-3 fiskolja (dåligt) och en icke-uppkoncentrerad omega-3 fiskolja (bra). Vitamin D2 (dåligt) är inte samma sak som vitamin D3 (bra). Isolerat Alfa-tokoferol (dåligt) är inte samma sak som ett komplex av alfa, beta, gamma och delta tokoferol och tokotrienol (bra). Isolerad askorbinsyra (dåligt) är inte samma sak som C-vitamin-komplexet med askorbinsyra, bioflavonoider och tyrosinas (bra). Isolerat krom (dåligt) är inte samma sak som GTF Krom (bra). Magnesiumkarbonat (dåligt) är inte samma sak som magnesiumcitratmalat (bättre). Listan kan göras oändlig. Jag otroligt noggrann när det gäller kosttillskott och jag skulle gissa att alla, verkligen alla studier som visar att kosttillskott på något sätt skadar hälsan görs på billiga syntetiska kosttillskott eller på så kallade megadoser. Om du funderar på att köpa ett sådant rekommenderar jag dig att spara dina pengar och satsa dem på bra mat. Detta är anledningen till att jag förespråkar kosttillskott av 100 % whole food.

Jag tror dock att mat alltid kommer att vara nummer ett men betänk att det som vi anser vara en allsidig kosthållning troligtvis inte är optimal sett till dess innehåll och upptagseffekt av vitaminer och mineraler. Tiden kommer att visa om det stämmer eller inte. Flertalet studier visar att våra jordar inte innehåller samma mängd av viktiga näringsämnen som de en gång gjorde. Saknas det mikronäringsämnen i jordarna kommer det troligtvis att påverka de växter och djur vi äter. Dessutom är den växtförädling med fokus på kärnan och inte grodden inom spannmålsindustrin en faktor som ger mer makronutrienter och mindre vitaminer och mineraler (mikronutrienter).

Jordbruksdepartementet i England
Växterna suger upp den näring som finns i jorden. Med införsel av konstgödsling återför man kalium, kväve och fosfor vilket i längden innebär att övriga mineraler lakas ur med tiden eftersom den huvudsakliga näring som återförs till jorden är konstgödsel. Man säger att jorden armas ut. Detta innebär att grönsaker från konstgödslad åkermark med tiden kommer att ha ett betydligt lägre mineralinnehåll än grönsaker som inte konstgödslas. Medical Research Council i England, som lyder under Jordbruksdepartementet, gjorde en undersökning om hur mineralstatusen i olika grödor har försämrats under åren 1941-1999 och resultaten var skrämmande. Några av våra absolut viktigaste mineraler hade minskat oroväckande mycket: Kalium -16%, Magnesium – 24%, Järn -27%, Kalcium -46%, Natrium -49%, Zink -59%, Koppar -76%. (Trots tillförsel av konstgödsel hade alltså kalium minskat). Grödor från konstgödslad mark har alltså betydligt lägre näringsinnehåll och dessvärre är den mesta mat vi får i oss fortfarande från konstgödslat jordbruk vilket innebär att du får i dig lägre halter av mineraler än vad du behöver vid en ”allsidig kostföring”.

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
När Sveriges Lantbruksuniversitet gjorde analyser av långtidsförsök med höstvete som sträcker sig tillbaka till 1960-talet upptäckte forskarna ett kraftigt minskat innehåll av bland annat mineraler som järn, koppar, zink i åkerjorden.

American College of Nutrition
En amerikansk studie som publicerades 2004 i Journal of the American College of Nutrition, har jämfört hur näringsinnehållet har förändrats i 43 olika frukter och grönsaker mellan åren 1950–1999. Sex av 13 näringsämnen hade minskat signifikant: protein, kalcium, fosfor, järn, riboflavin och C-vitamin. Det beror troligtvis på grund av att man idag använder grödor som ger större avkastning men lägre näringsstatus jämfört med förr.

FN och Earth Summit Report
Vid FNs stora konferens 1992, kallad Earth Summit Report 1992, fastslogs skrämmande fakta: För 100 år sedan hade vi betydligt mer mineraler i våra jordar. I Nordamerika har dessa minskat med 85%, i Sydamerika med 76%, i Asien med 76%, i Afrika med 74%, i Europa med 72% och i Australien med 55%.

FN och World Health Organization (WHO)
Världshälsoorganisationen (WHO) konstaterade år 1993 att våra jordar har minskat sitt näringsinnehåll med 95% gällande de huvudsakliga näringsämnen vi behöver.

US Department of Agriculture, Agricultural Research Service (USDA), motsvarande vårt Jordbruksverk, har undersökt hur det ligger till med näringsstatusen bland USA:s befolkning över 12 år. Det är en skrämmande lista som visar att en stor del av befolkningen lider av brister på livsviktiga vitaminer, mineraler och spårämnen. Är det konstigt att vi är sjuka och har immunförsvar som inte klarar av att hantera bakterier, virus och svamp? Idag är många förkylda i flera veckor i sträck. Allvarliga sjukdomar och reproduktionsbesvär har blivit vardag. Listan nedan är helt klart delaktig i dagens hälsosituation.
9 % av USA:s befolkning har brist på selen
10 % järn
11 % vitamin B2
13 % vitamin B3
18 % vitamin B1
20 % vitamin B12
26 % vitamin B6
40 % folat (folsyra)
42 % D-vitamin
49 % C-vitamin
57 % magnesium
69 % kalcium
86 % E-vitamin
92 % kalium
92 % fiber
Motsvarande siffror för Sverige tror jag är marginellt bättre oavsett vad Livsmedelsverket påstår.

Bruce Ames
Per Arne Öckerman, professor emeritus i klinisk kemi berättar om Bruce Ames och hans syn på kosttillskott:
”Bruce Ames är en av vår tids giganter på det medicinska fältet. Han är känd av alla forskare i medicin världen över för sina metoder att mäta påverkan på arvsanlagen och cancerogenitet. Han var också tidigt ute med en metodik för att mäta skador av fria radikaler. Nyligen har Bruce Ames publicerat ett arbete där han visar att för låga nivåer av essentiella näringsämnen, vilket bevisligen är vanligt i befolkningen, ökar risken för svåra sjukdomar som cancer och åderförkalkning. Det handlar om potentiella skador på arvsmassan, och Bruce Ames menar att [för låga nivåer av essentiella näringsämnen] spelar en tusenfalt större roll för befolkningen än den samlade effekten av alla bekämpningsmedel och tungmetaller. Bruce Ames rekommenderar därför kosttillskott till hela befolkningen och hävdar att detta skulle vara oerhört kostnadseffektivt, dvs. ge en kraftig sänkning av sjukligheten till en låg kostnad.”

Vem är Bruce Ames?
Bruce Ames är professor i biokemi och molekylärbiologi vid University of California, Berkeley, USA och är även så kallad Senior Scientist vid Children’s Hospital Oakland Research Institute. Han är även medlem av det prestigefulla National Academy of Science i USA. Bruce Ames har dessutom erhållit U.S. National Medal of Science samt att hans över 450 vetenskapliga publikationer har resulterat i han varit nummer 23 i listan över de hundra mest citerade forskarna i världen (alla vetenskaper inkluderat) i över en tioårsperiod. Bruce Ames är utan tvekan en världsauktoritet inom medicin och en världens mest ansedda forskare när det gäller biokemi och molekylärbiologi – en världsmästare helt enkelt.
Jag lovar att det är bättre att lita på Bruce Ames än din icke-forskande läkare, vårdcentral, barnmorska, livsmedelsverket, vän, granne, tidning, magasin eller arbetskollega när de säger ”Du behöver inte ta tillskott av vitaminer och mineraler om du äter allsidigt”. Deras välmenande men felaktiga råd kan kosta dig din hälsa på sikt. För övrigt gjordes en studie som undersökte mikronäringsämnesnivåer med hjälp av dataanalys för 20 olika dieter som intogs av stillasittande samt tränande personer (professionell samt amtör). Alla dessa 20 dieter uppvisade mellan 3-15 mikronäringsbrister i jämförelse med RDA. De män vars dieter studerades uppvisade brister på 40 % av vitaminerna och drygt 54 av mineralerna. Motsvarande siffror för kvinnorna var 29 % samt drygt 44 %. Studien, Food Alone May Not Provide Sufficient Micronutrients for Preventing Deficiency, publicerades i Journal of the International Society of Sports Nutrition 2006, 3:51-55. British Nutrition Foundation’s Nutrition Bulletin 2010 studerade brittiska kvinnor och resultaten visade på brister på viktiga näringsämnen framförallt järn, D-vitamin, och folat samt för lågt intag av fet fisk, frukt och grönsaker.

Jag tror inte på att vräka sig kosttillskott av dålig kvalitet i megadoser. Det tror jag verkligen är skadligt men kosttillskott av högsta kvalitet i lagom dos tror jag är viktigt för en god hälsa, även för den som följer en bra diet.

PS. Läs mer om dåligt järn här och här som skrivs ut helt oreflekterat.
Vill du läsa mer om kosttillskott och kvalitet. Klicka här.

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/vitaminer-kan-oka-dodsrisk
Studie: http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/171/18/1625
Bild: www.greatlife.se